Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: zaświadczenie o niekaralności
Znaleziono 8877 wyników

Archiwum informacji / Ministerstwo Sprawiedliwości

Drukuj Archiwum informacji Informacja ws. wniosku Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku o wszczęcie... zwrócił się do Rzecznika Dyscyplinarnego dla Kuratorów Zawodowych z wnioskiem o wszczęcie postępowania... wolności.   Wnioski o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczą kuratorów zawodowych ... informowaliśmy o zastrzeżeniach Ministra Sprawiedliwości co do prawidłowości i rzetelność dozoru... sierpnia br. Ministerstwo Sprawiedliwości złożyło do Prokuratora Okręgowego w Gdańsku zawiadomienie o
http://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/news,4219,10,informacja-ws-wniosku-prezesa-sadu-okregowego-w.html

siwz.doc

przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac poswiadczenia, oswiadczenie... formularz o nazwie ,Oswiadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówien publicznych", który jest drukiem... formularz o nazwie ,Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo... Postepowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie... podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Postepowanie o udzielenie zamówienia prowadzi sie w jezyku
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,5057,1.html

Konkurs ofert na realizację zadania polegającego na świadczeniu transgranicznej usługi mediacyjnej w sprawach rodzinnych w stosunkach polsko- niemieckich

Ministerstwem Sprawiedliwości RFN o współpracy w zakresie mediacji transgranicznych, którego celem jest... mogą przystąpić organizacje, o których mowa w art. 183 2 § 3 k.p.c., skupiające mediatorów... załączyć aktualną - na dzień składania oferty - listę stałych mediatorów o specjalizacji w... telefonu (022) 23 90 876. Pliki Deklaracja wrocławska (liczba pobrań: 217) Porozumienie o mediacji polsko-niemieckiej (liczba pobrań: 246) powrót do listy aktualności O dokumencie Autor: Paweł
http://bip.ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,5474,konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-polegajacego.html

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim

dołączyć: I. w przypadku osób, które odbyły aplikację radcowską: zaświadczenie o odbyciu aplikacji... zaświadczenie kierownika urzędu, dokumenty zaświadczające o zdaniu egzaminu sędziowskiego... Drukuj Ogłoszenia Ogłoszenie o egzaminie radcowskim 2012-05-10 Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 361 ust. 9 i art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010... aplikację radcowską oraz dla osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, tj
http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,3925,ogloszenie-o-egzaminie-radcowskim.html

rozp_cikw_oplaty_2.rtf

wysokosci oplat od wniosków o wydanie odpisów ksiag wieczystych i zaswiadczenia o zamknieciu ksiegi... oplaty: 1) od wniosku o wydanie odpisu zwyklego ksiegi wieczystej - 30 zl pomnozone przez liczbe zadanych odpisów zwyklych; 2) od wniosku o wydanie odpisu zupelnego ksiegi wieczystej - 60 zl pomnozone przez liczbe zadanych odpisów zupelnych; 3) od wniosku o wydanie zaswiadczenia o zamknieciu ksiegi... podstawie art. 365 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiegach wieczystych i hipotece (Dz. U. z
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/nowa-ksiega-wieczysta/download,421,5.html

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia.doc

ubiegania sie o zamówienie; podpunkt e), g) - sklada zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub... zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczace niekaralnosci... : poswiadczenie, oswiadczenie Wykonawcy - jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnych charakterze... na jej podstawie. Zalacznikiem nr 2 do SIWZ jest formularz o nazwie ,Oswiadczenie z art. 22 ust. 1... skladajacego oferte. Zalacznikiem nr 3 do SIWZ sa formularze o nazwie ,Oswiadczenie o braku podstaw
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,5657,1.html

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia.doc

zaswiadczeniu o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, lub pelnomocnik, który przedstawi stosowne... jej podstawie. Zalacznikiem nr 2 do SIWZ jest formularz o nazwie ,Oswiadczenie z art. 22 ust. 1... skladajacego oferte. Zalacznikiem nr 3 do SIWZ jest formularz o nazwie ,Oswiadczenie o braku podstaw do... - Formularz o nazwie ,Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówien... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,5163,1.html

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia.doc

wobec niego zakazu ubiegania sie o zamówienie; podpunkt 2.5, 2.7 - sklada zaswiadczenie wlasciwego... odpisie z wlasciwego rejestru albo; - w aktualnym zaswiadczeniu o wpisie do ewidencji dzialalnosci... formularz o nazwie ,Oswiadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówien publicznych", który jest drukiem... formularz o nazwie ,Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo... odbioru ilosciowo-jakosciowego, Zalacznik nr 2 do SIWZ - Formularz o nazwie ,Oswiadczenie z art. 22
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,5103,1.html

ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

ubiegania sie o zamówienie; 4.2. podpunkt e), g) – sklada zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub... ) nalezycie sa: a) poswiadczenia, b) oswiadczenie Wykonawcy – jezeli z uzasadnionych przyczyn o... Europejskiej 12/16 b) oswiadczenie Wykonawcy – jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnych... - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/16 25/07/2013 S143 http://ted.europa.eu/TED Panstwa czlonkowskie - Zamówienie publiczne na uslugi - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,5191,0.html

uzasadnienie-do-projektu-ustawy.doc

prawa. Z perspektywy ekonomii jako nauki, o regulacji dostepu do okreslonego zawodu mozemy mówic w... do uwzgledniania interesu danych podmiotów" (wyrok TK z 19 marca 2001 roku, sygn. akt K 33/00). O... , sa mniej restrykcyjne niz w przypadku wolnosci i praw osobistych, o tyle wprowadzenie ograniczen... , tak aby zarówno ograniczenia byly oparte o istotne i czytelne kryteria, jak równiez, by miedzy... publicznej; (b) przynaleznosc do grupy zawodów zaufania publicznego, równiez tych, o których mowa w art
http://ms.gov.pl/pl/deregulacja-dostepu-do-zawodow/ii-transza/download,2007,1.html
1  ...  20 21 22 23 24 25 26 27 28  ...  100