Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: krajowy rejestr sądowy
Znaleziono 23015 wyników

krs_form_wo.pdf

KRS-WO 1/2 KRS-WO UDZIALY SPÓLDZIELNI EUROPEJSKIEJ CO RS C entrum O gólnopolskich R ejestrów S dowych Krajowy Rejestr S dowy Zal cznik do wniosku o rejestracj / zmian danych podmiotu w rejestrze przedsi biorców DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) Nazwa / firma Je li istnieje potrzeba wpisania informacji o wi cej ni sze ciu kategoriach udzialów, informacje o pozostalych nale y wpisa na kolejnych egzemplarzach zal cznika „Udzialy spóldzielni europejskiej”. Cz I I.1
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/krs/formularze/krs_form_wo.pdf

krs_form_wb.pdf

KRS-WB 1/2 KRS-WB WSPÓLNICY SPÓLKI JAWNEJ, KOMPLEMENTARIUSZE SPÓLKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ CO RS C entrum Ogólnopolskich R ejestrów S dowych Krajowy Rejestr S dowy Zal cznik do wniosku o rejestracj podmiotu w rejestrze przedsi biorców DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) Nazwa / firma Je li wspólników / komplementariuszy jest wi cej ni trzech, informacje o pozostalych nale y wpisa w kolejnych egzemplarzach zal cznika „Wspólnicy spólki jawnej, komplementariusze spólki
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/krs/formularze/krs_form_wb.pdf

krs_form_zk1.pdf

KRS-ZK1 1/2 KRS-ZK1 ZMIANA – UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH CORS C entrum Ogólnopolskich R ejestrów S dowych Krajowy Rejestr S dowy Zal cznik do wniosku o zmian danych w rejestrze przedsi biorców DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) Nazwa / firma Je li zarz dców lub osób fizycznych wyznaczonych na przedstawiciela zarz dcy b d cego osob prawn , których dane ulegly zmianie jest wi cej ni dwóch, informacje o pozostalych nale
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/krs/formularze/krs_form_zk1.pdf

krs_form_wg.pdf

KRS-WG 1/2 KRS-WG EMISJE AKCJI CORS C entrum Ogólnopolskich R ejestrów S dowych Krajowy Rejestr S dowy Zal cznik do wniosku o rejestracj / zmian danych podmiotu w rejestrze przedsi biorców DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) Nazwa / firma Je li istnieje potrzeba wpisania informacji o wi cej ni czterech seriach akcji, informacje o pozostalych nale y wpisa na kolejnych egzemplarzach zal cznika „Emisje akcji”. Cz I I.1 SERIA AKCJI 1. Wpis dotyczy: nowej serii zmiany
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/krs/formularze/krs_form_wg.pdf

krs_form_zi.pdf

KRS-ZI 1/2 KRS-ZI ZMIANA – DYREKTORZY WYKONAWCZY CORS C entrum Ogó lno polskich R ejestrów S d owych Krajowy Rejestr S dowy Zal cznik do wniosku o zmian danych w rejestrze przedsi biorców DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) Firma Cz I I.1 DANE DYREKTORA 1. Wpis dotyczy: 1. Wykre lenia jednego i wpisania nowego dyrektora 3. Wykre lenia dyrektora 2. Zmiany danych dyrektora 4. Wpisania nowego dyrektora 1) W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 nale y w polach oznaczonych
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/krs/formularze/krs_form_zi.pdf

c-123.08.doc

) Czy srodek krajowy okreslajacy przeslanki, w których organ sadowy panstwa czlonkowskiego wykonania... przepisy krajowe rozpatrywane w postepowaniu przed sadem krajowym - nie wykracza poza to, co jest... krajowy wskazuje, ze czyny, które stanowia podstawe wydania europejskiego nakazu aresztowania... rozpatrzyc w pierwszej kolejnosci, sad krajowy w istocie dazy do ustalenia, czy obywatel panstwa... pytanie trzecie, które nalezy rozpatrzyc w drugiej kolejnosci, sad krajowy w istocie dazy do
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/wspolpraca-miedzynarodowa/prawo-unii-europejskiej/wspolpraca-sadowa-w-sprawach-karnych/decyzja-ramowa-rady-2002584wsisw/download,2067,4.html

c-261.09.doc

aresztowania jest krajowy nakaz aresztowania wydany przez ten sam sad w dniu 5 wrzesnia 2008 r. przeciwko G... popelnione w ramach grupy. Wydaje sie jednak, ze sad krajowy nie w pelni podziela stanowisko... Unii, poprzez drugie z przedstawionych pytan sad krajowy zmierza do ustalenia, czy - inaczej niz w... prejudycjalnym sad krajowy wskazuje, ze w pierwszej chwili jest sklonny uznac, iz czyny objete... okolicznosciach takich jak w sprawie przed sadem krajowym, gdy organ sadowy wydajacy nakaz, w odpowiedzi na
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/wspolpraca-miedzynarodowa/prawo-unii-europejskiej/wspolpraca-sadowa-w-sprawach-karnych/decyzja-ramowa-rady-2002584wsisw/download,2067,7.html

Lista sądów powszechnych / Ministerstwo Sprawiedliwości

Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego http://www.opole.so.gov.pl/ ul. Plebiscytowa 3a 45-359 Opole... ://www.kozle.sr.gov.pl/ ul. Sądowa 6 47-200 Kędzierzyn-Koźle 77 4725260 4725268 4725261 Sąd Rejonowy w... Oleśnie http://www.kluczbork.sr.gov.pl/ ul. Sądowa 3 46-300 Olesno 34 3596900 Sąd Rejonowy w
http://ms.gov.pl/pl/lista-sadow-powszechnych/list,24.html

Archiwum informacji / Ministerstwo Sprawiedliwości

Drukuj Archiwum informacji Zbigniew Wrona nowym Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Marek Staszak nowym Prokuratorem Krajowym. 2007-11-22 Informujemy, że w dniu 20.11.2007r. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, na wniosek Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego, powołał... odbył aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie zakończoną egzaminem sędziowskim, w 1989r... Ministerstwie Sprawiedliwości (2001 - 2003). Od 2003 r. jest Prokuratorem Prokuratury Krajowej (Biuro
http://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/news,762,10,zbigniew-wrona-nowym-podsekretarzem-stanu-w.html

Archiwum informacji / Ministerstwo Sprawiedliwości

Drukuj Archiwum informacji Zbigniew Wrona nowym Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Marek Staszak nowym Prokuratorem Krajowym. 2007-11-22 Informujemy, że w dniu 20.11.2007r. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, na wniosek Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego, powołał... odbył aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie zakończoną egzaminem sędziowskim, w 1989r... Ministerstwie Sprawiedliwości (2001 - 2003). Od 2003 r. jest Prokuratorem Prokuratury Krajowej (Biuro
http://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/news,762,10,zbigniew-wrona-nowym-podsekretarzem-stanu-w-ministerstwie-sprawiedliwosci-marek-staszak-nowym-prokuratorem-krajowym.html
1  ...  34 35 36 37 38 39 40 41 42  ...  100