Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: Sądzie Rejonowym w Prudniku
Znaleziono 22839 wyników

przyjazne-pokoje-przesluchan.pdf

CENTRUM POMOCY RODZINIE w ROPCZYCACH 4. 4 SAD REJONOWY w CHORZOWIE 5. 5 SAD REJONOWY DLA LODZI-SRÓDMIESCIA w LODZI 6. 6 SAD REJONOWY w MYSLIBORZU 7. 7 SAD REJONOWY w AUGUSTOWIE WYDZIAL ZAMIEJSCOWY z... przeniesiony do PCPR 13. SAD REJONOWY w GRYFICACH pokój przeniesiony do Sadu 14. 14 KOMENDA MIEJSKA POLICJI w... SPOLECZNEJ w PLOCKU 17. 17 SAD REJONOWY w MIELCU 18. 18 SAD REJONOWY w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAL... 24. SAD REJONOWY w LUBINIE 25. CENTRUM INTERWENCJI KRZYSOWEJ przy POMORSKIM ZARZADZIE OKREGOWYM PCKS
http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-wobec-dzieci/przyjazne-przesluchanie-dziecka/download,2269,3.html

Archiwum informacji / Ministerstwo Sprawiedliwości

Drukuj Archiwum informacji Ponad 2 miliony spaw w e-sądzie, kolejne wzmocnienia kadrowe 2011-10-07   2 miliony spraw – taki wynik osiągnął dzisiaj e-sąd.   W systemie elektronicznego... ok.  1 600 00 spraw.   O kolejnym przełomie w lubelskim e-sądzie poinformował dzisiaj na konferencji prasowej Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Grzegorz Wałejko... sędziowskie dla lubelskiego e-sądu.   - Już od poniedziałku zdalną pracę w e-sądzie rozpocznie
http://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/news,3565,10,ponad-2-miliony-spaw-w-e-sadzie-kolejne.html

gesiarz.doc

1989 r. wszczął postępowanie nieprocesowe przed Sądem Rejonowym w Częstochowie, w którym domagał się... nieruchomości. Postępowanie to trwa przed Sądem Rejonowym w Częstochowie. 31. Dnia 12 czerwca 2001 r. sąd... . Sąd Rejonowy w Częstochowie wydał postanowienie znoszące współwłasność nieruchomości. 19. Od... 1999 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie zawiesił postępowanie, ponieważ skarżący nie uiścił zaliczki na... sądowego. Dnia 2 sierpnia 2000 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie oddalił jego wniosek. 28. Dnia 18
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/download,117,0.html

dsn_info.doc

wpływu spraw karnych, sądom rejonowym udało się rozpoznać 1.146.936 spraw. O ile w roku 1999 do sądów rejonowych wpłynęło 278.273 sprawy z aktem oskarżenia, to w roku 2001 było już tego rodzaju spraw... sprawy, ( z tego 7.403.590 do sądów rejonowych), tj. o 10,3 % więcej niż w roku 2000. W liczbach... miał miejsce w sądach rejonowych oraz w sądach okręgowych, rozpoznających sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych. Do sądów rejonowych w ubiegłym roku wpłynęło 1.235.288 spraw karnych tj. o 50,7
http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/statystyki/statystyki-2001/download,39,0.html

Archiwum informacji / Ministerstwo Sprawiedliwości

małego świadka. W 2007 r. kampania pod hasłem „Wysoki Sądzie, mam prawo się nie bać” poza kontynuacją... – broszurę „Będę świadkiem w sądzie” oraz „Jak przesłuchiwać dziecko”. Broszura „Będę świadkiem w sądzie... etap kampanii 2010-03-02 Jutro (środa, 3 marca 2010 r.) w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości (Al... szczególnej troski”. Celem kampanii jest rozpowszechnianie wiedzy o prawach dzieci uczestniczących w procedurach prawnych wśród profesjonalistów uczestniczących w tych procedurach (sędziowie, biegli
http://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/news,1904,10,dziecko--swiadek-szczegolnej-troski-.html

marszal.doc

ugodę i Sąd Rejonowy umorzył postępowanie. 16 marca 1995 r. pełnomocnik skarżącej złożył w sądzie... pięciu świadków. 5 grudnia 2000 r. Sąd Rejonowy w Bytomiu wydał wyrok. Zasądził odszkodowanie na... . prokurator rejonowy w Bytomiu wniósł do Sądu Rejonowego w Bytomiu akt oskarżenia przeciwko skarżącej i... oszukańczych operacji finansowych. 14 marca 1996 r. Sąd Rejonowy w Bytomiu zwrócił akta sprawy do prokuratora... 1998 r. Sąd Rejonowy w Bytomiu wydał wyrok i uniewinnił skarżącą. Prokurator rejonowy wniósł apelację
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/download,127,0.html

2005.214.wsisw-uaktualnienie-implementacji-przez-czechy.doc

uznawania i wykonywania jest sąd rejonowy, w którego rejonie osoba skazana, której to orzeczenie... pozostałych przypadkach organem właściwym jest sąd rejonowy, w którego rejonie znajduje się mienie osoby skazanej. Dane kontaktowe sądów rejonowych zamieszczono w załącznikach 2 i 3. Jeżeli Republika... 2005/214/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze... Panie, Zgodnie z art. 20 ust. 5 decyzji ramowej Rady 2005/214/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawo_eu/ue2/2005.214.wsisw-uaktualnienie-implementacji-przez-czechy.doc

temat-2---czesc-pisemna-egzaminu-komorniczego.doc

przy Sadzie Rejonowym Poznan - Stare Miasto w Poznaniu Andrzeja Andrzejewskiego, wlasciwego ze... M i n i s t e r s t w o S p r a w i e d l i w o s c i Departament Zawodów Prawniczych i Dostepu do... pisemna oznacza sie indywidualnym kodem. Zdajacy umieszcza numer kodu w prawym górnym rogu na pierwszej stronie pracy pisemnej. Nie jest dopuszczalne w zadnym miejscu pracy pisemnej wpisanie imienia i... (1 karta) - 3 egzemplarze. W razie braku którejkolwiek z kart nalezy o tym niezwlocznie zawiadomic
http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/download,4934,5.html

09027_siwz_zal1.pdf

Sądzie Rejonowym dla …………… – nr KRS ……………, zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają: 1... wieczystych sądów rejonowych a ośrodkami migracyjnymi ksiąg wieczystych. 2. Trasy będą obsługiwane w... pojemników z księgami wieczystymi w wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych i ośrodkach... wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych ujętych w Załączniku nr 1, poz. 204-293, i oznaczonych... wieczystych sądów rejonowych oraz w ośrodkach migracyjnych ksiąg 3 wieczystych. Wzór KsiąS ki
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2009/download,1485,2.html

Informacja ws. akcji protestacyjnej

i prokuraturze. W latach 2010-2013 nie unieważniono żadnego konkursu naboru do pracy w sądzie z... stopnia sądu (sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny) należy podkreślić, że w Ministerstwie prowadzona... obciążenia pracą, zwłaszcza w sądach rejonowych oraz potrzeby podjęcia badań psychospołecznego... Drukuj Informacje Informacja ws. akcji protestacyjnej 2013-09-06 W odniesieniu do akcji protestacyjnej organizowanej w dniach 4 – 6 września br. przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,5281,informacja-ws-akcji-protestacyjnej.html
1  ...  45 46 47 48 49 50 51 52 53  ...  100