Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: Sądzie Rejonowym w Prudniku
Znaleziono 26035 wyników

dojs.doc

w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy wniosek, w którym domagała się podziału wspólnej własności... 1994 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy przeprowadził rozprawy. W październiku 1993 r. strony postępowania... skutku. 25. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy przeprowadził rozprawy 5 kwietnia, 25 października i 6 grudnia 1995... regularnie wyznaczana przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, organy publiczne nie próbowały przyspieszyć pracy... ) WYROK - 2 listopada 2004 r. W sprawie Dojs przeciw Polsce, Europejski Trybunał Praw Człowieka
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/download,148,0.html

analiza_2010.doc

- Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Piase-cznie oraz w Sądzie Rejonowym we Wschowie spraw, w których... pracy i ubezpieczeń społecznych - w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi w Warszawie, 1 lustracja w... prawomocne. Zastępca Rzecznika Dyscyplin-narnego w Sądzie Okręgowym bada zaistniałe nieprawidłowości w... w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi, który nie stwierdził podstaw do wszczęcia postępowania... lustracja w pionie rodzinnym i nieletnich - Sąd Rejonowy w Chorzowie. Zlustrowane zostały też 3 Rodzinne
http://bip.ms.gov.pl/pl/kontakt/informacja-o-sposobach-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/download,1281,0.html

sprawozdanie-za-rok-2009.pdf

przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. W grudniu 2009 r. rozpoczęta została... Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r... reprezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych. Z wyrazami szacunku (-) Donald Tusk SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIA ŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE od 1 STYCZNIA... .............................................................................................................. 1 I. Cele realizowane w ramach
http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/ppwr/krajowy_program/sprawozdania/rok-2009/sprawozdanie-za-rok-2009.pdf

Archiwum informacji / Ministerstwo Sprawiedliwości

BARTULA - CZERWIŃSKA Sąd Rejonowy w Przysusze   17. Joanna BARUT Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach   18. Marta BUDKOWSKA Sąd Rejonowy we Włocławku   19. Marta CIOSMAK Sąd Rejonowy w Chorzowie   20. Marzena CYBULSKA-FRIEDRICH Sąd Rejonowy w Sieradzu   21. Monika DZIUB - SZULIŃSKA Sąd Rejonowy w Płocku   22. Magda FIGIEL Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie   23. Emilia GULCZYŃSKA Sąd Rejonowy w Sosnowcu   24.  Małgorzata KOWALSKA Sąd
http://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/news,6628,10,uroczystosc-powolania-35-nowych-sedziow.html

laszkiewicz.rtf

2003 roku Prokurator Okręgowy w Katowicach złożył w katowickim Sądzie Rejonowym wniosek o przedłużenie... Prokurator Okręgowy złożył w Sądzie Rejonowym w Katowicach wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztowania... Prokurator Okręgowy złożył w Sądzie Rejonowym w Katowicach wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztowania... września 2003 roku w Sądzie Rejonowym w Katowicach odbyła się rozprawa. Sąd uwzględnił wniosek... . 33. W bliżej nieokreślonym dniu Prokurator Apelacyjny w Katowicach złożył w Sądzie Apelacyjnym w
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/download,206,0.html

pozycja-157.pdf

brzmienie: „1. W sądzie rejonowym, w którym utworzony został wydział (wydziały) gospodarczy, prowadzi się... ].”; 29) w § 219: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W sądzie rejonowym, w którym utworzony został... związanymi z transkrypcją współpracuje z komórką informatyczną w sądzie. § 13b. 1. Osoba kierująca... utrzymywanego w sądzie na bazie istniejącej infrastruktury serwerowej i sieciowej, który zapewnia: 1... aktualnego położenia akt w sekretariacie lub sądzie [np. kalendarz – z zaznaczeniem w oknie „opisu” numeru
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/dziennik-urzedowy-ministra-sprawiedliwosci/2012/download,2174,157.html

temat-2---czesc-pisemna-egzaminu-komorniczego.rtf

Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Leszka Malinowskiego wniosek o wykonanie udzielonego... M i n i s t e r s t w o S p r a w i e d l i w o ś c i Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do... : Pracę pisemną oznacza się indywidualnym kodem. Zdający umieszcza numer kodu w prawym górnym rogu na pierwszej stronie pracy pisemnej. Nie jest dopuszczalne w żadnym miejscu pracy pisemnej wpisanie... zawiadomienia o wszczęciu postępowania w celu wykonania zabezpieczenia (1 karta), - wzór protokołu
http://bip.ms.gov.pl/pl/ogloszenia/download,3985,3.html

sprawozdanie_2010_1.pdf

audytu wewnętrznego, wykonuje dyrektor danego sądu, a w sądzie rejonowym, w razie powołania... Kontrola w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie. W 2010 r. Wydział przeprowadził kontrolę problemową w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w zakresie legalno ści dokonywania wydatków bieżących i inwestycyjnych... kontroli na 2010 rok kontrole przeprowadzono w Sądzie Okręgowym w: Białymstoku, Gorzowie... dnia 29 wrze śnia 1994 r. o rachunkowo ści, - brak w obowiązujących w sądzie uregulowaniach
http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/kontrole/download,1185,2.html

Archiwum informacji / Ministerstwo Sprawiedliwości

w Sądzie Rejonowym w Lublinie XVI Wydział Cywilny swoją właściwością obejmuje cały kraj. więcej... , opublikowanych w "Dzienniku Gazecie Prawnej" 2011-01-25 Wyjaśnienie informacji, opublikowanych w "Dzienniku Gazecie Prawnej" w dniu 25 stycznia 2011 roku (str. B11) w artykule pt. "Projekt noweli nie... Sprawiedliwości: Popieramy ideę nowelizacji Kodeksu spółek handlowych 2011-01-25 - Zmiany w Kodeksie... . Dlatego popieramy ideę zmian w tym zakresie – powiedział dzisiaj Minister Sprawiedliwości Krzysztof
http://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/index,49,,.html

analiza_2007.rtf

prawomocnie zakończonych spraw o opróżnienie lokalu mieszkalnego rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Słupsku... sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (w Sądzie Okręgowym w Gliwicach), 1 - w sprawach gospodarczych (w Sądzie Okręgowym w Warszawie), oraz 3 lustracje w sprawach wieczystoksięgowych... Sądzie Okręgowym w Katowicach. Badano m.in. wskaźnik sprawności postępowań i liczbę spraw "starych... . Polecenie to zostało wykonane. Nadto w Sądzie Okręgowym w Częstochowie badanie skargi na
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/ministerstwo/skargi/analiza_2007.rtf
1  ...  45 46 47 48 49 50 51 52 53  ...  100