Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: krajowy rejestr sądowy
Znaleziono 25496 wyników

Archiwum informacji / Ministerstwo Sprawiedliwości

. Rejestr bardziej funkcjonalny Orzeczenie SOKiK stwierdzające, że postanowienie stosowane przez danego... momencie uprawomocnienia się orzeczenia. Rejestr będzie bardziej przejrzysty i czytelny przez określone... UOKiK prowadzi rejestr postanowień uznanych za niedozwolone. Określone zostanie również, co w nim powinno się znajdować. Rejestr będzie jawny, dostępny – tak jak dotychczas – na stronie internetowej UOKiK... zmianę stanu prawnego. Ponieważ to Prezes UOKiK ma prowadzić rejestr, on także dokonywać będzie adnotacji
http://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/news,6070,10,reforma-postepowania-w-sprawach-o-uznanie.html

2007-test_notarialny.pdf

statutu, C. wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. 109. Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, w aktach rejestrowych podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzi się zbiór... . sądowy, C. instrukcyjny. 84. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli okaże się,że w sprawie... , B. o czynsz najmu, C. o naruszenie posiadania. 94. Referendarz sądowy może: A. wyda ć nakaz... rejestru jednoosobową spółkę akcyjną: A. należy poda ć sądowi rejestrowemu dane jedynego akcjonariusza, B
http://ms.gov.pl/pl/egzaminy-prawnicze/egzaminy-na-aplikacje/zestawy-pytan-testowych/download,837,2.html

scordino.rtf

Pierwszej Sekcji Trybunału (art. 52 § 1 Regulaminu Trybunału). Pan V. Zagrebelsky, sędzia krajowy z... Trybunału Strasburskiego. Krajowy środek wprowadzony ustawą nr 89/2001 dawniej nie istniał we... .). Ustawa nr 89/2001 stwarza krajowy środek, do którego "ofiara naruszenia" (wedle określenia zawartego w... umożliwia przeniesienie na szczebel krajowy "ograniczeń stosowania tej samej zasady, jaka istnieje... tym szczególnym przypadku, jednakże, jakakolwiek możliwość wyłączenia przez sąd krajowy szkody
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/download,506,0.html

pismo_%20notariusze.pdf

cywilnych, wieczystoksiegowych oraz gospodarczych prowadzacych Krajowy Rejestr Sadowy pozwala na ocene
http://ms.gov.pl/Data/Files/_infoImport/aktual/pismo_%20notariusze.pdf

091209_pytania_egz_notarialny_cz1.rtf

Krajowym Rejestrze Sadowym-rejestrze przedsiebiorców wraz z podaniem wartosci tych wkladów. 54. Zgodnie z ustawa o Krajowym Rejestrze Sadowym - Krajowy Rejestr Sadowy sklada sie z: A. rejestru... zasiegnieciu opinii Ministra Sprawiedliwosci. 53. Zgodnie z ustawa o Krajowym Rejestrze Sadowym, w... niepieniezne, informacja o wniesieniu wkladów niepienieznych: A. nie jest wpisywana w Krajowym Rejestrze Sadowym-rejestrze przedsiebiorców, B. jest wpisywana w Krajowym Rejestrze Sadowym-rejestrze
http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/aktual/091209_pytania_egz_notarialny_cz1.rtf

Przerwa w dostepie do Sądów Rejestrowych/Centralnej Informacji/MSIG i KRS

Drukuj Ogłoszenia Przerwa w dostepie do Sądów Rejestrowych/Centralnej Informacji/MSIG i KRS 2011-12-02 Uprzejmie informujemy, że w dniach od 2 grudnia 2011 (piątek) od godziny 16:00 do 5 grudnia 2011  (poniedziałek) do godziny 8:00 nastąpi przerwa w dostępie do systemów: Elektroniczny dostęp do Sądów Rejestrowych/Centralnej Informacji/MSIG oraz Wyszukiwarka podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym   O dokumencie Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Piotr Potrebka | Edytor
http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,3677,przerwa-w-dostepie-do-sadow.html

Archiwum informacji / Ministerstwo Sprawiedliwości

Drukuj Archiwum informacji Porozumienie między Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury a Krajową... prowadzonych pomiędzy Krajową Radą Radców Prawnych a Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, uzgodnione z... prokuraturach. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury prowadzi ponadto rozmowy z przedstawicielami Naczelnej... sądów okręgowych i prokuratorów okręgowych. Prowadzącymi zajęcia będą sędziowie, referendarze sądowi... Dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury a Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych w
http://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/news,1924,10,porozumienie-miedzy-krajowa-szkola-sadownictwa-i.html

08009_rozstrz_protest_net.pdf

organizacyjnych resortu sprawiedliwości oraz obsługi centralnych rejestrów sądowych: Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), Rejestr Zastawów (RZ), Nowa Księga Wieczysta (NKW) i innych resortowych systemów... telekomunikacyjnego pomiędzy VPN CENTRALA a 22 VPN APELACJA (SĄDOWA/PROKURATORSKA) z wykorzystaniem... zabudowanych urządzeniami aktywnymiłączy dostępowych dla obsługi Centralnych Rejestrów Sądowych część III... organizacyjnych resortu sprawiedliwości dla obsługi Centralnych Rejestrów Sądowych. Aktualnie, usługi
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/przetargi/archiwum/08009/08009_rozstrz_protest_net.pdf

test_syndyk_maj_2009.pdf

sporządza: a. sędzia - komisarz; b. syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca; c. upadły. 19. Zgodnie z... , poprawki moSe wnieść: a. upadły; b. nadzorca sądowy lub zarządca; c. sędzia – komisarz. 22. Zgodnie z... właściwego dla miejsca zamieszkania dłuSnika sądu prowadzącego rejestr zastawów celem wskazania, czy dłuSnik... jednym dzienniku o zasięgu krajowym; c. przez ogłoszenie w budynku sądowym oraz w Monitorze Sądowym i... Rejestru Sądowego: a. na wniosek zarządu spółki; b. na wniosek syndyka; c. z urzędu. 64. Zgodnie z
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/aktual/test_syndyk_maj_2009.pdf

c-42.11-lopes-da-silva.doc

należy poddawać należytym kontrolom, co oznacza, że organ sądowy państwa członkowskiego, na... nakaz organ sądowy może odmówić wykonania europejskiego nakazu aresztowania: [] 6) jeśli europejski... rozumieniu art. 18 TFUE, w zakresie, w jakim ustanowione przez ów przepis krajowy odmienne... rzeczonego art. 4 pkt 6, postanowić o ograniczeniu sytuacji, w których sąd krajowy wykonania nakazu ma... , zgodnie z którą organ sądowy wykonujący nakaz może odmówić wykonania nakazu wydanego w celu
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/wspolpraca-miedzynarodowa/prawo-unii-europejskiej/wspolpraca-sadowa-w-sprawach-karnych/decyzja-ramowa-rady-2002584wsisw/download,2067,9.html
1  ...  34 35 36 37 38 39 40 41 42  ...  100