Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: krajowy rejestr sądowy
Znaleziono 23490 wyników

Archiwum informacji / Ministerstwo Sprawiedliwości

reprezentowali: Minister Sprawiedliwości - Krzysztof Kwiatkowski , Prokurator Krajowy - Edward Zalewski... postępowania. Niezależność i pozycje ustroją prokuratury wzmocni też nowo powołana Krajowa Rada Prokuratorów – powiedział minister Kwiatkowski. Prokurator Krajowy Edward Zalewski zaznaczył, że rozdział... , które umożliwią w przyszłości dostęp on-line do ksiąg wieczystych oraz Krajowego Rejestru Sądowego
http://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/news,1003,10,od-transformacji-do-modernizacji--podsumowanie.html

Archiwum informacji / Ministerstwo Sprawiedliwości

reprezentowali: Minister Sprawiedliwości - Krzysztof Kwiatkowski , Prokurator Krajowy - Edward Zalewski... postępowania. Niezależność i pozycje ustroją prokuratury wzmocni też nowo powołana Krajowa Rada Prokuratorów – powiedział minister Kwiatkowski. Prokurator Krajowy Edward Zalewski zaznaczył, że rozdział... , które umożliwią w przyszłości dostęp on-line do ksiąg wieczystych oraz Krajowego Rejestru Sądowego
http://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/news,1003,10,od-transformacji-do-modernizacji--podsumowanie-2-lat-rzadu-po-psl-panel-xi--wymiar-sprawiedliwosci.html

sprostowanie_28_09_10.pdf

zmienionej informacji. Rejestr jest powszechnie dostepnym zródlem, a wiec korzystac z niego moga tak;ie... Sprawiedliwosci nowelizacji Kodeksu spólek handlowych oraz ustawy o Krajowym Rejestrze SadO\vym, o których... Krajowym Rejestrze Sadowym, 2. oswiadczenia wszystkich czlonków zarzadu, ze wklady pieniezne na pokrycie... uzyskania wpisu spÓlki do rejestru. Z chwila zarejestrowania spólki zostaje osia,,\.Sniety podstawowy... wkladu pienieznego po wpisie spÓlki do rejestru, ale nie pózniej niz w terminie 7 dni od wpisu do
http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/sprostowania/2010/sprostowanie_28_09_10.pdf

IV Polsko – Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki – z udziałem wiceministra sprawiedliwości

Krajowym Rejestrze Sądowym. Działania legislacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości zmierzają do
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,5494,iv-polsko--niemieckie-forum-prawa-i-gospodarki-.html

Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach wydanych przeciwko Polsce w dniu 3 listopada 2011 roku

asesor sądowy przedłużył stosowanie tymczasowego aresztowania wobec skarżącego.   Trybunał uznał w... państwowej. Przyjmując różne modele obliczania terminu przedawnienia Trybunał uznał, że sądy krajowe... w postępowaniu. Trybunał ocenił, że decyzje wydane przez sądy krajowe były zgodne z orzecznictwem... jest zgodnie z artykułem 5 ust. 3 Konwencji. Trybunał zauważył w tym względzie, że asesor sądowym mógł
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/aktualnosci/news,3634,wyroki-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka-w.html

krs_form_z41.pdf

KRS-Z41 1/4 KRS-Z41 Sygnatura akt (wype lnia s ad) Wniosek o zmian e wpisu w Krajowym Rejestrze S adowym CO RS Centrum O gólnopolskich R ejes trów S a do w y c h Krajowy Rejestr S adowy WIERZYTELNO... przepisu art.19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze S adowym lub nieprawid lowo wype lniony podlega... formy prawnej: (Nale zy wpisa c w la sciw a form e prawn a podmiotu ujawnion a w Krajowym Rejestrze S... Wskazanie wierzytelno sci wpisanej do rejestru, która podlega wykre sleniu 37. Sygnatura sprawy 38. Data
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/krs/formularze/krs_form_z41.pdf

08009_rozstrz_protest_proinfo.pdf

resortu sprawiedliwosci oraz obslugi centralnych rejestrów sadowych: Krajowy Rejestr Sadowy (KRS), Rejestr Zastawów (RZ), Nowa Ksiega Wieczysta (NKW) i innych resortowych systemów informatycznych... oparciu o 330 zabudowanych urzadzeniami aktywnymi laczy dostepowych dla obslugi Centralnych Rejestrów... resortu sprawiedliwosci dla obslugi Centralnych Rejestrów Sadowych. Aktualnie, uslugi transmisji
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/przetargi/archiwum/08009/08009_rozstrz_protest_proinfo.pdf

100630_test_maj_2010.pdf

doreczenia stronie skarSace j wyroku z uzasadnieniem. 74. Zgodnie z ustawa o Krajowym Rejestrze Sadowym, Krajowy Rejestr Sadowy prowadzony jest przez: a. sady grodzkie, b. sady rejonowe (sady gospodarcze... syndyk masy upadlosciowej informuje wlasciwy sad lub inny organ prowadzacy rejestr lub ewidencje... Rejestru Sadowego – rejestru przedsiebiorców; b. ewidencji dzialalnosci gospodarczej; c. rejestru... o ustanowieniu zastawu skarbowego; c. wpisu rzeczy ruchomej do rejestru zastawów skarbowych. 84
http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/aktual/100630_test_maj_2010.pdf

Informacje / Ministerstwo Sprawiedliwości

. projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych... ”. Dwudniowe spotkanie (24-25 czerwca), zorganizowane przez Krajową Szkołę... Czytaj więcej
http://ms.gov.pl/pl/informacje/index,16.html

pytania-i-wyjasnienia-21-09-2012.doc

by mógl realizowac nowe funkcje koniecznych do realizacji zadan nalozonych na Krajowy Rejestr Karny... informatycznego KRK do integracji systemów informatycznych Krajowego Rejestru Karnego i Krajowego Rejestru... Wydzialu Informatycznej Obslugi Systemu Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego 2
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2012/download,4280,9.html
1  ...  34 35 36 37 38 39 40 41 42  ...  100