Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: zaświadczenie o niekaralności
Znaleziono 9769 wyników

Informacja ws. wniosku Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec kuratorów sprawujących dozór nad skazanym Marcinem P. / Informacje / Ministerstwo Sprawiedliwości

Gdańsku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec kuratorów sprawujących dozór nad skazanym Marcinem... Okręgowego w Gdańsku zwrócił się do Rzecznika Dyscyplinarnego dla Kuratorów Zawodowych z wnioskiem o... pozbawienia wolności.   Wnioski o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczą kuratorów... . 14 sierpnia informowaliśmy o zastrzeżeniach Ministra Sprawiedliwości co do prawidłowości i rzetelność... zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez jednego z kuratorów sądowych, polegającego
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,4219,informacja-ws-wniosku-prezesa-sadu-okregowego-w.html

Archiwum informacji / Ministerstwo Sprawiedliwości

Drukuj Archiwum informacji Informacja ws. wniosku Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku o wszczęcie... zwrócił się do Rzecznika Dyscyplinarnego dla Kuratorów Zawodowych z wnioskiem o wszczęcie postępowania... wolności.   Wnioski o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczą kuratorów zawodowych ... informowaliśmy o zastrzeżeniach Ministra Sprawiedliwości co do prawidłowości i rzetelność dozoru... sierpnia br. Ministerstwo Sprawiedliwości złożyło do Prokuratora Okręgowego w Gdańsku zawiadomienie o
http://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/news,4219,10,informacja-ws-wniosku-prezesa-sadu-okregowego-w.html

Rada Ministrów: projekt ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece przyjęty

odpisy ksiąg wieczystych, wyciągi z ksiąg wieczystych oraz zaświadczenia o ich zamknięciu... wieczystej, wyciągu z księgi wieczystej i zaświadczenia o jej zamknięciu. Tak uzyskane dokumenty będzie... Drukuj Informacje Rada Ministrów: projekt ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i... Ministerstwie Sprawiedliwości, projektu nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece jest umożliwienie... Ministerstwo Sprawiedliwości       Projekt ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,4604,rada-ministrow-projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o.html

Archiwum informacji / Ministerstwo Sprawiedliwości

; Obecnie odpisy ksiąg wieczystych, wyciągi z ksiąg wieczystych oraz zaświadczenia o ich... księgi wieczystej, wyciągu z księgi wieczystej i zaświadczenia o jej zamknięciu. Tak uzyskane dokumenty... Drukuj Archiwum informacji Rada Ministrów: projekt ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych... Ministerstwie Sprawiedliwości, projektu nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece jest... Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości       projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-ksiegach
http://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/news,4604,10,rada-ministrow-projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o.html

wniosek-o-wszczecie-postepowania-w-sprawie-uznania-kwalifikacji-do-wykonywania-zawodu-regulowanego.pdf

potwierdzajacych doswiadczenie zawodowe, w których zawarta jest informacja m. in. o okresie... . …) Zalacznik nr 1 Wzór Wniosek o wszczecie postepowania w sprawie uznania kwalifikacji do... pocztowy Adres e-mail 10. Adres do korespondencji w czasie trwania postepo- wania o uznanie kwalifikacji (o zmianie adresu naleS y niezwlocznie powiadomic wlasciwy organ w formie pisemnej) Nr telefonu Nr... . o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/formularze/download,646,0.html

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim

dołączyć: I. w przypadku osób, które odbyły aplikację radcowską: zaświadczenie o odbyciu aplikacji... zaświadczenie kierownika urzędu, dokumenty zaświadczające o zdaniu egzaminu sędziowskiego... Drukuj Ogłoszenia Ogłoszenie o egzaminie radcowskim 2012-05-10 Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 361 ust. 9 i art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010... aplikację radcowską oraz dla osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, tj
http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,3925,ogloszenie-o-egzaminie-radcowskim.html

specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.doc

: poswiadczenie, oswiadczenie Wykonawcy - jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnych charakterze... do SIWZ jest formularz o nazwie ,Oswiadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówien publicznych... 3 i 3a do SIWZ sa formularze o nazwie ,Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1... potwierdzajacy zachowanie warunków równowaznosci i zlozyc oswiadczenie o akceptacji warunków... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,5459,1.html

oloszenie-o-zamowieniu.pdf

jawnej, w zakresie zaswiadczen, o których mowa w pkt. 4.3., musza co najmniej przedlozyc zaswiadczenie... Wykonawcy. Wykonawcy prowadzacy dzialalnosc w formie spólki jawnej, w zakresie zaswiadczen, o których... - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/17 14/02/2013 S32 http://ted.europa.eu/TED Panstwa czlonkowskie - Zamówienie publiczne na uslugi - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do... aplikacyjnego 2013/S 032-050516 Ogloszenie o zamówieniu Uslugi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,4731,0.html

Nowe prawo UE - sukces polskiej prezydencji / Informacje / Ministerstwo Sprawiedliwości

  Unia Europejska uprościła formalności prawne związane z testamentami i sprawami spadkowymi o... ; Nowe prawo wprowadziło:   wspólne zasady, w oparciu o które ustalana będzie międzynarodowa... będzie miejsce zwykłego pobytu spadkodawcy w chwili śmierci), wspólne normy kolizyjne, w oparciu o... czynienia każdego roku ze sprawami spadkowymi o charakterze międzynarodowym. – To jeden z przykładów... sam skutek dowodowy jak w państwie ich pochodzenia), Europejskie Poświadczenie Spadkowe – jednolity
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,4161,nowe-prawo-ue---sukces-polskiej-prezydencji.html

Archiwum informacji / Ministerstwo Sprawiedliwości

Europejska uprościła formalności prawne związane z testamentami i sprawami spadkowymi o charakterze... wprowadziło:   wspólne zasady, w oparciu o które ustalana będzie międzynarodowa właściwość sądów... zwykłego pobytu spadkodawcy w chwili śmierci), wspólne normy kolizyjne, w oparciu o które ustalane... roku ze sprawami spadkowymi o charakterze międzynarodowym. – To jeden z przykładów działań Unii... dowodowy jak w państwie ich pochodzenia), Europejskie Poświadczenie Spadkowe – jednolity w skali całej UE
http://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/news,4161,10,nowe-prawo-ue---sukces-polskiej-prezydencji.html
1  ...  20 21 22 23 24 25 26 27 28  ...  100