Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: krajowy rejestr sądowy
Znaleziono 24983 wyników

pismo_%20notariusze.pdf

cywilnych, wieczystoksiegowych oraz gospodarczych prowadzacych Krajowy Rejestr Sadowy pozwala na ocene
http://ms.gov.pl/Data/Files/_infoImport/aktual/pismo_%20notariusze.pdf

zestaw-pytan-testowych-z-egzaminu-wstepnego-dla-kandydatow-na-aplikantow-adwokackich-i-radcowskich-z-dnia-29-wrzesnia-2012-r_.doc

tytułem egzekucyjnym. 85. Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, na wniosek wierzyciela... organem samorządu spółdzielczego jest: A. Krajowa Rada Spółdzielcza, B. Kongres Spółdzielczości, C. Krajowy Zjazd Spółdzielczości. 69. Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, dział czwarty... . 108. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, rejestr związków powiatów prowadzi: A. właściwa... świadczenia, C. 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia. 86. Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze
http://bip.ms.gov.pl/pl/ogloszenia/download,4329,0.html

krs_ci_form_cnr.pdf

CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S dowych Krajowy Rejestr S dowy CI KRS-CNR Wniosek o... 38. Izba gospodarcza lub Krajowa Izba Gospodarcza 12. Jednostka badawczo – rozwojowa 13... NIP – dotyczy tylko podmiotów wpisanych do rejestru przedsi biorców, 3. nazw lub firm oraz w razie... . Miejscowo 6. Kod pocztowy 7. Poczta 8. Kraj OZNACZENIE SPOSOBU WYSZUKIWANIA W REJESTRZE NUMERU KRS... z danych identyfikuj cych, wyszukiwanie w rejestrze nast puje tylko na podstawie numeru REGON
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/krs/formularze/krs_ci_form_cnr.pdf

egzamin-radcowski-z-2011-r.---zestaw-pytan.doc

zarządcę; C. jedynie przez nadzorcę sądowego. 45. Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisy... Krajowym Rejestrze Sądowym, wniosek o wpis informacji o małżeńskich stosunkach majątkowych osób wpisanych do Rejestru jako przedsiębiorcy może złożyć: A. wierzyciel osoby wpisanej w Rejestrze oraz... może być uwzględniony; wniosek jest bezskuteczny, gdyż termin sądowy może być tylko przywrócony, ale nie przedłużony; wniosek jest bezskuteczny, gdyż termin sądowy nie może być ani przywracany, ani
http://bip.ms.gov.pl/pl/ogloszenia/download,3337,0.html

08009_rozstrzyg_protestu_nextiraone.pdf

centralnych rejestrów sądowych: Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), Rejestr Zastawów (RZ), Nowa Księga... sprawiedliwości oraz obsługi centralnych rejestrów sądowych: Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), Rejestr Zastawów (RZ... moS e prowadzić do konieczności uniewaS nienia postępowania (zob. np. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/przetargi/archiwum/08009/08009_rozstrzyg_protestu_nextiraone.pdf

07041_umowa_zal1.pdf

wytwarzanych przez Rejestr. W szczególności kontrolowane są: – daty i ich chronologia, – numer PESEL... dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, (Dz. U. Nr 50, poz. 580 z 2000 r... groma- dzenia danych osobowych i danych o podmiotach zbiorowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz... zbiorowych na podstawie danych zgromadzo- nych w Krajowym Rejestrze Karnym, (Dz. U. z dnia 21 listopada... Krajowego Rejestru Karnego Wykaz zadań do wykonania w systemie informatycznym KRK w ramach
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/przetargi/archiwum/07041/07041_umowa_zal1.pdf

Archiwum informacji / Ministerstwo Sprawiedliwości

Pomocy Osobom... 2010-05-27 Wskazani przez Naczelną Radę Adwokacką oraz Krajową Radę Radców Prawnych... Sprawiedliwości a Krajową Radą Komorniczą. W podpisaniu dokumentu udział... więcej Więźniowie i... 2010-05-13 Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych i Krajowa Rada Notarialna do tej pory... Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski oraz Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych i Krajowa Rada Notarialna deklarują gotowość wspierania członków rodzin ofiar katastrofy
http://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/index,31,,.html

Pół miliona odpisów w sześć tygodni / Informacje / Ministerstwo Sprawiedliwości

udostępniany jest również do wglądu Monitor Sądowy i Gospodarczy, zgodnie ze zmianami wynikającymi z... z komunikacją z wymiarem sprawiedliwości, a w szczególności obsługą Krajowego Rejestru Sądowego
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,4191,pol-miliona-odpisow-w-szesc-tygodni.html

Kolejny rekord pobity: już ponad milion elektronicznych odpisów z KRS!

internetowej platformy eMS udostępniany jest również do wglądu Monitor Sądowy i Gospodarczy, zgodnie ze... Krajowego Rejestru Sądowego.   Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,4244,kolejny-rekord-pobity-juz-ponad-milion.html

Kolejny rekord: ponad 10 milionów elektronicznych odpisów z KRS

.   Na stronie internetowej platformy eMS udostępniany jest również do wglądu Monitor Sądowy i... szczególności obsługą Krajowego Rejestru Sądowego.   Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,4847,kolejny-rekord-ponad-10-milionow-elektronicznych.html
1  ...  34 35 36 37 38 39 40 41 42  ...  100