Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: zaświadczenie o niekaralności
Znaleziono 9563 wyników

Informacja ws. wniosku Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec kuratorów sprawujących dozór nad skazanym Marcinem P. / Informacje / Ministerstwo Sprawiedliwości

Gdańsku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec kuratorów sprawujących dozór nad skazanym Marcinem... Okręgowego w Gdańsku zwrócił się do Rzecznika Dyscyplinarnego dla Kuratorów Zawodowych z wnioskiem o... pozbawienia wolności.   Wnioski o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczą kuratorów... . 14 sierpnia informowaliśmy o zastrzeżeniach Ministra Sprawiedliwości co do prawidłowości i rzetelność... zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez jednego z kuratorów sądowych, polegającego
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,4219,informacja-ws-wniosku-prezesa-sadu-okregowego-w.html

Archiwum informacji / Ministerstwo Sprawiedliwości

Drukuj Archiwum informacji Informacja ws. wniosku Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku o wszczęcie... zwrócił się do Rzecznika Dyscyplinarnego dla Kuratorów Zawodowych z wnioskiem o wszczęcie postępowania... wolności.   Wnioski o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczą kuratorów zawodowych ... informowaliśmy o zastrzeżeniach Ministra Sprawiedliwości co do prawidłowości i rzetelność dozoru... sierpnia br. Ministerstwo Sprawiedliwości złożyło do Prokuratora Okręgowego w Gdańsku zawiadomienie o
http://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/news,4219,10,informacja-ws-wniosku-prezesa-sadu-okregowego-w.html

Rada Ministrów: projekt ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece przyjęty

odpisy ksiąg wieczystych, wyciągi z ksiąg wieczystych oraz zaświadczenia o ich zamknięciu... wieczystej, wyciągu z księgi wieczystej i zaświadczenia o jej zamknięciu. Tak uzyskane dokumenty będzie... Drukuj Informacje Rada Ministrów: projekt ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i... Ministerstwie Sprawiedliwości, projektu nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece jest umożliwienie... Ministerstwo Sprawiedliwości       Projekt ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,4604,rada-ministrow-projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o.html

Archiwum informacji / Ministerstwo Sprawiedliwości

; Obecnie odpisy ksiąg wieczystych, wyciągi z ksiąg wieczystych oraz zaświadczenia o ich... księgi wieczystej, wyciągu z księgi wieczystej i zaświadczenia o jej zamknięciu. Tak uzyskane dokumenty... Drukuj Archiwum informacji Rada Ministrów: projekt ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych... Ministerstwie Sprawiedliwości, projektu nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece jest... Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości       projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-ksiegach
http://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/news,4604,10,rada-ministrow-projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o.html

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim

dołączyć: I. w przypadku osób, które odbyły aplikację radcowską: zaświadczenie o odbyciu aplikacji... zaświadczenie kierownika urzędu, dokumenty zaświadczające o zdaniu egzaminu sędziowskiego... Drukuj Ogłoszenia Ogłoszenie o egzaminie radcowskim 2012-05-10 Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 361 ust. 9 i art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010... aplikację radcowską oraz dla osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, tj
http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,3925,ogloszenie-o-egzaminie-radcowskim.html

10031_siwz.pdf

wymieniona/wymienione w zaswiadczeniu o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej (zamawiajacy... /wymienione w aktualnym odpisie z wlasciwego rejestru albo w aktualnym zaswiadczeniu o wpisie do ewidencji... oryginalem przez osobe/osoby uprawniona/uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Oswiadczenie, o którym... , parametry techniczne. 9. Oferta (Formularz ofertowy) oraz oswiadczenie o spelnieniu warunków udzialu w... . Zalacznik nr 2 do SIWZ – Oswiadczenie o spelnieniu warunków udzialu w postepowaniu; 3. Zalacznik nr
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2010/download,1455,1.html

ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

niego zakazu ubiegania sie o zamówienie; 4.2. podpunkt e) - sklada zaswiadczenie wlasciwego organu... - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/10 09/11/2012 S216 http://ted.europa.eu/TED Panstwa czlonkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do... ://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:356358-2012:TEXT:PL:HTML PL-Warszawa: Serwery 2012/S 216-356358 Ogloszenie o... zakupów) mozna uzyskac pod adresem: Powyzszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2012/download,4472,0.html

Ogłoszenia / Oferty pracy / Ministerstwo / Ministerstwo Sprawiedliwości

oświadczenia: -  życiorys i list motywacyjny -  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji -  oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych -  oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne... posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu    obywatelstwa polskiego - ... Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka   ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/oferty-pracy/ogloszenia/news,5168,specjalista-ds-uczestnictwa-polski-w-procedurach.html

10038_ogloszenie.pdf

ubiegania sie o zamówienie; 4.2. podpunkt e) - sklada zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub... - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/12 22/09/2010 S184 http://ted.europa.eu/TED Panstwa czlonkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do... OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE... pod adresem: jak podano wyzej dla punktu kontaktowego Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w
http://bip.ms.gov.pl/data/files/_public/przetargi/2010/10038/10038_ogloszenie.pdf

02004r0805-20081204-pl.pdf

powinny, o ile sa one spelnione, wydawac standardowe zaswiadczenie Europejskiego Tytulu Egze- kucyjnego... tych minimalnych standardów. (20) Ubieganie sie o nadanie zaswiadczenia Europejskiego Tytulu... wydania. ? 3. ?C1 Wniosek o sprostowanie lub uchylenie zaswiadczenia Euro- pejskiego Tytulu Egzekucyjnego... — 002.001— 13— zlozyl wniosek o sprostowanie lub cofniecie zaswiadczenia Euro- pejskiego Tytulu... 9 Wydanie zaswiadczenia Europejskiego Tytulu Egzekucyjnego 1. Zaswiadczenie Europejskiego Tytulu
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawo_eu/ue1/02004r0805-20081204-pl.pdf
1  ...  20 21 22 23 24 25 26 27 28  ...  100