Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: Sądzie Rejonowym w Prudniku
Znaleziono 23698 wyników

adamscy.doc

. 2 lipca 1996 r. skarzacy zlozyli wniosek egzekucyjny do komornika sadowego przy Sadzie Rejonowym w... Rejonowy w Koscianie zobowiazal byla zone skarzacego i jej syna - dalej jako druga strona postepowania... skarzacemu i jego siostrze dostepu do mieszkania. 18 kwietnia 1997 r. Prokurator Rejonowy w... . 21. 19 maja 1999 r. Sad Rejonowy w Koscianie oddalil pozew o pozbawienie wykonalnosci tytulu... r. Sad Rejonowy w Koscianie oddalil kolejny wniosek bylej zony skarzacego i jej syna o zawieszenie
http://ms.gov.pl/pl/orzeczenia-etpcz/download,125,0.html

Archiwum informacji / Ministerstwo Sprawiedliwości

wówczas w Sądzie Rejonowym w Lublinie XVI Wydział Cywilny swoją właściwością obejmuje cały kraj... w e-sądzie dokumentu pełnomocnictwa, a jedynie powołują się na jego udzielenie. Znacznie niższe są... , nie zużywają papieru i drukarek.  Uiszczone w e-sądzie koszty sądowe już na dzień 31 sierpnia... przejrzenia księgi wieczystej bez konieczności wizyty w sądzie Sukces e-sądu to dowód także na to, że... przez Internet. Polki i Polacy od 16 czerwca 2010 r. bez konieczności wizyty w sądzie – jak to miało
http://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/news,2932,10,ministerstwo-sprawiedliwosci--podsumowanie.html

Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki na pokazie rozprawy sądowej z użyciem E-protokołu

i Praw Człowieka odbył się w Sądzie Okręgowym w Warszawie.   - Wdrożenie protokołu elektronicznego, to dla Ministerstwa Sprawiedliwości jeden z najważniejszych projektów - zaznaczył w trakcie... -protokół działa już na 753 salach rozpraw w 65 sądach (11 apelacyjnych, 44 okręgowych i 10 rejonowych... -protokołu 2013-09-11 Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki wziął dzisiaj udział w prezentacji... wszystkim jednak z nową metodą protokołowania w postępowaniu cywilnym.   Nagrywanie rozprawy, a przez
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,5292,minister-sprawiedliwosci-marek-biernacki-na.html

10002_siwz_zal1_umowa.pdf

Finansowego (projekt PL0050) U M O W A Nr ........ zawarta w dniu .......................................... 2010 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Ujazdowskie 11, zwanym dalej Zamawiającym w imieniu, którego działa: …………………………… a ………………. z siedzibą w …………, przy ul. …………, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta ………….. – nr KRS ……………., zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa: …………………. §1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Na podstawie przeprowadzonego
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/przetargi/archiwum/10002/10002_siwz_zal1_umowa.pdf

gesiarz.doc

1989 r. wszczal postepowanie nieprocesowe przed Sadem Rejonowym w Czestochowie, w którym domagal sie... nieruchomosci. Postepowanie to trwa przed Sadem Rejonowym w Czestochowie. 31. Dnia 12 czerwca 2001 r. sad... . Sad Rejonowy w Czestochowie wydal postanowienie znoszace wspólwlasnosc nieruchomosci. 19. Od... 1999 r. Sad Rejonowy w Czestochowie zawiesil postepowanie, poniewaz skarzacy nie uiscil zaliczki na... sadowego. Dnia 2 sierpnia 2000 r. Sad Rejonowy w Czestochowie oddalil jego wniosek. 28. Dnia 18
http://ms.gov.pl/pl/orzeczenia-etpcz/download,117,0.html

temat-2---czesc-pisemna-egzaminu-komorniczego.rtf

stycznia 2012 r. zlozyl u Komornika Sadowego przy Sadzie Rejonowym w Radomiu Leszka Malinowskiego wniosek... M i n i s t e r s t w o S p r a w i e d l i w o s c i Departament Zawodów Prawniczych i Dostepu do... . Prace pisemna oznacza sie indywidualnym kodem. Zdajacy umieszcza numer kodu w prawym górnym rogu na pierwszej stronie pracy pisemnej. II. Nie jest dopuszczalne w zadnym miejscu pracy pisemnej... karta), - wzór zawiadomienia o wszczeciu postepowania w celu wykonania zabezpieczenia (1 karta
http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/download,3985,3.html

Archiwum informacji / Ministerstwo Sprawiedliwości

profesjonalistów na szczególną rolę małego świadka. W 2007 r. kampania pod hasłem „Wysoki Sądzie, mam prawo się nie... kampanii publikacje – broszurę „Będę świadkiem w sądzie” oraz „Jak przesłuchiwać dziecko”. Broszura „Będę świadkiem w sądzie” została wydana i opublikowana w ramach realizowanego przez Ministerstwo... ochrony w postępowaniu karnym dzieciom – ofiarom i świadkom przestępstw, poprzez propagowanie i wprowadzanie w życie zasad przesłuchiwania dzieci w przyjaznych dla nich warunkach przez osoby z
http://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/news,1903,10,minister-sprawiedliwosci-na-konferencji-dziecko.html

07063_siwz_zal1.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ U M O W A Nr ........ zawarta w dniu .................................................................... r. w Warszawie pomiędzy: .........................., reprezentowanym przez: …………………….. zwanym dalej „Kupującym” a ………… z siedzibą w ………., przy ul. …………, zarejestrowaną (ym) w Sądzie Rejonowym dla …….. – nr KRS …………(ewidencji działalności gospodarczej), zwaną (ym) dalej Sprzedawcą, w imieniu której działają: …………………. § 1 1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania o
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/przetargi/archiwum/07063/07063_siwz_zal1.pdf

Komunikat personalny

Kopernika w Toruniu. Od 1974 do 1976 roku był aplikantem sądowym w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku, a od 1976 do 1978 roku asesorem w Sądzie Wojewódzkim w Elblągu. Od 1978 do 1981 roku był sędzią Sądu... Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.   Jednocześnie Prezes Rady Ministrów odwołał z funkcji Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisława Chmielewskiego i powołał go dzisiaj na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.   Jerzy Kozdroń (ur
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,5169,komunikat-personalny.html

2005.214.wsisw-uaktualnienie-implementacji-przez-czechy.doc

uznawania i wykonywania jest sąd rejonowy, w którego rejonie osoba skazana, której to orzeczenie... pozostałych przypadkach organem właściwym jest sąd rejonowy, w którego rejonie znajduje się mienie osoby skazanej. Dane kontaktowe sądów rejonowych zamieszczono w załącznikach 2 i 3. Jeżeli Republika... 2005/214/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze... Panie, Zgodnie z art. 20 ust. 5 decyzji ramowej Rady 2005/214/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawo_eu/ue2/2005.214.wsisw-uaktualnienie-implementacji-przez-czechy.doc
1  ...  45 46 47 48 49 50 51 52 53  ...  100