Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: krajowy rejestr sądowy
Znaleziono 25364 wyników

08009_rozstrz_protest_net.pdf

organizacyjnych resortu sprawiedliwości oraz obsługi centralnych rejestrów sądowych: Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), Rejestr Zastawów (RZ), Nowa Księga Wieczysta (NKW) i innych resortowych systemów... telekomunikacyjnego pomiędzy VPN CENTRALA a 22 VPN APELACJA (SĄDOWA/PROKURATORSKA) z wykorzystaniem... zabudowanych urządzeniami aktywnymiłączy dostępowych dla obsługi Centralnych Rejestrów Sądowych część III... organizacyjnych resortu sprawiedliwości dla obsługi Centralnych Rejestrów Sądowych. Aktualnie, usługi
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/przetargi/archiwum/08009/08009_rozstrz_protest_net.pdf

Archiwum informacji / Ministerstwo Sprawiedliwości

. Rejestr bardziej funkcjonalny Orzeczenie SOKiK stwierdzające, że postanowienie stosowane przez danego... momencie uprawomocnienia się orzeczenia. Rejestr będzie bardziej przejrzysty i czytelny przez określone... UOKiK prowadzi rejestr postanowień uznanych za niedozwolone. Określone zostanie również, co w nim powinno się znajdować. Rejestr będzie jawny, dostępny – tak jak dotychczas – na stronie internetowej UOKiK... zmianę stanu prawnego. Ponieważ to Prezes UOKiK ma prowadzić rejestr, on także dokonywać będzie adnotacji
http://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/news,6070,10,reforma-postepowania-w-sprawach-o-uznanie.html

test_syndyk_maj_2009.pdf

sporządza: a. sędzia - komisarz; b. syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca; c. upadły. 19. Zgodnie z... , poprawki moSe wnieść: a. upadły; b. nadzorca sądowy lub zarządca; c. sędzia – komisarz. 22. Zgodnie z... właściwego dla miejsca zamieszkania dłuSnika sądu prowadzącego rejestr zastawów celem wskazania, czy dłuSnik... jednym dzienniku o zasięgu krajowym; c. przez ogłoszenie w budynku sądowym oraz w Monitorze Sądowym i... Rejestru Sądowego: a. na wniosek zarządu spółki; b. na wniosek syndyka; c. z urzędu. 64. Zgodnie z
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/aktual/test_syndyk_maj_2009.pdf

100927_test_egz_kom.rtf

, komisję dyscyplinarną powołuje: A. Krajowa Rada Komornicza, B. Krajowy Zjazd Komorników, C. Prezes... przed upływem terminu, B. termin sądowy na wniosek zgłoszony przed upływem terminu, C. z urzędu termin sądowy, jeżeli okoliczności sprawy wskazują, że strona zostałaby pozbawiona możności obrony swych... systemu teleinformatycznego. 55. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, referendarz sądowy może... dłużnika wskazuje: A. komornik sądowy, B. sąd opiekuńczy, C. gmina albo wierzyciel. 74. Zgodnie z
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/aktual/100927_test_egz_kom.rtf

Przerwa w dostepie do Sądów Rejestrowych/Centralnej Informacji/MSIG i KRS

Drukuj Ogłoszenia Przerwa w dostepie do Sądów Rejestrowych/Centralnej Informacji/MSIG i KRS 2011-12-02 Uprzejmie informujemy, że w dniach od 2 grudnia 2011 (piątek) od godziny 16:00 do 5 grudnia 2011  (poniedziałek) do godziny 8:00 nastąpi przerwa w dostępie do systemów: Elektroniczny dostęp do Sądów Rejestrowych/Centralnej Informacji/MSIG oraz Wyszukiwarka podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym   O dokumencie Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Piotr Potrebka | Edytor
http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,3677,przerwa-w-dostepie-do-sadow.html

c-42.11-lopes-da-silva.doc

należy poddawać należytym kontrolom, co oznacza, że organ sądowy państwa członkowskiego, na... nakaz organ sądowy może odmówić wykonania europejskiego nakazu aresztowania: [] 6) jeśli europejski... rozumieniu art. 18 TFUE, w zakresie, w jakim ustanowione przez ów przepis krajowy odmienne... rzeczonego art. 4 pkt 6, postanowić o ograniczeniu sytuacji, w których sąd krajowy wykonania nakazu ma... , zgodnie z którą organ sądowy wykonujący nakaz może odmówić wykonania nakazu wydanego w celu
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/wspolpraca-miedzynarodowa/prawo-unii-europejskiej/wspolpraca-sadowa-w-sprawach-karnych/decyzja-ramowa-rady-2002584wsisw/download,2067,9.html

100113_test_syndyk.pdf

. 74. Wedlug ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym, Krajowy Rejestr Sadowy prowadzony jest przez: a. sady... propozycji ukladowych powinno zawierac, miedzy innymi: a. analize wplywu ukladu na produkt krajowy... odpowiedzialnosci; c. odpowiadaja za jej zobowiazania tylko po wykresleniu spólki z rejestru. 70. Zgodnie... – Ordynacja podatkowa, zastaw skarbowy powstaje: a. z dniem wpisu do rejestru zastawów skarbowych, b. z mocy prawa i bez wzgledu na to, czy zostal wpisany do rejestru zastawów skarbowych, c. z dniem
http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/aktual/100113_test_syndyk.pdf

091209_pytania_egz_notarialny_cz1.rtf

Krajowym Rejestrze Sadowym-rejestrze przedsiebiorców wraz z podaniem wartosci tych wkladów. 54. Zgodnie z ustawa o Krajowym Rejestrze Sadowym - Krajowy Rejestr Sadowy sklada sie z: A. rejestru... zasiegnieciu opinii Ministra Sprawiedliwosci. 53. Zgodnie z ustawa o Krajowym Rejestrze Sadowym, w... niepieniezne, informacja o wniesieniu wkladów niepienieznych: A. nie jest wpisywana w Krajowym Rejestrze Sadowym-rejestrze przedsiebiorców, B. jest wpisywana w Krajowym Rejestrze Sadowym-rejestrze
http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/aktual/091209_pytania_egz_notarialny_cz1.rtf

07063_protest_firmy_res.pdf

,'11I1 CI r~ IlU., NI' J INI'l)I~~1I1UI ,,~,\ ";i\'vrc;( I 1,:1 .II"" [iii ";(.,1I(IWr (,O KRAJOWY REJESTR SĄDOWY \ I Stan na dzień 22.06.2007 godz. 12:50: 16 NumerKRS: 0000202615 ODPIS AKTUALNY z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW Dział 1 JNulllt" p.[G()r~jN[r' ~'I ""'11.1, tlOIi kImą sp6łkJ (Wilii) o
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/przetargi/archiwum/07063/07063_protest_firmy_res.pdf

pismo_%20notariusze.pdf

cywilnych, wieczystoksiegowych oraz gospodarczych prowadzacych Krajowy Rejestr Sadowy pozwala na ocene
http://ms.gov.pl/Data/Files/_infoImport/aktual/pismo_%20notariusze.pdf
1  ...  34 35 36 37 38 39 40 41 42  ...  100