Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: zaświadczenie o niekaralności
Znaleziono 6476 wyników

uzasadnienie-do-projektu-ustawy.doc

prawa. Z perspektywy ekonomii jako nauki, o regulacji dostepu do okreslonego zawodu mozemy mówic w... do uwzgledniania interesu danych podmiotów" (wyrok TK z 19 marca 2001 roku, sygn. akt K 33/00). O... , sa mniej restrykcyjne niz w przypadku wolnosci i praw osobistych, o tyle wprowadzenie ograniczen... , tak aby zarówno ograniczenia byly oparte o istotne i czytelne kryteria, jak równiez, by miedzy... publicznej; (b) przynaleznosc do grupy zawodów zaufania publicznego, równiez tych, o których mowa w art
http://ms.gov.pl/pl/deregulacja-dostepu-do-zawodow/ii-transza/download,2007,1.html

ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

- Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/20 28/08/2013 S166 http://ted.europa.eu/TED Panstwa czlonkowskie - Zamówienie publiczne na uslugi - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do... zabezpieczajacych wobec przestepców lub ich resocjalizacji 2013/S 166-288765 Ogloszenie o zamówieniu... wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesylac na adres: Powyzszy(-e) punkt(-y... 28/08/2013 288765-2013-PL Panstwa czlonkowskie - Zamówienie publiczne na uslugi - Ogloszenie o zamówieniu
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,5261,0.html

ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

- Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/20 28/08/2013 S166 http://ted.europa.eu/TED Panstwa czlonkowskie - Zamówienie publiczne na uslugi - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do... zabezpieczajacych wobec przestepców lub ich resocjalizacji 2013/S 166-288765 Ogloszenie o zamówieniu... wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesylac na adres: Powyzszy(-e) punkt(-y... 28/08/2013 288765-2013-PL Panstwa czlonkowskie - Zamówienie publiczne na uslugi - Ogloszenie o zamówieniu
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,5710,0.html

BOF-II-3710-6/12

) Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz o nazwie oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. (liczba pobrań: 233) Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz o nazwie oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. (liczba pobrań: 231) Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz o nazwie oświadczenie... terenie Warszawy. Pliki Ogłoszenie o zamówieniu (liczba pobrań: 265) Specyfikacja Istotnych Warunków... do SIWZ - Formularz ofertowy (liczba pobrań: 246) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2012/news,4470,bof-ii-3710-612.html

BOF-II-3710-12/12

zamówienia (liczba pobrań: 520) Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz o nazwie „Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych” (liczba pobrań: 419) Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz o nazwie „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych” (liczba pobrań: 425) Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz o nazwie „Oświadczenie dla osób fizycznych w... 2012-11-14 Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek biurowych. Pliki Ogłoszenie o zamówieniu (liczba
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2012/news,4488,bof-ii-3710-1212.html

com-2011-276.doc

czlonkowskiego pochodzenia wydaja zaswiadczenie, o którym mowa w art. 5, jedynie wtedy, gdy gwarancje praw... stosowane w panstwach czlonkowskich zgodnie z Traktatami. Sporzadzono w [.] ZALACZNIK I ZASWIADCZENIE, O... panstwa czlonkowskiego, do którego wplynie wniosek o wydanie zaswiadczenia, jest zobowiazane do... wprowadzic jednolity wzór zaswiadczenia oraz wskazac wlasciwy organ do wydawania zaswiadczenia. W trosce o... zlozenia wniosku o wydanie zaswiadczenia na mocy niniejszego rozporzadzenia. 4. Wlasciwe organy
http://bip.ms.gov.pl/pl/projekty-aktow-prawnych/prawo-unii-europejskiej/download,1715,1.html

Nauczyciele - nagrody i odznaczenia / Do pobrania / Zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich / Działalność / Ministerstwo Sprawiedliwości

nadanie Medalu za Długoletnią słuzbę (liczba pobrań: 787) Wzór oświadczenia o zgodę na... Drukuj Nauczyciele - nagrody i odznaczenia Terminarz składania wniosków o odznaczenia państwowe, resortowe oraz nagrody w 2014 r. Medal KEN   Informację o trybie składania wniosku o nadanie... nauczyciela o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przy wniosku o medal KEN (liczba pobrań: 568... wniosku o nadanie tytułu Honorowego Profesora Oświaty (liczba pobrań: 101) Zgoda na przetwarzanie danych
http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/zaklady-poprawcze-schroniska-dla-nieletnich/do-pobrania/nauczycielenagrody-i-odznaczenia/

1koziol.pdf

- mieckiej ustawy o srodkach odurzajacych (Betäubungsmittelgesetz), które przewiduja m.in. interesujaca instytucje o konotacji probacyjnej, okreslana jako „Therapie statt Strafe” („terapia zamiast kary”). MoS... , Illegale Drogen–Strafjustiz–Therapie, Freiburg 1994, s. 117–136 oraz H. J. A l b r e c h t, A. v o n K a l m t h o u t, Drug Policies in Western Europe, Freiburg 1989. T. Koziol Probacja 2, 2011 6 nym uplywie którego postepowanie podlega umorzeniu. O czasowym odsta- pieniu od wniesienia aktu oskarS
http://ms.gov.pl/pl/probacja/2011/download,1211,1.html

1i-pierwszy-dzien---wzor-urzedowego-formularza-dw-1.rtf

DW-1 WNIOSEK O WYDANIE ZASWIADCZENIA O WPISIE PODMIOTU JAKO ZASTAWCY W REJESTRZE ZASTAWOW WNIOSKUJACY Imie i nazwisko / Nazwa Ulica Nr domu Nr lokalu Kraj - Miejscowosc Poczta Kod pocztowy OKRESLENIE PODMIOTU 1. Nazwa/ Nazwisko (pierwszy czlon nazwiska) 2. Drugi czlon nazwiska zlozonego 3. Pierwsze imie 4. Drugie imie 5.a REGON 5b. PESEL Siedziba / Adres zamieszkania 6. Miejscowosc 7. Gmina 8. Województwo
http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/download,5933,8.html

2j-drugi-dzien---wzor-urzedowego-formularza-dw-1.rtf

DW-1 WNIOSEK O WYDANIE ZASWIADCZENIA O WPISIE PODMIOTU JAKO ZASTAWCY W REJESTRZE ZASTAWOW WNIOSKUJACY Imie i nazwisko / Nazwa Ulica Nr domu Nr lokalu Kraj - Miejscowosc Poczta Kod pocztowy OKRESLENIE PODMIOTU 1. Nazwa/ Nazwisko (pierwszy czlon nazwiska) 2. Drugi czlon nazwiska zlozonego 3. Pierwsze imie 4. Drugie imie 5.a REGON 5b. PESEL Siedziba / Adres zamieszkania 6. Miejscowosc 7. Gmina 8. Województwo
http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/download,5933,19.html
1  ...  20 21 22 23 24 25 26 27 28  ...  100