Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: zaświadczenie o niekaralności
Znaleziono 8340 wyników

Archiwum informacji / Ministerstwo Sprawiedliwości

oraz Prezes Rady Ministrów Jarosław Kaczyński zaprezentowali projekt Ustawy o zasadach świadczenia... małopolskiego Jerzego A. na decyzję o jego tymczasowym... 2007-05-09 W dniu wczorajszym Sąd Okręgowy w Krakowie utrzymał w mocy decyzję Sądu I instancji o tymczasowym aresztowaniu byłego wojewody... legislacyjnych nad projektem zmian ustawy – Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw, że w... styczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwieclipiecsierpieńwrzesieńpaździerniklistopadgrudzień Oświadczenie Ministra
http://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/index,48,,.html

Konkurs ofert na realizację zadania polegającego na świadczeniu transgranicznej usługi mediacyjnej w sprawach rodzinnych w stosunkach polsko- niemieckich

Ministerstwem Sprawiedliwości RFN o współpracy w zakresie mediacji transgranicznych, którego celem jest... mogą przystąpić organizacje, o których mowa w art. 183 2 § 3 k.p.c., skupiające mediatorów... załączyć aktualną - na dzień składania oferty - listę stałych mediatorów o specjalizacji w... telefonu (022) 23 90 876. Pliki Deklaracja wrocławska (liczba pobrań: 217) Porozumienie o mediacji polsko-niemieckiej (liczba pobrań: 246) powrót do listy aktualności O dokumencie Autor: Paweł
http://bip.ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,5474,konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-polegajacego.html

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia.doc

osobe(-y) wymieniona(-e) w zaswiadczeniu o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, lub inna(-e... , oswiadczenie Wykonawcy - jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie... ,Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówien publicznych", który... SIWZ jest formularz o nazwie ,Oswiadczenie dla osób fizycznych w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy... POCZTOWA 33 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,5202,1.html

siwz---bkl-2013---przeglady-i-konserwacja-instalacji-wentylacyjno---klimatyzacyjnej.doc

ubiegania sie o zamówienie. 4.2. pkt 2.5. - sklada zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub... wykonywana nalezycie. Dowodami, o których mowa wyzej sa : a) poswiadczenie, z tym ze w odniesieniu do... . 1 ustawy, Zamawiajacy zada zlozenia wraz z oferta oswiadczenie o spelnieniu warunków udzialu w... ." Zalacznikiem nr 6 do SIWZ jest formularz o nazwie ,Oswiadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy", który... SIWZ jest formularz o nazwie ,Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia", który jest drukiem do
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,5448,1.html

ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

wobec niego zakazu ubiegania sie o zamówienie; 6.2. podpunkt 4.5, 4.7 - sklada zaswiadczenie... ) oswiadczenie Wykonawcy - jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnych charakterze Wykonawca nie... - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/14 30/07/2013 S146 http://ted.europa.eu/TED Panstwa czlonkowskie - Zamówienie publiczne na uslugi - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do... i konferencji 2013/S 146-254041 Ogloszenie o zamówieniu Uslugi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,5202,0.html

zaswiadczenie.rtf

. 33 Wniosek o wydanie zaswiadczenia o dokonanym wpisie na liste tlumaczy przysieglych Na podstawie art. 217  l Kodeksu postepowania administracyjnego zwracam sie z prosba o wydanie zaswiadczenia o... skarbowej w kwocie 17,00 zl (siedemnascie zlotych) od wydania przedmiotowego zaswiadczenia*. podpis * podstawa prawna: art. 1 ust. 1 pkt l lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/aktualnosci/download,4808,2.html

wniosek-o-zaswiadczenie.rtf

Prawnej Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa Skr. Poczt. 33 Wniosek o wydanie zaswiadczenia o... administracyjnego zwracam sie z prosba o wydanie zaswiadczenia o dokonanym wpisie na liste tlumaczy przysieglych... ) od wydania przedmiotowego zaswiadczenia*. podpis * podstawa prawna: art. 1 ust. 1 pkt l lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z pózn. zm.). Oplate
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/formularze/download,646,8.html

uzasadnienie-do-projektu-ustawy.doc

prawa. Z perspektywy ekonomii jako nauki, o regulacji dostepu do okreslonego zawodu mozemy mówic w... do uwzgledniania interesu danych podmiotów" (wyrok TK z 19 marca 2001 roku, sygn. akt K 33/00). O... , sa mniej restrykcyjne niz w przypadku wolnosci i praw osobistych, o tyle wprowadzenie ograniczen... , tak aby zarówno ograniczenia byly oparte o istotne i czytelne kryteria, jak równiez, by miedzy... publicznej; (b) przynaleznosc do grupy zawodów zaufania publicznego, równiez tych, o których mowa w art
http://ms.gov.pl/pl/deregulacja-dostepu-do-zawodow/ii-transza/download,2007,1.html

Rada Ministrów: projekt ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece przyjęty

odpisy ksiąg wieczystych, wyciągi z ksiąg wieczystych oraz zaświadczenia o ich zamknięciu... wieczystej, wyciągu z księgi wieczystej i zaświadczenia o jej zamknięciu. Tak uzyskane dokumenty będzie... Drukuj Informacje Rada Ministrów: projekt ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i... Ministerstwie Sprawiedliwości, projektu nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece jest umożliwienie... Ministerstwo Sprawiedliwości       Projekt ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,4604,rada-ministrow-projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o.html

Archiwum informacji / Ministerstwo Sprawiedliwości

; Obecnie odpisy ksiąg wieczystych, wyciągi z ksiąg wieczystych oraz zaświadczenia o ich... księgi wieczystej, wyciągu z księgi wieczystej i zaświadczenia o jej zamknięciu. Tak uzyskane dokumenty... Drukuj Archiwum informacji Rada Ministrów: projekt ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych... Ministerstwie Sprawiedliwości, projektu nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece jest... Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości       projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-ksiegach
http://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/news,4604,10,rada-ministrow-projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o.html
1  ...  20 21 22 23 24 25 26 27 28  ...  100