Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: zaświadczenie o niekaralności
Znaleziono 7957 wyników

Archiwum informacji / Ministerstwo Sprawiedliwości

; Obecnie odpisy ksiąg wieczystych, wyciągi z ksiąg wieczystych oraz zaświadczenia o ich... księgi wieczystej, wyciągu z księgi wieczystej i zaświadczenia o jej zamknięciu. Tak uzyskane dokumenty... Drukuj Archiwum informacji Rada Ministrów: projekt ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych... Ministerstwie Sprawiedliwości, projektu nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece jest... Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości       projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-ksiegach
http://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/news,4604,10,rada-ministrow-projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o.html

Archiwum informacji / Ministerstwo Sprawiedliwości

oraz Prezes Rady Ministrów Jarosław Kaczyński zaprezentowali projekt Ustawy o zasadach świadczenia... małopolskiego Jerzego A. na decyzję o jego tymczasowym... 2007-05-09 W dniu wczorajszym Sąd Okręgowy w Krakowie utrzymał w mocy decyzję Sądu I instancji o tymczasowym aresztowaniu byłego wojewody... legislacyjnych nad projektem zmian ustawy – Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw, że w... styczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwieclipiecsierpieńwrzesieńpaździerniklistopadgrudzień Oświadczenie Ministra
http://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/index,48,,.html

wzor-wniosek-na-nauczyciela-mianowanego.doc

, adres, numer telefonu - faxu) Minister Sprawiedliwosci Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa WNIOSEK o... w wymiarze..........- od.......do....., prosze o podjecie postepowania egzaminacyjnego na stopien nauczyciela mianowanego. Jednoczesnie na podstawie art. 9g ust. 5 ww. ustawy prosze o powolanie do... kopie aktu nadania stopnia awansu zawodowego, zaswiadczenie dyrektora schroniska dla nieletnich / zakladu poprawczego zawierajace informacje o: wymiarze zatrudnienia oraz nauczanym przedmiocie lub
http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/zaklady-poprawcze-schroniska-dla-nieletnich/do-pobrania/download,2306,3.html

BOF-II-3710-44/13

- Oświadczenie o zachowaniu poufności (liczba pobrań: 1076) Załącznik nr 3 do wzoru umowy w części I... 2013-09-03 Świadczenie usług archiwizacyjnych na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości Pliki Ogłoszenie o... - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (liczba pobrań: 432) Ogłoszenie o... : 188) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (liczba pobrań: 69) Wyjaśnienia, zmiana treści SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert (liczba pobrań: 207) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/news,5273,bof-ii-3710-4413.html

zal.23.wniosek-o-zwolnienie-od-kosztow-sadowych-w-postepowaniu-cywilnym.doc

komputerze. ................... (podpis pokrzywdzonego) Zalaczniki: - oswiadczenie o stanie... . .................................... .... - .... ....................... (kod pocztowy) (miejscowosc) WNIOSEK o zwolnienie od kosztów sadowych Wnosze o zwolnienie... . Uzasadnienie Wniosek o zwolnienie od kosztów sadowych uzasadniam tym, ze nie jestem w stanie ich poniesc bez... wysokosc dochodów wynika z zalaczonego do wniosku oswiadczenia o stanie rodzinnym, majatku, dochodach i... w uzasadnieniu np. zaswiadczenie z Urzedu Pracy, zaswiadczenie lekarskie, itp.) Uwaga! - powyzsze
http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/informator-dla-osob-dotknietych-przemoca-w-rodzinie/download,2152,23.html

ustawa-o-zmianie-ustaw-regulujacych-wykonywanie-niektorych-zawodow.doc

pózniej jednak niz w terminie 14 dni od dnia zakonczenia aplikacji adwokackiej, zaswiadczenie o jej... aplikacji radcowskiej, zaswiadczenie o jej odbyciu."; 5) w art. 333 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia... aplikacji wskazanej w zaswiadczeniu o odbyciu aplikacji adwokackiej aplikant adwokacki moze zastepowac... adwokatów; 4) uplywu roku od daty zakonczenia aplikacji wskazanej w zaswiadczeniu o odbyciu aplikacji... roku od daty zakonczenia aplikacji wskazanej w zaswiadczeniu o odbyciu aplikacji radcowskiej aplikant
http://ms.gov.pl/pl/deregulacja-dostepu-do-zawodow/i-transza/download,1947,0.html

Informacja ws. wniosku Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec kuratorów sprawujących dozór nad skazanym Marcinem P. / Informacje / Ministerstwo Sprawiedliwości

Gdańsku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec kuratorów sprawujących dozór nad skazanym Marcinem... Okręgowego w Gdańsku zwrócił się do Rzecznika Dyscyplinarnego dla Kuratorów Zawodowych z wnioskiem o... pozbawienia wolności.   Wnioski o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczą kuratorów... . 14 sierpnia informowaliśmy o zastrzeżeniach Ministra Sprawiedliwości co do prawidłowości i rzetelność... zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez jednego z kuratorów sądowych, polegającego
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,4219,informacja-ws-wniosku-prezesa-sadu-okregowego-w.html

Archiwum informacji / Ministerstwo Sprawiedliwości

Drukuj Archiwum informacji Informacja ws. wniosku Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku o wszczęcie... zwrócił się do Rzecznika Dyscyplinarnego dla Kuratorów Zawodowych z wnioskiem o wszczęcie postępowania... wolności.   Wnioski o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczą kuratorów zawodowych ... informowaliśmy o zastrzeżeniach Ministra Sprawiedliwości co do prawidłowości i rzetelność dozoru... sierpnia br. Ministerstwo Sprawiedliwości złożyło do Prokuratora Okręgowego w Gdańsku zawiadomienie o
http://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/news,4219,10,informacja-ws-wniosku-prezesa-sadu-okregowego-w.html

Zasady oceny poprawności prowadzenia repertorium czynności tłumacza przysięgłego stosowane przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości

prowadzenia repertorium czynności tłumacza przysięgłego zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie... lub instytucję, która sporządziła dokument, oraz uwagi o jego rodzaju, formie i stanie” obejmuje... , zaświadczenie). „Data dokumentu”, podobnie jak w innych rubrykach, powinna być pełna, tj. podająca cyframi... merytorycznie najważniejszą. Rubryka „Uwagi o rodzaju, formie i stanie dokumentu”. Jeśli rodzaj dokumentu nie... , świadectwo, zaświadczenie, akt notarialny itp., zaś jego stan wykazuje zniszczenie lub ogólną
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/komisja-odpowiedzialnosci-zawodowej-tlumaczy-przysieglych-koz/

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim

dołączyć: I. w przypadku osób, które odbyły aplikację radcowską: zaświadczenie o odbyciu aplikacji... zaświadczenie kierownika urzędu, dokumenty zaświadczające o zdaniu egzaminu sędziowskiego... Drukuj Ogłoszenia Ogłoszenie o egzaminie radcowskim 2012-05-10 Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 361 ust. 9 i art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010... aplikację radcowską oraz dla osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, tj
http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,3925,ogloszenie-o-egzaminie-radcowskim.html
1  ...  20 21 22 23 24 25 26 27 28  ...  100