Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: zaświadczenie o niekaralności
Znaleziono 12389 wyników

ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

- Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/10 01/02/2013 S23 http://ted.europa.eu/TED Panstwa czlonkowskie - Zamówienie publiczne na uslugi - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do... Ogloszenie o zamówieniu Uslugi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiajaca I.1) Nazwa... ) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy... uslugi - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 2/10 01/02/2013 S23 http://ted.europa.eu/TED Panstwa
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,4696,0.html

siwz.doc

, o których mowa w pkt. 4.3., musza co najmniej przedlozyc zaswiadczenie wystawione na spólke... rejestrach przedsiebiorstw panstwowych, lub 19.2. osobe(-y) wymieniona(-e) w zaswiadczeniu o wpisie do... posiada równiez doswiadczenie zawodowe przy tworzeniu szkieletów portali internetowych w oparciu o... skladajacego oferte. Zalacznikiem nr 3 do SIWZ jest formularz o nazwie ,Oswiadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy... skladajacego oferte. Zalacznikiem nr 4 do SIWZ jest formularz o nazwie ,Oswiadczenie o braku podstaw do
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,4731,1.html

ogloszenie_o_egzaminie_adwokackim.rtf

Generalnej Skarbu Państwa, - informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie... związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów, w tym zaświadczenie kierownika... OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002r. Nr 123, poz. 1058 z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu adwokackiego dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/aktual/ogloszenie_o_egzaminie_adwokackim.rtf

ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamówienie; 4.2. podpunkt e) - sklada zaswiadczenie... - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/10 30/09/2011 S188 http://ted.europa.eu/TED Panstwa czlonkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do... Ogloszenie o zamówieniu Dostawy Sekcja I: Instytucja zamawiajaca I.1) Nazwa, adresy i punkty... skladanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udzialu Nie dotyczy Wiecej informacji mozna uzyskac pod
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2011/download,3538,0.html

Schematy

(liczba pobrań: 1373) O dokumencie Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Iwona... 15:30 | Data modyfikacji: 18.06.2014 13:37 Awans zawodowy Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego (liczba pobrań: 884) Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego (liczba pobrań: 1398) Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego (liczba pobrań: 354) Wniosek o podjęcie
http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/zaklady-poprawcze-schroniska-dla-nieletnich/do-pobrania/

ogloszenie-o-zamowieniu---ms.pdf

- Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/10 17/10/2012 S200 http://ted.europa.eu/TED Panstwa czlonkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do... 2012/S 200-329066 Ogloszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja... lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesylac na adres: Powyzszy(-e) punkt(-y... Panstwa czlonkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2012/download,4397,0.html

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia.docx

oświadczenia i dokumenty: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na formularzu... . 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzpzłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:Oświadczenie o spełnianiu... warunków udziału w postępowaniu:Formularz 3.1 Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia... składania ofert;oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze... udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:oświadczenie
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2015/download,7414,1.html

wniosek-o-podjecie-postepowania-egzaminacyjnego-na-stopien-nauczyciela-mianowanego.pdf

, 3) zaświadczenie dyrektora schroniska dla nieletnich/zakładu poprawczego zawierające informacje o... , adres, numer telefonu - faxu) Minister Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa WNIOSEK o... ……………………………………- od………….do……………, proszę o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Jednocześnie na podstawie art. 9g ust. 5 ww. ustawy proszę o powołanie do składu komisji... zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego, c
http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/zaklady-poprawcze-schroniska-dla-nieletnich/do-pobrania/download,2306,2.html

wniosek-o-podjecie-postepowania-egzaminacyjnego-na-stopien-nauczyciela-mianowanego.doc

, zaświadczenie dyrektora schroniska dla nieletnich/zakładu poprawczego zawierające informacje o: wymiarze zatrudnienia oraz nauczanym przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia... , adres, numer telefonu - faxu) Minister Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa WNIOSEK o... - od.do, proszę o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Jednocześnie na podstawie art. 9g ust. 5 ww. ustawy proszę o powołanie do składu komisji
http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/zaklady-poprawcze-schroniska-dla-nieletnich/do-pobrania/download,2306,3.html

9stefanska.pdf

przestepstwo umyslne, musi wynikac z dowodów, o tyle bledne przyjecie niekaralnosci moS e byc... o jego niekaralnosci, lecz w rzeczywistosci w dniu wydania wyroku byl skazany prawomocnym wyrokiem... umorzenia po- stepowania 22 . Poglad uznajacy, S e chodzi o niekaralnosc w czasie orzekania, a nie po... Wyrok SN z dnia 5 lutego 2007 r., IV KK 380/06, Legalis. 18 A. H e r z o g, Niekaralnosc…, op. cit., s... e r z o g, Niekaralnosc…, op. cit., s. 131–132. 20 T. K o z i o l, Warunkowe umorzenie…, op. cit
http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/probacja/2010/nr2/9stefanska.pdf
1  ...  20 21 22 23 24 25 26 27 28  ...  100