Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: zaświadczenie o niekaralności
Znaleziono 6631 wyników

siwz.doc

wobec niego zakazu ubiegania sie o zamówienie; podpunkt 2.5, 2.7 - sklada zaswiadczenie wlasciwego... ,Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówien publicznych... -jakosciowego, Zalacznik nr 2 do SIWZ - Formularz o nazwie ,Oswiadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówien publicznych", Zalacznik nr 3 do SIWZ - Formularz o nazwie ,Oswiadczenie o braku podstaw do... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2014/download,5668,1.html

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia.doc

ubiegania sie o zamówienie; podpunkt e), g) - sklada zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub... zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczace niekaralnosci... . Zalacznikiem nr 2 do SIWZ jest formularz o nazwie ,Oswiadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówien... . Zalacznikiem nr 3 do SIWZ sa formularze o nazwie ,Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art... " Zalacznik nr 2 do SIWZ - Formularz o nazwie ,Oswiadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówien
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2014/download,5703,1.html

BOF-II-3710-6/12

) Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz o nazwie oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. (liczba pobrań: 233) Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz o nazwie oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. (liczba pobrań: 231) Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz o nazwie oświadczenie... terenie Warszawy. Pliki Ogłoszenie o zamówieniu (liczba pobrań: 265) Specyfikacja Istotnych Warunków... do SIWZ - Formularz ofertowy (liczba pobrań: 246) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2012/news,4470,bof-ii-3710-612.html

BOF-II-3710-12/12

zamówienia (liczba pobrań: 520) Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz o nazwie „Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych” (liczba pobrań: 419) Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz o nazwie „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych” (liczba pobrań: 425) Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz o nazwie „Oświadczenie dla osób fizycznych w... 2012-11-14 Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek biurowych. Pliki Ogłoszenie o zamówieniu (liczba
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2012/news,4488,bof-ii-3710-1212.html

siwz.doc

, o których mowa w pkt. 4 niniejszego Rozdzialu, zastepuje sie je dokumentem zawierajacym oswiadczenie... wydanych na jej podstawie. Zalacznikiem nr 2 do SIWZ jest formularz o nazwie ,Oswiadczenie z art... Wykonawce skladajacego oferte. Zalacznikiem nr 3 do SIWZ jest formularz o nazwie ,Oswiadczenie o... zamówienia" Zalacznik nr 2 do SIWZ - Formularz o nazwie ,Oswiadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówien publicznych" Zalacznik nr 3 do SIWZ - Formularz o nazwie ,Oswiadczenie o braku podstaw do
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,5019,1.html

zal.23.wniosek-o-zwolnienie-od-kosztow-sadowych-w-postepowaniu-cywilnym.doc

komputerze. ................... (podpis pokrzywdzonego) Zalaczniki: - oswiadczenie o stanie... . .................................... .... - .... ....................... (kod pocztowy) (miejscowosc) WNIOSEK o zwolnienie od kosztów sadowych Wnosze o zwolnienie... . Uzasadnienie Wniosek o zwolnienie od kosztów sadowych uzasadniam tym, ze nie jestem w stanie ich poniesc bez... wysokosc dochodów wynika z zalaczonego do wniosku oswiadczenia o stanie rodzinnym, majatku, dochodach i... w uzasadnieniu np. zaswiadczenie z Urzedu Pracy, zaswiadczenie lekarskie, itp.) Uwaga! - powyzsze
http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/informator-dla-osob-dotknietych-przemoca-w-rodzinie/download,2152,23.html

17.wniosek-o-zwolnienie-od-kosztow-sadowych-w-postepowaniu-cywilnym.doc

komputerze. ................... (podpis pokrzywdzonego) Zalaczniki: - oswiadczenie o stanie... . .................................... .... - .... ....................... (kod pocztowy) (miejscowosc) WNIOSEK o zwolnienie od kosztów sadowych Wnosze o zwolnienie... . Uzasadnienie Wniosek o zwolnienie od kosztów sadowych uzasadniam tym, ze nie jestem w stanie ich poniesc bez... wysokosc dochodów wynika z zalaczonego do wniosku oswiadczenia o stanie rodzinnym, majatku, dochodach i... w uzasadnieniu np. zaswiadczenie z Urzedu Pracy, zaswiadczenie lekarskie, itp.) Uwaga! - powyzsze
http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/osoby-dotkniete-przemoca-w-rodzinie/5wzory-pism/download,2864,16.html

zal.23.wniosek-o-zwolnienie-od-kosztow-sadowych-w-postepowaniu-cywilnym.doc

komputerze. ................... (podpis pokrzywdzonego) Zalaczniki: - oswiadczenie o stanie... . .................................... .... - .... ....................... (kod pocztowy) (miejscowosc) WNIOSEK o zwolnienie od kosztów sadowych Wnosze o zwolnienie... . Uzasadnienie Wniosek o zwolnienie od kosztów sadowych uzasadniam tym, ze nie jestem w stanie ich poniesc bez... wysokosc dochodów wynika z zalaczonego do wniosku oswiadczenia o stanie rodzinnym, majatku, dochodach i... w uzasadnieniu np. zaswiadczenie z Urzedu Pracy, zaswiadczenie lekarskie, itp.) Uwaga! - powyzsze
http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/osoby-dotkniete-przemoca-w-rodzinie/materialy-informacyjne/informator-dla-osob-dotknietych-przemoca-w-rodzinie/download,2152,23.html

ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

- Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/13 26/04/2013 S82 http://ted.europa.eu/TED Panstwa czlonkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do... /udl?uri=TED:NOTICE:137913-2013:TEXT:PL:HTML PL-Warszawa: Serwery 2013/S 082-137913 Ogloszenie o... wniosków o dopuszczenie do udzialu: http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/ zamowienia-publiczne/rok-2013... ) mozna uzyskac pod adresem: Powyzszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,4960,0.html

wzor-wniosek-na-nauczyciela-mianowanego.doc

, adres, numer telefonu - faxu) Minister Sprawiedliwosci Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa WNIOSEK o... w wymiarze..........- od.......do....., prosze o podjecie postepowania egzaminacyjnego na stopien nauczyciela mianowanego. Jednoczesnie na podstawie art. 9g ust. 5 ww. ustawy prosze o powolanie do... kopie aktu nadania stopnia awansu zawodowego, zaswiadczenie dyrektora schroniska dla nieletnich / zakladu poprawczego zawierajace informacje o: wymiarze zatrudnienia oraz nauczanym przedmiocie lub
http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/zaklady-poprawcze-schroniska-dla-nieletnich/do-pobrania/download,2306,3.html
1  ...  20 21 22 23 24 25 26 27 28  ...  100