Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: zaświadczenie o niekaralności
Znaleziono 11014 wyników

ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

dzialalnosc w formie spólki jawnej, w zakresie zaswiadczen, o których mowa w ppkt. 2.3., musza co najmniej... dzialalnosc w formie spólki jawnej, w zakresie zaswiadczen, o których mowa w ppkt. 2.4., musza co... - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/14 07/06/2011 S108 http://ted.europa.eu/TED Panstwa czlonkowskie - Zamówienie publiczne na uslugi - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do... OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Uslugi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2011/download,3269,0.html

10026_oglosz.pdf

orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamówienie; 4.2. podpunkt e) - sklada zaswiadczenie... - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/10 30/06/2010 S124 http://ted.europa.eu/TED Panstwa czlonkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do... ://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:189734-2010:TEXT:PL:HTML PL-Warszawa: Serwery 2010/S 124-189734 OGLOSZENIE O... adresem: jak podano wyzej dla punktu kontaktowego Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2010/download,1450,0.html

10029_oglosz.pdf

orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamówienie; 4.2. podpunkt e) - sklada zaswiadczenie... - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/9 21/07/2010 S139 http://ted.europa.eu/TED Panstwa czlonkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do... danych 2010/S 139-213926 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA I.1) NAZWA... wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesylac na adres: Ministerstwo Sprawiedliwosci
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2010/download,1453,0.html

ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

, w zakresie zaswiadczen, o których mowa w ppkt. 2.3., musza co najmniej przedlozyc zaswiadczenie... wykonawcy, Wykonawcy prowadzacy dzialalnosc w formie spólki jawnej, w zakresie zaswiadczen, o których... - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/11 17/08/2011 S156 http://ted.europa.eu/TED Panstwa czlonkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do... ://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:259701-2011:TEXT:PL:HTML PL-Warszawa: Serwery 2011/S 156-259701 OGLOSZENIE O
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2011/download,3425,0.html

siwz.doc

zaswiadczen, o których mowa w ppkt. 2.4., musza co najmniej przedlozyc zaswiadczenie wystawione na spólke... zakazu ubiegania sie o zamówienie; pkt 2.5 - sklada zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub... rejestrach przedsiebiorstw panstwowych, lub 17.2. osobe(-y) wymieniona(-e) w zaswiadczeniu o wpisie do... zaswiadczeniu o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, który nalezy przedlozyc Zamawiajacemu... o nazwie ,Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy", który jest drukiem
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2012/download,4567,1.html

sprostowanie-ogloszenia-o-zamwowieniu-z-dnia-20.04.2011-r.---ms.pdf

: http://simap.europa.eu OGLOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB... okreslonych w pierwotnym ogloszeniu o zamówieniu, konieczne moze okazac sie przedluzenie poczatkowo... o lacza transmisji danych w sieci transmisyjnej Wykonawcy, pomiedzy centralnymi wezlami... wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia rozumie sie sprzet (produkt, urzadzenie) o parametrach i... sprawie przez instytucje zamawiajaca /podmiot zamawiajacy (podano w pierwotnym ogloszeniu, o ile dotyczy
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2011/download,3293,1.html

Postępowanie sądowe o dokonanie wpisu zastawu do Rejestru Zastawów / Rejestr Zastawów / Rejestry i ewidencje / Biuletyn Informacji Publicznej

złożenia wniosku wcześniej należy do wniosku o wpis zastawu dołączyć stosowne zaświadczenie z ... Strona główna Rejestry i ewidencje Rejestr Zastawów Postępowanie sądowe o dokonanie wpisu zastawu do... Drukuj Postępowanie sądowe o dokonanie wpisu zastawu do Rejestru Zastawów Warunkiem powstania... . Jeżeli ten sam przedmiot jest obciążony więcej niż jednym zastawem rejestrowym, o pierwszeństwie zastawów rozstrzyga dzień złożenia wniosku o wpis do rejestru zastawów. Za dzień złożenia wniosku
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/rejestr-zastawow/postepowanie-sadowe-o-dokonanie-wpisu-zastawu-do-rejestru-zastawow/

10017_oglosz.pdf

- Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/9 11/05/2010 S91 http://ted.europa.eu/TED Panstwa czlonkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do... /udl?uri=TED:NOTICE:136407-2010:TEXT:PL:HTML PL-Warszawa: Stacje robocze 2010/S 91-136407 OGLOSZENIE O... adresem: jak podano wyzej dla punktu kontaktowego Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w... czlonkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 2/9
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2010/download,1441,0.html

Archiwum informacji / Ministerstwo Sprawiedliwości

pozyskanie informacji o artykule... więcej Jak wykorzystać doświadczenia Portugalii w reformie wymiaru... projekt Ustawy o zasadach świadczenia usług prawniczych, przygotowany przez Ministerstwo... więcej... plastikowe. Zgodnie z ustawą z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych proces... Rzeczpospolitej Polskiej z wnioskiem o niepodpisywanie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju... 2007-07-04... wnioskiem o niepodpisywanie nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów... więcej Portugalskie
http://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/index,43.html

deregulacja---uzasadnienie.pdf

zastepowac przed sadem swojego patrona (6 miesiecy od otrzymania zaswiadczenia o odbyciu aplikacji, które... perspektywy ekonomii jako nauki, o regulacji dostepu do okreslonego zawodu mozemy mówic w sytuacji... 33/00). O ile z jednej strony ograniczenia wolnosci ekonomicznych, do jakich nalezy wolnosc wykonywania pracy, sa mniej restrykcyjne niz w przypadku wolnosci i praw osobistych, o tyle wprowadzenie... zawodów, tak aby zarówno ograniczenia byly oparte o istotne i czytelne kryteria, jak równiez
http://ms.gov.pl/pl/informacje/download,4312,1.html
1  ...  20 21 22 23 24 25 26 27 28  ...  100