Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: krajowy rejestr sądowy
Znaleziono 23404 wyników

Archiwum informacji / Ministerstwo Sprawiedliwości

reprezentowali: Minister Sprawiedliwości - Krzysztof Kwiatkowski , Prokurator Krajowy - Edward Zalewski... postępowania. Niezależność i pozycje ustroją prokuratury wzmocni też nowo powołana Krajowa Rada Prokuratorów – powiedział minister Kwiatkowski. Prokurator Krajowy Edward Zalewski zaznaczył, że rozdział... , które umożliwią w przyszłości dostęp on-line do ksiąg wieczystych oraz Krajowego Rejestru Sądowego
http://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/news,1003,10,od-transformacji-do-modernizacji--podsumowanie-2-lat-rzadu-po-psl-panel-xi--wymiar-sprawiedliwosci.html

sprostowanie_28_09_10.pdf

zmienionej informacji. Rejestr jest powszechnie dostepnym zródlem, a wiec korzystac z niego moga tak;ie... Sprawiedliwosci nowelizacji Kodeksu spólek handlowych oraz ustawy o Krajowym Rejestrze SadO\vym, o których... Krajowym Rejestrze Sadowym, 2. oswiadczenia wszystkich czlonków zarzadu, ze wklady pieniezne na pokrycie... uzyskania wpisu spÓlki do rejestru. Z chwila zarejestrowania spólki zostaje osia,,\.Sniety podstawowy... wkladu pienieznego po wpisie spÓlki do rejestru, ale nie pózniej niz w terminie 7 dni od wpisu do
http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/sprostowania/2010/sprostowanie_28_09_10.pdf

IV Polsko – Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki – z udziałem wiceministra sprawiedliwości

Krajowym Rejestrze Sądowym. Działania legislacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości zmierzają do
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,5494,iv-polsko--niemieckie-forum-prawa-i-gospodarki-.html

Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach wydanych przeciwko Polsce w dniu 3 listopada 2011 roku

asesor sądowy przedłużył stosowanie tymczasowego aresztowania wobec skarżącego.   Trybunał uznał w... państwowej. Przyjmując różne modele obliczania terminu przedawnienia Trybunał uznał, że sądy krajowe... w postępowaniu. Trybunał ocenił, że decyzje wydane przez sądy krajowe były zgodne z orzecznictwem... jest zgodnie z artykułem 5 ust. 3 Konwencji. Trybunał zauważył w tym względzie, że asesor sądowym mógł
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/aktualnosci/news,3634,wyroki-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka-w.html

krs_form_z41.pdf

KRS-Z41 1/4 KRS-Z41 Sygnatura akt (wype lnia s ad) Wniosek o zmian e wpisu w Krajowym Rejestrze S adowym CO RS Centrum O gólnopolskich R ejes trów S a do w y c h Krajowy Rejestr S adowy WIERZYTELNO... przepisu art.19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze S adowym lub nieprawid lowo wype lniony podlega... formy prawnej: (Nale zy wpisa c w la sciw a form e prawn a podmiotu ujawnion a w Krajowym Rejestrze S... Wskazanie wierzytelno sci wpisanej do rejestru, która podlega wykre sleniu 37. Sygnatura sprawy 38. Data
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/krs/formularze/krs_form_z41.pdf

08009_rozstrz_protest_proinfo.pdf

resortu sprawiedliwosci oraz obslugi centralnych rejestrów sadowych: Krajowy Rejestr Sadowy (KRS), Rejestr Zastawów (RZ), Nowa Ksiega Wieczysta (NKW) i innych resortowych systemów informatycznych... oparciu o 330 zabudowanych urzadzeniami aktywnymi laczy dostepowych dla obslugi Centralnych Rejestrów... resortu sprawiedliwosci dla obslugi Centralnych Rejestrów Sadowych. Aktualnie, uslugi transmisji
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/przetargi/archiwum/08009/08009_rozstrz_protest_proinfo.pdf

pytania-i-wyjasnienia-21-09-2012.doc

by mógl realizowac nowe funkcje koniecznych do realizacji zadan nalozonych na Krajowy Rejestr Karny... informatycznego KRK do integracji systemów informatycznych Krajowego Rejestru Karnego i Krajowego Rejestru... Wydzialu Informatycznej Obslugi Systemu Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego 2
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2012/download,4280,9.html

21dobrychzmian_raportms.pdf

próbuja dzialac jako przedsiebiorcy. Auto- matyczna wymiana danych miedzy Krajowym Rejestrem Sadowym i Krajowym Rejestrem Karnym oznacza, ze zarówno na etapie dokonywania pierwszego wpisu podmiotu do KRS... przepisów dotyczacych Monitora Sadowego i Gospodarczego rejestra- cja spólki handlowej w rejestrze... Portal Orzeczen 15 Pobieranie bezplatnych odpisów z rejestru KRS przez Internet 16 Latwiejszy i... wpisanie jej do rejestru. Dotyczy to m.in. przestepstwa przeciwko ochronie informacji, wiarygodnosci
http://ms.gov.pl/pl/21-dobrych-zmian/download,2325,0.html

broszura---21-dobrych-zmian.pdf

Krajowym Rejestrem Sadowym i Krajowym Rejestrem Karnym oznacza, ze zarówno na etapie dokonywania... , czyli nagrywanie rozpraw 13 Portal Orzeczen 15 Pobieranie bezplatnych odpisów z rejestru KRS przez... przestepstw, które uniemozliwia wpisanie jej do rejestru. Dotyczy to m.in. przestepstwa przeciwko... wszystkie osoby, które wpisane zostaly do Krajowego Rejestru Sadowego jeszcze przed uruchomieniem systemu... rejestru KRS dostep do ksiegi wieczystej Portal Informacyjny13 E-protokól, czyli nagrywanie rozpraw W 2012
http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/aktual/2013/broszura---21-dobrych-zmian.pdf

100630_test_maj_2010.pdf

doreczenia stronie skarSace j wyroku z uzasadnieniem. 74. Zgodnie z ustawa o Krajowym Rejestrze Sadowym, Krajowy Rejestr Sadowy prowadzony jest przez: a. sady grodzkie, b. sady rejonowe (sady gospodarcze... syndyk masy upadlosciowej informuje wlasciwy sad lub inny organ prowadzacy rejestr lub ewidencje... Rejestru Sadowego – rejestru przedsiebiorców; b. ewidencji dzialalnosci gospodarczej; c. rejestru... o ustanowieniu zastawu skarbowego; c. wpisu rzeczy ruchomej do rejestru zastawów skarbowych. 84
http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/aktual/100630_test_maj_2010.pdf
1  ...  34 35 36 37 38 39 40 41 42  ...  100