Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: Sądzie Rejonowym w Prudniku
Znaleziono 25461 wyników

Archiwum informacji / Ministerstwo Sprawiedliwości

BARTULA - CZERWIŃSKA Sąd Rejonowy w Przysusze   17. Joanna BARUT Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach   18. Marta BUDKOWSKA Sąd Rejonowy we Włocławku   19. Marta CIOSMAK Sąd Rejonowy w Chorzowie   20. Marzena CYBULSKA-FRIEDRICH Sąd Rejonowy w Sieradzu   21. Monika DZIUB - SZULIŃSKA Sąd Rejonowy w Płocku   22. Magda FIGIEL Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie   23. Emilia GULCZYŃSKA Sąd Rejonowy w Sosnowcu   24.  Małgorzata KOWALSKA Sąd
http://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/news,6628,10,uroczystosc-powolania-35-nowych-sedziow.html

6stasiorowski.pdf

Sądzie Rejonowym w Kutnie, główny specjalista w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji w... Stasiorowski – starszy kurator za- wodowy w Sądzie Rejonowym w Iławie, delegat do Krajowej Rady Kurato- rów okręgu elbląskiego, mgr Paweł Frydrychowski – starszy kurator zawo- dowy w Sądzie Rejonowym w Lipnie, okręg włocławski, mgr Agnieszka Kac- przak – starszy kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w... – Kurator Okręgowy w Sądzie Okręgowym dla Warszawy- Pragi w Warszawie, Krzysztof Stasiak – Kurator
http://ms.gov.pl/pl/probacja/2011/download,1479,6.html

07054_siwz_zal3.pdf

siedzibą w ………., przy ul. …………, zarejestrowaną (ym) w Sądzie Rejonowym dla …….. – nr KRS …………(ewidencji działalności gospodarczej), zwaną (ym) dalej Sprzedawcą, w imieniu której działają: …………………. § 1 1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie... Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wzór Umowy U M O W A Nr ........ zawarta w dniu .................................................................... r. w Warszawie
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/przetargi/archiwum/07054/07054_siwz_zal3.pdf

analiza_2007.rtf

prawomocnie zakończonych spraw o opróżnienie lokalu mieszkalnego rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Słupsku... sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (w Sądzie Okręgowym w Gliwicach), 1 - w sprawach gospodarczych (w Sądzie Okręgowym w Warszawie), oraz 3 lustracje w sprawach wieczystoksięgowych... Sądzie Okręgowym w Katowicach. Badano m.in. wskaźnik sprawności postępowań i liczbę spraw "starych... . Polecenie to zostało wykonane. Nadto w Sądzie Okręgowym w Częstochowie badanie skargi na
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/ministerstwo/skargi/analiza_2007.rtf

Socjoterapeutyczne aspekty zarządzania sytuacją konfliktową w wymiarze jednostkowym i społecznym

maja 2011r. w Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie odbyło się seminarium poświęcone mediacji, jako... wybranych krajów europejskich W dniu 26 października 2012 roku w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu odbyła się... Rejonowym w Ostrzeszowie zawarto porozumienie, mocą którego Starosta Ostrzeszowski oddał do... : 17.06.2011 15:58 11 kwietnia 2011 r. W dniu 11 kwietnia 2011 r. w Sądzie Okręgowym w Olszynie odbyło się... , Stanowiska ds. Mediacji - SSO Ewa Litowińska- Kutera, koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym
http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/wydarzenia-mediacyjne-w-polsce/

09039_umowa_zal4_zmiana.pdf

Załącznik Umowy nr 4 Protokół odbioru ilościowo-jakościowego bezpłatnych broszur informacyjno-edukacyjnych pt.: „Prawa i obowiązki obywatela w sądzie i prokuraturze” Projekt Ułatwianie dostępu do... : Ministerstwo Sprawiedliwości, Aleje Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa przekazało w ramach nieodpłatnej dystrybucji Odbiorca: …………………………………………………………………………….…………………. W imieniu Odbiorcy, niniejszym potwierdzam, S e przesyłka została dostarczona w stanie nienaruszonym i bez wad w liczbie ……………………… egzemplarzy w
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2009/download,1497,8.html

obywatel_w-post-cywilnym-calosc.pdf

Sprawiedliwości „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości” „Prawa i obowiązki obywatela w sądzie i... Czy w sprawach cywilnych mam możliwość dochodzenia swoich praw w sądzie... nieodpowiedniego zachowania w sądzie... Jakie mogą być skutki mojego niestawiennictwa w sądzie... mam obowiązek stawiennictwa w sądzie
http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/prawa_i_obowiazki/post_cyw/obywatel_w-post-cywilnym-calosc.pdf

EKW - Pytania i odpowiedzi / Ministerstwo Sprawiedliwości

Pani w Sądzie Rejonowym - Wydziale Ksiąg Wieczystych właściwym ze względu na miejsce położenia... danymi, które mogłabym uzyskać osobiście w miejscowo właściwym Sądzie?   Księga wieczysta... odpowiadają Wydziały Ksiąg Wieczystych Sądów Rejonowych.   12. Jak można w wyszukiwarce ksiąg... wirusa, próbującego w jakiś sposób wpłynąć na działanie naszego portalu.) lub liczba otwartych sesji... przekroczona. Bez sprawdzenia Support ID nie można jednoznacznie stwierdzić co stanowi problem. W
http://ms.gov.pl/pl/ekw-pytania-i-odpowiedzi/

czesc-ponadgimnazjalna.pdf

na to, czy rozważasz w przyszłości występowanie w todze w sądzie, czy też nie – przeczytaj poniższy... zostać radcą prawnym? CIEKAWOSTKA: Jeśli radca prawny reprezentuje swojego klienta w sądzie, wówczas jest... działania w sądzie rejestrowym oraz w innych urzędach. Radca prawny może również występować przed sądami... w sądzie również występuje w stroju urzędowym - todze. W odróżnieniu od ubioru radcy prawnego,żabot... na togęłańcuch z wizerunkiem orła. O rozstrzygnięciu sprawy w sądzie decyduje sędzia
http://ms.gov.pl/pl/poradnik-prawny-dla-mlodziezy/materialy-audiowizualne/e-book/download,3005,1.html

czesc-ponadgimnazjalna_2.pdf

na to, czy rozważasz w przyszłości występowanie w todze w sądzie, czy też nie – przeczytaj poniższy... zostać radcą prawnym? CIEKAWOSTKA: Jeśli radca prawny reprezentuje swojego klienta w sądzie, wówczas jest... działania w sądzie rejestrowym oraz w innych urzędach. Radca prawny może również występować przed sądami... w sądzie również występuje w stroju urzędowym - todze. W odróżnieniu od ubioru radcy prawnego,żabot... na togęłańcuch z wizerunkiem orła. O rozstrzygnięciu sprawy w sądzie decyduje sędzia
http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/edukacja-prawna/czesc-ponadgimnazjalna_2.pdf
1  ...  45 46 47 48 49 50 51 52 53  ...  100