Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: krajowy rejestr sądowy
Znaleziono 26053 wyników

Redakcja serwisu internetowego / Dane kontaktowe w konkretnych sprawach / Kontakt / Biuletyn Informacji Publicznej

spółki z wykorzystaniem wzorca umowy Wyszukiwarka podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym Bezpłatne odpisy aktualne podmiotów wpisanych do rejestru KRS Zgłoszenia prosimy kierować na adres... do: Sądów Rejestrowych Krajowego Rejestru Sądowego i Rejestru Zastawów Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego i Rejestru Zastawów Monitora Sądowego i Gospodarczego Zgłoszenia prosimy
http://bip.ms.gov.pl/pl/kontakt/dane-kontaktowe-w-konkretnych-sprawach/redakcja-serwisu-internetowego/

wsk.pdf

informacji o prawie wspólnotowym, unijnym i krajowym___________________97 Bibliografia do rozdziału V__________________________________________________________98 Rozdział VI Współpraca sądowa w sprawach... ar rz zy yn na a T T. . B Bo or ra at ty yńńs sk ka a WSPÓŁPRACA SĄDOWA W SPRAWACH KARNYCH Białystok... (przygotowawcze) lub b) co do której toczyć się ma postępowanie karne sądowe albo c) w odniesieniu do... podejmuje Minister Sprawiedliwości. 16. Jak wskazuje się słusznie w orzecznictwie sądowym procedura
http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/projekty_in/tf2006/wsk.pdf

wzor-wykonanie-planu-podzialu.rtf

? SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PODZIAŁU? ? Sygnatura sprawySędzia - komisarzOznaczenie sądu? ? ? ? ?UPADŁY (imię i nazwisko /nazwa)?? ? ??? ? Syndyk (imię i nazwisko/nazwa, ze wskazaniem numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku braku numeru KRS inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację)? ? Numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego*? ? Informacje o planie podziału? ? Rodzaj planu podziałuData złożenia planu podziałuData zatwierdzenia planu
http://ms.gov.pl/pl/restrukturyzacja-i-upadlosc/wzory-stosowane-w-postepowaniu-upadlosciowym/download,3168,2.html

dz.-urzedowy-nr-2-2001.pdf

) Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego — „B - KRK” 14) Biuro Informacji — „BI” 15) Biuro... Trybunałem Konstytucyjnym, 4) realizacja zadań Ministra Sprawiedliwości w zakresie prowadzenia rejestru... Krajową Radą Komorniczą i in- nymi organami samorządu komorniczego, c) opracowywanie projektów wniosków... , ul. Sądowa 12, woj. kujawsko- -pomorskie, resocjalizacyjno-terapeutyczny, dla chłopców z... ) Departament Budżetu i Majątku Skarbu Państwa — „DB” 11) Departament Centrum Ogólnopolskich Rejestrów
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/dziennik-urzedowy-ministra-sprawiedliwosci/2001/download,1902,2.html

scih.pdf

obowiązującą i skuteczność przepisów wspólnotowych. Gdy przepis krajowy uniemożliwia sądowi krajowemu... na linii „urzędnik” sądowy – „klient”, a więc osoba, która z różnych przyczyn stara się „załatwić... zastosowanego na podstawie rozporządzenia wspólnotowego. Sąd krajowy może zawiesić środek krajowy... poważnej i niepowetowanej szkody dla pozwanego i jeśli sąd krajowy właściwie uwzględnił interesy Wspólnoty... niewykonania obowiązków określonych w dyrektywie. Wynika stąd,że sąd krajowy wezwany przez osobę
http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/projekty_in/tf2006/scih.pdf

Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe, „jedno okienko” – Rada Ministrów przyjęła projekty przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości

ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw; 2. projekt... Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw   Głównym celem projektu jest... podstawie danych przekazanych z bazy danych KRS do Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji... Rejestru Sądowego (nie tylko do rejestru przedsiębiorców). Zmiany obejmą także te podmioty, które... gospodarczej).   Podmioty podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskają możliwość
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,5082,elektroniczne-postepowanie-wieczystoksiegowe.html

Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe, „jedno okienko” – Rada Ministrów przyjęła projekty przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości

ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw; 2. projekt... Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw   Głównym celem projektu jest... podstawie danych przekazanych z bazy danych KRS do Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji... Rejestru Sądowego (nie tylko do rejestru przedsiębiorców). Zmiany obejmą także te podmioty, które... gospodarczej).   Podmioty podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskają możliwość
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,5082.html

Archiwum informacji / Ministerstwo Sprawiedliwości

projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw; 2. ... ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw   Głównym celem projektu jest... Regon ( na podstawie danych przekazanych z bazy danych KRS do Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej... Krajowego Rejestru Sądowego (nie tylko do rejestru przedsiębiorców). Zmiany obejmą także te podmioty... działalności gospodarczej).   Podmioty podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskają
http://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/news,5082,10,elektroniczne-postepowanie-wieczystoksiegowe.html

c-288.05.doc

sądowy organ państwa członkowskiego wykonującego europejski nakaz aresztowania [...] odmawia wykonania... sądowy zostaje poinformowany, że w stosunku do osoby, której dotyczy wniosek, zapadło w związku z... nakaz organ sądowy może, z mocy prawa wykonującego nakaz państwa członkowskiego, podlegać... wydający nakaz organ sądowy udziela zapewnienia uznanego za równoważne gwarancji za osobę, która podlega... wykonania europejskiego nakazu aresztowania, jeśli wykonujący nakaz organ sądowy zostaje
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/wspolpraca-miedzynarodowa/prawo-unii-europejskiej/wspolpraca-sadowa-w-sprawach-karnych/wyroki-tsue-konwencji-wykonawczej-do-ukladu-z-schengen-z-dnia-14-czerwca-1985-r/download,1381,5.html

Sprawa Amber Gold a wymiar sprawiedliwości – Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin w Gdańsku / Informacje / Ministerstwo Sprawiedliwości

przepływu danych pomiędzy Krajowym Rejestrem Karnym a Krajowym Rejestrem Sądowym oraz postępowań wobec... Strona główna Informacje Drukuj Informacje Sprawa Amber Gold a wymiar sprawiedliwości – Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin w Gdańsku 2012-08-20   - Potrzeba zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Karnym. Już nad nią pracujemy. Chodzi nam o to, aby wymiana informacji między KRK a Krajowym Rejestrze Sądowym gwarantowała szybkość i rzetelność wymiany informacji – powiedział dzisiaj Minister
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,4212,sprawa-amber-gold-a-wymiar-sprawiedliwosci-.html
1  ...  34 35 36 37 38 39 40 41 42  ...  100