Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: zaświadczenie o niekaralności
Znaleziono 6817 wyników

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia.doc

. Zalacznikiem nr 2 do SIWZ jest formularz o nazwie ,Oswiadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówien... . Zalacznikiem nr 3 do SIWZ sa formularze o nazwie ,Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24... do SIWZ - ,Wzór Umowy" Zalacznik nr 2 do SIWZ - Formularz o nazwie ,Oswiadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówien publicznych" Zalacznik nr 3 do SIWZ - Formularz o nazwie ,Oswiadczenie o braku... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2014/download,5690,1.html

siwz.doc

wobec niego zakazu ubiegania sie o zamówienie; podpunkt 2.5, 2.7 - sklada zaswiadczenie wlasciwego... ,Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówien publicznych... -jakosciowego, Zalacznik nr 2 do SIWZ - Formularz o nazwie ,Oswiadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówien publicznych", Zalacznik nr 3 do SIWZ - Formularz o nazwie ,Oswiadczenie o braku podstaw do... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2014/download,5668,1.html

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia.doc

ubiegania sie o zamówienie; podpunkt e), g) - sklada zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub... zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczace niekaralnosci... . Zalacznikiem nr 2 do SIWZ jest formularz o nazwie ,Oswiadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówien... . Zalacznikiem nr 3 do SIWZ sa formularze o nazwie ,Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art... " Zalacznik nr 2 do SIWZ - Formularz o nazwie ,Oswiadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówien
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2014/download,5703,1.html

siwz.doc

, o których mowa w pkt. 4 niniejszego Rozdzialu, zastepuje sie je dokumentem zawierajacym oswiadczenie... wydanych na jej podstawie. Zalacznikiem nr 2 do SIWZ jest formularz o nazwie ,Oswiadczenie z art... Wykonawce skladajacego oferte. Zalacznikiem nr 3 do SIWZ jest formularz o nazwie ,Oswiadczenie o... zamówienia" Zalacznik nr 2 do SIWZ - Formularz o nazwie ,Oswiadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówien publicznych" Zalacznik nr 3 do SIWZ - Formularz o nazwie ,Oswiadczenie o braku podstaw do
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,5019,1.html

BDG-II-3710-17/12

Sprawiedliwości w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów o... o zamówieniu (liczba pobrań: 293) SIWZ - usługi pocztowe (liczba pobrań: 535) Załącznik nr 1 do... ) Odpowiedzi na pytania z dnia 13.07.2012 r. (liczba pobrań: 545) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.07.2012 r. (liczba pobrań: 202) Pismo do wykonawców z dnia 20 lipca o zmianie terminu otwarcia ofert (liczba pobrań: 198) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 20 lipca 2012 r. (liczba pobrań: 181
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2012/news,4120,bdg-ii-3710-1712.html

ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

- Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/13 26/04/2013 S82 http://ted.europa.eu/TED Panstwa czlonkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do... /udl?uri=TED:NOTICE:137913-2013:TEXT:PL:HTML PL-Warszawa: Serwery 2013/S 082-137913 Ogloszenie o... wniosków o dopuszczenie do udzialu: http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/ zamowienia-publiczne/rok-2013... ) mozna uzyskac pod adresem: Powyzszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,4960,0.html

Najnowszy numer kwartalnika „Na wokandzie” - już dostępny!

doświadczeni adwokaci, radcowie czy prokuratorzy. Zachęcamy do zapoznania się z tymi danymi – po to choćby, by mieć argumenty w dyskusji o obciążeniach historycznych i kompetencjach polskiej Temidy, a także... Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości O dokumencie Ministerstwo Sprawiedliwości... Statystyczny sędzia – jego droga do zawodu, doświadczenie, wiek – to temat przewodni kolejnego wydania... doświadczenia prokuratorskiego ocenia dzisiejszą kondycję prokuratury. Do tego, jak w każdym wydaniu „Na
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,5464,najnowszy-numer-kwartalnika-na-wokandzie---juz.html

Rada Ministrów: projekt ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece przyjęty

odpisy ksiąg wieczystych, wyciągi z ksiąg wieczystych oraz zaświadczenia o ich zamknięciu... wieczystej, wyciągu z księgi wieczystej i zaświadczenia o jej zamknięciu. Tak uzyskane dokumenty będzie... Drukuj Informacje Rada Ministrów: projekt ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i... Ministerstwie Sprawiedliwości, projektu nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece jest umożliwienie... Ministerstwo Sprawiedliwości       Projekt ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,4604,rada-ministrow-projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o.html

Archiwum informacji / Ministerstwo Sprawiedliwości

; Obecnie odpisy ksiąg wieczystych, wyciągi z ksiąg wieczystych oraz zaświadczenia o ich... księgi wieczystej, wyciągu z księgi wieczystej i zaświadczenia o jej zamknięciu. Tak uzyskane dokumenty... Drukuj Archiwum informacji Rada Ministrów: projekt ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych... Ministerstwie Sprawiedliwości, projektu nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece jest... Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości       projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-ksiegach
http://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/news,4604,10,rada-ministrow-projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o.html

BOF-II-3710-6/12

) Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz o nazwie oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. (liczba pobrań: 233) Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz o nazwie oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. (liczba pobrań: 231) Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz o nazwie oświadczenie... terenie Warszawy. Pliki Ogłoszenie o zamówieniu (liczba pobrań: 265) Specyfikacja Istotnych Warunków... do SIWZ - Formularz ofertowy (liczba pobrań: 246) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2012/news,4470,bof-ii-3710-612.html
1  ...  20 21 22 23 24 25 26 27 28  ...  100