Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: zaświadczenie o niekaralności
Znaleziono 6412 wyników

BOF-II-3710-12/12

zamówienia (liczba pobrań: 520) Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz o nazwie „Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych” (liczba pobrań: 419) Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz o nazwie „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych” (liczba pobrań: 425) Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz o nazwie „Oświadczenie dla osób fizycznych w... 2012-11-14 Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek biurowych. Pliki Ogłoszenie o zamówieniu (liczba
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2012/news,4488,bof-ii-3710-1212.html

ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

- Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/13 26/04/2013 S82 http://ted.europa.eu/TED Panstwa czlonkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do... /udl?uri=TED:NOTICE:137913-2013:TEXT:PL:HTML PL-Warszawa: Serwery 2013/S 082-137913 Ogloszenie o... wniosków o dopuszczenie do udzialu: http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/ zamowienia-publiczne/rok-2013... ) mozna uzyskac pod adresem: Powyzszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,4960,0.html

uzasadnienie-do-projektu-ustawy.doc

prawa. Z perspektywy ekonomii jako nauki, o regulacji dostepu do okreslonego zawodu mozemy mówic w... do uwzgledniania interesu danych podmiotów" (wyrok TK z 19 marca 2001 roku, sygn. akt K 33/00). O... , sa mniej restrykcyjne niz w przypadku wolnosci i praw osobistych, o tyle wprowadzenie ograniczen... , tak aby zarówno ograniczenia byly oparte o istotne i czytelne kryteria, jak równiez, by miedzy... publicznej; (b) przynaleznosc do grupy zawodów zaufania publicznego, równiez tych, o których mowa w art
http://ms.gov.pl/pl/deregulacja-dostepu-do-zawodow/ii-transza/download,2007,1.html

ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

- Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/20 28/08/2013 S166 http://ted.europa.eu/TED Panstwa czlonkowskie - Zamówienie publiczne na uslugi - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do... zabezpieczajacych wobec przestepców lub ich resocjalizacji 2013/S 166-288765 Ogloszenie o zamówieniu... wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesylac na adres: Powyzszy(-e) punkt(-y... 28/08/2013 288765-2013-PL Panstwa czlonkowskie - Zamówienie publiczne na uslugi - Ogloszenie o zamówieniu
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,5261,0.html

ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

- Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/20 28/08/2013 S166 http://ted.europa.eu/TED Panstwa czlonkowskie - Zamówienie publiczne na uslugi - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do... zabezpieczajacych wobec przestepców lub ich resocjalizacji 2013/S 166-288765 Ogloszenie o zamówieniu... wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesylac na adres: Powyzszy(-e) punkt(-y... 28/08/2013 288765-2013-PL Panstwa czlonkowskie - Zamówienie publiczne na uslugi - Ogloszenie o zamówieniu
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,5710,0.html

Nauczyciele - nagrody i odznaczenia / Do pobrania / Zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich / Działalność / Ministerstwo Sprawiedliwości

nadanie Medalu za Długoletnią słuzbę (liczba pobrań: 787) Wzór oświadczenia o zgodę na... Drukuj Nauczyciele - nagrody i odznaczenia Terminarz składania wniosków o odznaczenia państwowe, resortowe oraz nagrody w 2014 r. Medal KEN   Informację o trybie składania wniosku o nadanie... nauczyciela o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przy wniosku o medal KEN (liczba pobrań: 568... wniosku o nadanie tytułu Honorowego Profesora Oświaty (liczba pobrań: 101) Zgoda na przetwarzanie danych
http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/zaklady-poprawcze-schroniska-dla-nieletnich/do-pobrania/nauczycielenagrody-i-odznaczenia/

com-2011-276.doc

czlonkowskiego pochodzenia wydaja zaswiadczenie, o którym mowa w art. 5, jedynie wtedy, gdy gwarancje praw... stosowane w panstwach czlonkowskich zgodnie z Traktatami. Sporzadzono w [.] ZALACZNIK I ZASWIADCZENIE, O... panstwa czlonkowskiego, do którego wplynie wniosek o wydanie zaswiadczenia, jest zobowiazane do... wprowadzic jednolity wzór zaswiadczenia oraz wskazac wlasciwy organ do wydawania zaswiadczenia. W trosce o... zlozenia wniosku o wydanie zaswiadczenia na mocy niniejszego rozporzadzenia. 4. Wlasciwe organy
http://bip.ms.gov.pl/pl/projekty-aktow-prawnych/prawo-unii-europejskiej/download,1715,1.html

Ministerstwo Sprawiedliwości - Biuletyn Informacji Publicznej

; kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu... ;   oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, -    ... ; oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne... ;       oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych... pocztowego). Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty
http://bip.ms.gov.pl/pl/informacje/news,2696,glowny-specjalista-w-wydziale-europejskiego-prawa.html

BOF-II-3710-60/13

pobrań: 160) Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. (liczba pobrań: 157) Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do... Warszawie. Pliki Ogłoszenie o zamówieniu (liczba pobrań: 70) SIWZ (liczba pobrań: 186) Załącznik 1... nr 2 do wzoru umowy - Zgłoszenie awarii (liczba pobrań: 154) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (liczba pobrań: 12) powrót do listy aktualności O dokumencie Autor: Piotr Niemczuk Podmiot
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/news,5629,bof-ii-3710-6013.html

Archiwum informacji / Ministerstwo Sprawiedliwości

oraz Prezes Rady Ministrów Jarosław Kaczyński zaprezentowali projekt Ustawy o zasadach świadczenia... małopolskiego Jerzego A. na decyzję o jego tymczasowym... 2007-05-09 W dniu wczorajszym Sąd Okręgowy w Krakowie utrzymał w mocy decyzję Sądu I instancji o tymczasowym aresztowaniu byłego wojewody... legislacyjnych nad projektem zmian ustawy – Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw, że w... styczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwieclipiecsierpieńwrzesieńpaździerniklistopadgrudzień Oświadczenie Ministra
http://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/index,48,,.html
1  ...  20 21 22 23 24 25 26 27 28  ...  100