Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: krajowy rejestr sądowy
Znaleziono 25041 wyników

100113_test_syndyk.pdf

. 74. Wedlug ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym, Krajowy Rejestr Sadowy prowadzony jest przez: a. sady... propozycji ukladowych powinno zawierac, miedzy innymi: a. analize wplywu ukladu na produkt krajowy... odpowiedzialnosci; c. odpowiadaja za jej zobowiazania tylko po wykresleniu spólki z rejestru. 70. Zgodnie... – Ordynacja podatkowa, zastaw skarbowy powstaje: a. z dniem wpisu do rejestru zastawów skarbowych, b. z mocy prawa i bez wzgledu na to, czy zostal wpisany do rejestru zastawów skarbowych, c. z dniem
http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/aktual/100113_test_syndyk.pdf

091209_pytania_egz_notarialny_cz1.rtf

Krajowym Rejestrze Sadowym-rejestrze przedsiebiorców wraz z podaniem wartosci tych wkladów. 54. Zgodnie z ustawa o Krajowym Rejestrze Sadowym - Krajowy Rejestr Sadowy sklada sie z: A. rejestru... zasiegnieciu opinii Ministra Sprawiedliwosci. 53. Zgodnie z ustawa o Krajowym Rejestrze Sadowym, w... niepieniezne, informacja o wniesieniu wkladów niepienieznych: A. nie jest wpisywana w Krajowym Rejestrze Sadowym-rejestrze przedsiebiorców, B. jest wpisywana w Krajowym Rejestrze Sadowym-rejestrze
http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/aktual/091209_pytania_egz_notarialny_cz1.rtf

Archiwum informacji / Ministerstwo Sprawiedliwości

Drukuj Archiwum informacji „Komornik sądowy w Unii Europejskiej” – konferencja z udziałem Ministra... Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski w trakcie konferencji „Komornik sądowy w Unii... zakresie dostępności obywateli do organu egzekucyjnego jakim jest komornik sądowy. W tym celu... dzisiejszym świecie gospodarczym jest nie do przecenienia. Sprawna i skuteczna egzekucja sądowa wpływa... kontynentalnym.   Joanna Dębek Rzecznik Prasowy   Ministra Sprawiedliwości ueflags.jpg lista
http://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/news,3578,10,komornik-sadowy-w-unii-europejskiej-.html

07063_protest_firmy_res.pdf

,'11I1 CI r~ IlU., NI' J INI'l)I~~1I1UI ,,~,\ ";i\'vrc;( I 1,:1 .II"" [iii ";(.,1I(IWr (,O KRAJOWY REJESTR SĄDOWY \ I Stan na dzień 22.06.2007 godz. 12:50: 16 NumerKRS: 0000202615 ODPIS AKTUALNY z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW Dział 1 JNulllt" p.[G()r~jN[r' ~'I ""'11.1, tlOIi kImą sp6łkJ (Wilii) o
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/przetargi/archiwum/07063/07063_protest_firmy_res.pdf

pismo_%20notariusze.pdf

cywilnych, wieczystoksiegowych oraz gospodarczych prowadzacych Krajowy Rejestr Sadowy pozwala na ocene
http://ms.gov.pl/Data/Files/_infoImport/aktual/pismo_%20notariusze.pdf

Archiwum informacji / Ministerstwo Sprawiedliwości

sędziowskiego, w latach 1969-1971 – orzekała w Sądzie Rejonowym w Koszalinie jako asesor sądowy. Od 1972 r... Poznaniu. 1 sierpnia 1954 r. w Sądzie Wojewódzkim w Koszalinie rozpoczął aplikację sądową. 23 lutego 1955 r. – mianowany asesorem sądowym. 23 września 1955 r. – przeniesiony na stanowisko notariusza... odbyła aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Koszalinie. W 1962 r. – złożyła egzamin sędziowski... Zespole Szkół Ekonomicznych poprowadził kolejną lekcję prawa.   Joanna Dębek Rzecznik Prasowy
http://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/news,3549,10,lekcje-prawa-odznaczenia-dla-zasluzonych.html

zestaw-pytan-testowych-z-egzaminu-wstepnego-dla-kandydatow-na-aplikantow-adwokackich-i-radcowskich-z-dnia-29-wrzesnia-2012-r_.doc

tytułem egzekucyjnym. 85. Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, na wniosek wierzyciela... organem samorządu spółdzielczego jest: A. Krajowa Rada Spółdzielcza, B. Kongres Spółdzielczości, C. Krajowy Zjazd Spółdzielczości. 69. Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, dział czwarty... . 108. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, rejestr związków powiatów prowadzi: A. właściwa... świadczenia, C. 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia. 86. Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze
http://bip.ms.gov.pl/pl/ogloszenia/download,4329,0.html

krs_ci_form_cnr.pdf

CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S dowych Krajowy Rejestr S dowy CI KRS-CNR Wniosek o... 38. Izba gospodarcza lub Krajowa Izba Gospodarcza 12. Jednostka badawczo – rozwojowa 13... NIP – dotyczy tylko podmiotów wpisanych do rejestru przedsi biorców, 3. nazw lub firm oraz w razie... . Miejscowo 6. Kod pocztowy 7. Poczta 8. Kraj OZNACZENIE SPOSOBU WYSZUKIWANIA W REJESTRZE NUMERU KRS... z danych identyfikuj cych, wyszukiwanie w rejestrze nast puje tylko na podstawie numeru REGON
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/krs/formularze/krs_ci_form_cnr.pdf

egzamin-radcowski-z-2011-r.---zestaw-pytan.doc

zarządcę; C. jedynie przez nadzorcę sądowego. 45. Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisy... Krajowym Rejestrze Sądowym, wniosek o wpis informacji o małżeńskich stosunkach majątkowych osób wpisanych do Rejestru jako przedsiębiorcy może złożyć: A. wierzyciel osoby wpisanej w Rejestrze oraz... może być uwzględniony; wniosek jest bezskuteczny, gdyż termin sądowy może być tylko przywrócony, ale nie przedłużony; wniosek jest bezskuteczny, gdyż termin sądowy nie może być ani przywracany, ani
http://bip.ms.gov.pl/pl/ogloszenia/download,3337,0.html

08009_rozstrzyg_protestu_nextiraone.pdf

centralnych rejestrów sądowych: Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), Rejestr Zastawów (RZ), Nowa Księga... sprawiedliwości oraz obsługi centralnych rejestrów sądowych: Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), Rejestr Zastawów (RZ... moS e prowadzić do konieczności uniewaS nienia postępowania (zob. np. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/przetargi/archiwum/08009/08009_rozstrzyg_protestu_nextiraone.pdf
1  ...  34 35 36 37 38 39 40 41 42  ...  100