Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: Sądzie Rejonowym w Prudniku
Znaleziono 23996 wyników

07057_odpowiedz.pdf

wydziałów ksiąg wieczystych, znajdujących się w danym sądzie rejonowym, objętych Systemem w danym... wybranych sądach rejonowych i ośrodkach migracyjnych juS w grudniu 2007 roku? Odpowiedź nr 7: Patrz... funkcjonalności systemu mają być wdroS one w grudniu 2007 tych lokalizacjach w których w kolumnie 2007/12 w... Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ w następujący sposób: Pytanie nr 1: 1. W odniesieniu do paragrafu 3 punkt 4 podpunkt 4
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/przetargi/archiwum/07057/07057_odpowiedz.pdf

08057_siwz_zal1.pdf

......................... , zarejestrowaną (ym) w Sądzie Rejonowym dla... części I, II przedmiotu zamówienia) U M O W A Nr ......../2009 na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I... Ludzki” 2007-2013 zawarta w dniu ………………………………… 200… r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, zwanym dalej „Zamawiającym
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/przetargi/archiwum/08057/08057_siwz_zal1.pdf

Archiwum informacji / Ministerstwo Sprawiedliwości

profesjonalistów na szczególną rolę małego świadka. W 2007 r. kampania pod hasłem „Wysoki Sądzie, mam prawo się nie... kampanii publikacje – broszurę „Będę świadkiem w sądzie” oraz „Jak przesłuchiwać dziecko”. Broszura „Będę świadkiem w sądzie” została wydana i opublikowana w ramach realizowanego przez Ministerstwo... ochrony w postępowaniu karnym dzieciom – ofiarom i świadkom przestępstw, poprzez propagowanie i wprowadzanie w życie zasad przesłuchiwania dzieci w przyjaznych dla nich warunkach przez osoby z
http://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/news,1903,10,minister-sprawiedliwosci-na-konferencji-dziecko.html

09010_siwz_zal1.pdf

......................... , zarejestrowaną (ym) w Sądzie Rejonowym dla ......................................... - nr KRS... zamówienia) U M O W A Nr ......../2009 na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I „Zatrudnienie i integracja społeczna” i Priorytetu V „Dobre rządzenie” Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” 2007-2013 zawarta w dniu ………………………………… 200… r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/przetargi/archiwum/09010/09010_siwz_zal1.pdf

Komunikat personalny

Kopernika w Toruniu. Od 1974 do 1976 roku był aplikantem sądowym w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku, a od 1976 do 1978 roku asesorem w Sądzie Wojewódzkim w Elblągu. Od 1978 do 1981 roku był sędzią Sądu... Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.   Jednocześnie Prezes Rady Ministrów odwołał z funkcji Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisława Chmielewskiego i powołał go dzisiaj na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.   Jerzy Kozdroń (ur
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,5169,komunikat-personalny.html

07043_siwz_zal5.pdf

. …………, zarejestrowaną (ym) w Sądzie Rejonowym dla …….. – nr KRS …………(ewidencji działalności gospodarczej... rejonowych, w centrali Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych i jej ekspozyturach oraz w ośrodkach... Znak sprawy: BDG III-3820-14/07 strona 1 z 7 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR U M O W A Nr ........ zawarta w dniu ................................................ 2007 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem... wymienionych i wskazanych jako płatników w załączniku nr 7 do umowy, zwanym dalej „Zamawiającym”, w
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/przetargi/archiwum/07043/07043_siwz_zal5.pdf

09039_umowa_zal6.pdf

- edukacyjnych prezentujących prawa i obowiązki obywatela w sądzie i prokuraturze Zadanie było realizowane w ramach projektu „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości” (Priorytet V Dobre rządzenie... Społecznego niewysłanych broszur informacyjno-edukacyjnych pt. „Prawa i obowiązki obywatela w sądzie i... broszury informacyjno-edukacyjnej pt. „Będę świadkiem w sądzie”, wolnych od wad jakościowych... odbiorców broszury „Prawa i obowiązki obywatela w sądzie i prokuraturze”, wymienionych w Załączniku nr 3 do
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2009/download,1497,10.html

stochlak.doc

, komornika sadowego przy Sadzie Rejonowym w Pruszkowie oraz do Prezesa Sadu Okregowego w Warszawie... Rejonowy w Warszawie wysluchal wyjasnien skarzacego oraz jego malzonki, która odmówila oddania dziecka. W... 16 lipca i 27 sierpnia 1997 r., Sad Rejonowy w Pruszkowie przeprowadzil rozprawy w celu podjecia... dnia 16 pazdziernika 1997 r. sad rejonowy, w dniu 13 listopada 1997 r. zawiesil postepowanie. -/- 15. W dniu 15 czerwca 1998 r. sad rejonowy podjal postepowanie. Pani E.S. nie stawila sie na rozprawach
http://ms.gov.pl/pl/orzeczenia-etpcz/download,254,0.html

kolasinski.doc

. biegły przedłożył opinię w sądzie. 26. Podczas rozprawy 20 listopada 1998 r. Sąd Rejonowy wydał... października 1990 r. Sąd Rejonowy w Koszalinie uznał, że skarżący, jego pasierbica - J. K. - i... 46243/99) WYROK - 1 lutego 2005 r. W sprawie Kolasiński przeciw Polsce, Europejski Trybunał Praw... posiedzeniu zamkniętym 11 stycznia 2005 r., wydaje następujący wyrok, który został przyjęty w tym dniu... , prawnika praktykującego w Koszalinie. Polski Rząd ("Rząd") reprezentowany był przez swoich
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/download,151,0.html

ladent.rtf

ubiegali sie o odszkodowanie w sadzie cywilnym. 30. W dniu 5 pazdziernika 2004 r. Sad Rejonowy dla... toczacym sie przeciwko niemu, które pozostaly nieodebrane. 10. W dniu 15 lipca 2002 r. Sad Rejonowy dla... . W dniu 8 pazdziernika 2002 r. Sad Rejonowy zawiesil postepowanie przeciwko skarzacemu z uwagi na... stycznia 2003 r. Dyrektor Aresztu Sledczego w Miedzyrzeczu poinformowal Sad Rejonowy dla Krakowa... zaleznej materialnie. 20. W dniu 10 stycznia 2003 r. Sad Rejonowy dla Krakowa-Sródmiescie podjal prywatno
http://ms.gov.pl/pl/orzeczenia-etpcz/download,203,0.html
1  ...  45 46 47 48 49 50 51 52 53  ...  100