Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: Sądzie Rejonowym w Prudniku
Znaleziono 23700 wyników

adamscy.doc

. 2 lipca 1996 r. skarzacy zlozyli wniosek egzekucyjny do komornika sadowego przy Sadzie Rejonowym w... Rejonowy w Koscianie zobowiazal byla zone skarzacego i jej syna - dalej jako druga strona postepowania... skarzacemu i jego siostrze dostepu do mieszkania. 18 kwietnia 1997 r. Prokurator Rejonowy w... . 21. 19 maja 1999 r. Sad Rejonowy w Koscianie oddalil pozew o pozbawienie wykonalnosci tytulu... r. Sad Rejonowy w Koscianie oddalil kolejny wniosek bylej zony skarzacego i jej syna o zawieszenie
http://ms.gov.pl/pl/orzeczenia-etpcz/download,125,0.html

kolasinski.doc

. biegły przedłożył opinię w sądzie. 26. Podczas rozprawy 20 listopada 1998 r. Sąd Rejonowy wydał... października 1990 r. Sąd Rejonowy w Koszalinie uznał, że skarżący, jego pasierbica - J. K. - i... 46243/99) WYROK - 1 lutego 2005 r. W sprawie Kolasiński przeciw Polsce, Europejski Trybunał Praw... posiedzeniu zamkniętym 11 stycznia 2005 r., wydaje następujący wyrok, który został przyjęty w tym dniu... , prawnika praktykującego w Koszalinie. Polski Rząd ("Rząd") reprezentowany był przez swoich
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/download,151,0.html

gesiarz.doc

1989 r. wszczal postepowanie nieprocesowe przed Sadem Rejonowym w Czestochowie, w którym domagal sie... nieruchomosci. Postepowanie to trwa przed Sadem Rejonowym w Czestochowie. 31. Dnia 12 czerwca 2001 r. sad... . Sad Rejonowy w Czestochowie wydal postanowienie znoszace wspólwlasnosc nieruchomosci. 19. Od... 1999 r. Sad Rejonowy w Czestochowie zawiesil postepowanie, poniewaz skarzacy nie uiscil zaliczki na... sadowego. Dnia 2 sierpnia 2000 r. Sad Rejonowy w Czestochowie oddalil jego wniosek. 28. Dnia 18
http://ms.gov.pl/pl/orzeczenia-etpcz/download,117,0.html

Archiwum informacji / Ministerstwo Sprawiedliwości

profesjonalistów na szczególną rolę małego świadka. W 2007 r. kampania pod hasłem „Wysoki Sądzie, mam prawo się nie... kampanii publikacje – broszurę „Będę świadkiem w sądzie” oraz „Jak przesłuchiwać dziecko”. Broszura „Będę świadkiem w sądzie” została wydana i opublikowana w ramach realizowanego przez Ministerstwo... ochrony w postępowaniu karnym dzieciom – ofiarom i świadkom przestępstw, poprzez propagowanie i wprowadzanie w życie zasad przesłuchiwania dzieci w przyjaznych dla nich warunkach przez osoby z
http://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/news,1903,10,minister-sprawiedliwosci-na-konferencji-dziecko.html

10002_siwz_zal1_umowa.pdf

Finansowego (projekt PL0050) U M O W A Nr ........ zawarta w dniu .......................................... 2010 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Ujazdowskie 11, zwanym dalej Zamawiającym w imieniu, którego działa: …………………………… a ………………. z siedzibą w …………, przy ul. …………, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta ………….. – nr KRS ……………., zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa: …………………. §1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Na podstawie przeprowadzonego
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/przetargi/archiwum/10002/10002_siwz_zal1_umowa.pdf

Komunikat personalny

Kopernika w Toruniu. Od 1974 do 1976 roku był aplikantem sądowym w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku, a od 1976 do 1978 roku asesorem w Sądzie Wojewódzkim w Elblągu. Od 1978 do 1981 roku był sędzią Sądu... Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.   Jednocześnie Prezes Rady Ministrów odwołał z funkcji Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisława Chmielewskiego i powołał go dzisiaj na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.   Jerzy Kozdroń (ur
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,5169,komunikat-personalny.html

temat-2---czesc-pisemna-egzaminu-komorniczego.rtf

stycznia 2012 r. zlozyl u Komornika Sadowego przy Sadzie Rejonowym w Radomiu Leszka Malinowskiego wniosek... M i n i s t e r s t w o S p r a w i e d l i w o s c i Departament Zawodów Prawniczych i Dostepu do... . Prace pisemna oznacza sie indywidualnym kodem. Zdajacy umieszcza numer kodu w prawym górnym rogu na pierwszej stronie pracy pisemnej. II. Nie jest dopuszczalne w zadnym miejscu pracy pisemnej... karta), - wzór zawiadomienia o wszczeciu postepowania w celu wykonania zabezpieczenia (1 karta
http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/download,3985,3.html

07063_siwz_zal1.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ U M O W A Nr ........ zawarta w dniu .................................................................... r. w Warszawie pomiędzy: .........................., reprezentowanym przez: …………………….. zwanym dalej „Kupującym” a ………… z siedzibą w ………., przy ul. …………, zarejestrowaną (ym) w Sądzie Rejonowym dla …….. – nr KRS …………(ewidencji działalności gospodarczej), zwaną (ym) dalej Sprzedawcą, w imieniu której działają: …………………. § 1 1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania o
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/przetargi/archiwum/07063/07063_siwz_zal1.pdf

stochlak.doc

, komornika sadowego przy Sadzie Rejonowym w Pruszkowie oraz do Prezesa Sadu Okregowego w Warszawie... Rejonowy w Warszawie wysluchal wyjasnien skarzacego oraz jego malzonki, która odmówila oddania dziecka. W... 16 lipca i 27 sierpnia 1997 r., Sad Rejonowy w Pruszkowie przeprowadzil rozprawy w celu podjecia... dnia 16 pazdziernika 1997 r. sad rejonowy, w dniu 13 listopada 1997 r. zawiesil postepowanie. -/- 15. W dniu 15 czerwca 1998 r. sad rejonowy podjal postepowanie. Pani E.S. nie stawila sie na rozprawach
http://ms.gov.pl/pl/orzeczenia-etpcz/download,254,0.html

2005.214.wsisw-uaktualnienie-implementacji-przez-czechy.doc

uznawania i wykonywania jest sąd rejonowy, w którego rejonie osoba skazana, której to orzeczenie... pozostałych przypadkach organem właściwym jest sąd rejonowy, w którego rejonie znajduje się mienie osoby skazanej. Dane kontaktowe sądów rejonowych zamieszczono w załącznikach 2 i 3. Jeżeli Republika... 2005/214/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze... Panie, Zgodnie z art. 20 ust. 5 decyzji ramowej Rady 2005/214/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawo_eu/ue2/2005.214.wsisw-uaktualnienie-implementacji-przez-czechy.doc
1  ...  45 46 47 48 49 50 51 52 53  ...  100