Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: krajowy rejestr sądowy
Znaleziono 26010 wyników

c-288.05.doc

sądowy organ państwa członkowskiego wykonującego europejski nakaz aresztowania [...] odmawia wykonania... sądowy zostaje poinformowany, że w stosunku do osoby, której dotyczy wniosek, zapadło w związku z... nakaz organ sądowy może, z mocy prawa wykonującego nakaz państwa członkowskiego, podlegać... wydający nakaz organ sądowy udziela zapewnienia uznanego za równoważne gwarancji za osobę, która podlega... wykonania europejskiego nakazu aresztowania, jeśli wykonujący nakaz organ sądowy zostaje
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/wspolpraca-miedzynarodowa/prawo-unii-europejskiej/wspolpraca-sadowa-w-sprawach-karnych/wyroki-tsue-konwencji-wykonawczej-do-ukladu-z-schengen-z-dnia-14-czerwca-1985-r/download,1381,5.html

test_syndyk2008.pdf

Krajowym Rejestrze Sądowym nie stan owi inaczej, wpisy w Krajowym Rejestrze Sądowymrejestrze... , z określeniem sposobu prowadzenia postępowania, wpisywana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym w... sądowy; b. sędzia-komisarz; c. sędzia. 3) Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze, spis... sądowy albo zarządca, jeśli był ustanowiony. 4) Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze, datą... , nadzorca sądowy albo zarządca; b. upadły; c. wierzyciel, którego wierzytelności zostały uznane na
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/aktual/test_syndyk2008.pdf

Szybsze rozpoczynanie działalności gospodarczej

nadawaniu podmiotom wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego identyfikatora podatkowego NIP oraz numeru identyfikacyjnego Regon (na podstawie danych przekazanych z KRS do Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników i rejestru GUS) automatycznie po dokonaniu wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Nadane identyfikatory będą także... przyjęła dzisiaj przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,5674,szybsze-rozpoczynanie-dzialalnosci-gospodarczej.html

Szybsze rozpoczynanie działalności gospodarczej – ustawa podpisana przez Prezydenta

zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która dokonuje... Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników i rejestru GUS) automatycznie po dokonaniu wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego... rozwiązania polegającego na nadawaniu podmiotom wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego... do Krajowego Rejestru Sądowego stanie się dniem, od którego będzie można rozpocząć działalność, w
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,6290,szybsze-rozpoczynanie-dzialalnosci-gospodarczej-.html

Archiwum informacji / Ministerstwo Sprawiedliwości

2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która... KRS do Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników i rejestru GUS) automatycznie po dokonaniu wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego, przy wykorzystaniu systemu... to wprowadzenie rozwiązania polegającego na nadawaniu podmiotom wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego... podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego stanie się dniem, od którego będzie można rozpocząć
http://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/news,6290,10,szybsze-rozpoczynanie-dzialalnosci-gospodarczej-.html

Archiwum informacji / Ministerstwo Sprawiedliwości

Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zmianie niektórych innych ustaw. NIP i REGON szybciej Celem... polegającego na nadawaniu podmiotom wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego identyfikatora podatkowego NIP oraz numeru identyfikacyjnego Regon (na podstawie danych przekazanych z KRS do Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników i rejestru GUS) automatycznie po dokonaniu wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Nadane identyfikatory
http://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/news,5674,10,szybsze-rozpoczynanie-dzialalnosci-gospodarczej.html

Spotkanie z delegacją Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Turcji

Drukuj Informacje Spotkanie z delegacją Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Turcji 2013-04-02 Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości: elektroniczne rejestry sądowe, e-sąd, e-justice, System Dozoru Elektronicznego oraz rodzaje i dostęp do zawodów prawniczych – to główne tematy poruszone na... – delegacja spotka się z Krajową Radą Sądownictwa.   W środę (3 kwietnia) turecka delegacja... . Odwiedzi tam Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dr Jana Sehna oraz Krajową Szkołę Sądownictwa i
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,4868,spotkanie-z-delegacja-ministerstwa.html

Archiwum informacji / Ministerstwo Sprawiedliwości

Drukuj Archiwum informacji Spotkanie z delegacją Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Turcji 2013-04-02 Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości: elektroniczne rejestry sądowe, e-sąd, e-justice, System Dozoru Elektronicznego oraz rodzaje i dostęp do zawodów prawniczych – to główne tematy poruszone... Sprawiedliwości RP – delegacja spotka się z Krajową Radą Sądownictwa.   W środę (3 kwietnia) turecka... Krakowie. Odwiedzi tam Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dr Jana Sehna oraz Krajową Szkołę
http://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/news,4868,10,spotkanie-z-delegacja-ministerstwa.html

c-123.08.doc

) Czy środek krajowy określający przesłanki, w których organ sądowy państwa członkowskiego wykonania... przepisy krajowe rozpatrywane w postępowaniu przed sądem krajowym - nie wykracza poza to, co jest... europejskiego nakazu aresztowania należy poddawać należytym kontrolom, co oznacza, że organ sądowy... odmowy. Punkt 6 stanowi: "Wykonujący nakaz organ sądowy może odmówić wykonania europejskiego nakazu... wykonujący nakaz organ sądowy może, z mocy prawa wykonującego nakaz państwa członkowskiego, podlegać
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/wspolpraca-miedzynarodowa/prawo-unii-europejskiej/wspolpraca-sadowa-w-sprawach-karnych/decyzja-ramowa-rady-2002584wsisw/download,2067,4.html

proj_30082011.docx

Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku numer w innym właściwym rejestrze lub ewidencji... zagranicznej ewidencji lub rejestrze, nazwę tej ewidencji lub rejestru oraz adres podmiotu, który prowadzi rejestr, jeżeli powód nie będący osobą fiyczną nie jest obowiązany do posiadania numeru NIP."b) § 31... , o których mowa w § 1 może wykonywać referendarz sądowy. § 5. Minister Sprawiedliwości, określi, w... postępowaniu sądowym i przyznania kosztów zastępstwa procesowego. 4. Krajowa Rada Radców Prawnych udostępni na
http://bip.ms.gov.pl/pl/projekty-aktow-prawnych/prawo-cywilne/download,1455,0.html
1  ...  34 35 36 37 38 39 40 41 42  ...  100