Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: Sądzie Rejonowym w Prudniku
Znaleziono 25219 wyników

EKW - Pytania i odpowiedzi / Ministerstwo Sprawiedliwości

Pani w Sądzie Rejonowym - Wydziale Ksiąg Wieczystych właściwym ze względu na miejsce położenia... danymi, które mogłabym uzyskać osobiście w miejscowo właściwym Sądzie?   Księga wieczysta... odpowiadają Wydziały Ksiąg Wieczystych Sądów Rejonowych.   12. Jak można w wyszukiwarce ksiąg... wirusa, próbującego w jakiś sposób wpłynąć na działanie naszego portalu.) lub liczba otwartych sesji... przekroczona. Bez sprawdzenia Support ID nie można jednoznacznie stwierdzić co stanowi problem. W
http://ms.gov.pl/pl/ekw-pytania-i-odpowiedzi/

sprawa-serghides-p--polsce-nr-31515-04.doc

drugiego postępowania, to rozprawy obywały się w sądzie rejonowym i w sądzie okręgowym odpowiednio... , Laoura. -/- 7. W dniu 30 października 2001 r. Sąd Rejonowy w Londynie orzekł rozwód między... Rejonowy w Puławach odbył posiedzenie, w czasie, którego wysłuchał skarżącego. -/- 41. Podczas następnych... . Postanowieniem z dnia 10 maja 2005 r. Sąd Rejonowy w Puławach dopuścił wniosek J.L. i zmienił orzeczenie... wydanego przez Sąd Rejonowy w Puławach w dniu 10 maja 2005 r. wynika, że na skutek wydarzeń mających
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/download,283,0.html

09008_siwz_zal3_zal6.pdf

„Będę świadkiem w sądzie” Zadanie było realizowane w ramach projektu „Ułatwianie dostępu do wymiaru... świadkiem w sądzie” wolnych od wad jakościowych i przemieścił we wskazane miejsce. CZĘŚĆ C Członkowie... broszury informacyjno-edukacyjnej pt. „Będę świadkiem w sądzie”, wolnych od wad jakościowych... odbiorców broszury „Będę świadkiem w sądzie”, wymienionych w Załączniku nr 3 do Umowy. Na podstawie... ”) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. CZĘŚĆ
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2009/download,1468,10.html

07050_siwz_zal1.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór Umowy U M O W A Nr ........ zawarta w dniu .................................................................... r. w Warszawie pomiędzy: .........................., reprezentowanym przez: …………………….. zwanym dalej „Kupującym” a ………… z siedzibą w ………., przy ul. …………, zarejestrowaną (ym) w Sądzie Rejonowym dla …….. – nr KRS …………(ewidencji działalności gospodarczej), zwaną (ym) dalej Sprzedawcą, w imieniu której działają: …………………. § 1 1. Na podstawie przeprowadzonego
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/przetargi/archiwum/07050/07050_siwz_zal1.pdf

07047_siwz_zal4.pdf

III-3820-33/07 WZÓR UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A Nr ........ zawarta w dniu .................................................................... r. w Warszawie pomiędzy: .........................., reprezentowanym przez: …………………….. zwanym dalej „Kupującym” a ………… z siedzibą w ………., przy ul. …………, zarejestrowaną (ym) w Sądzie Rejonowym dla …….. – nr KRS …………(ewidencji działalności gospodarczej), zwaną (ym) dalej Sprzedawcą, w imieniu której działają: …………………. § 1 1. Na podstawie
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/przetargi/archiwum/07047/07047_siwz_zal4.pdf

sprawozdanie_2007.pdf

raz kontrolę w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w zakresie realizacji obowiązków... Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe, w zakresie realizacji obowiązków wynikających z... w Sądzie Rejonowym w Lublinie była realizacja funduszu wynagrodzeń za lata 2005-2006, a w... Rejonowym w: Bydgoszczy, Sosnowcu i Szczytnie oraz przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ... planie pracy na 2007 rok ujęto ponadto kontrolę w Sądzie Okręgowym w Warszawie, której przedmiotem
http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/kontrole/download,1185,5.html

09014_siwz_zal1.pdf

(ym) w Sądzie Rejonowym dla ......................................... - nr KRS... Nr BDG-II-3820-10/09 Załącznik nr 1 do SIWZ U M O W A Nr ......... zawarta w dniu ………………………………… 2009 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa – Ministerstwem Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, zwanym dalej „Zamawiającym", w imieniu którego działa... w
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/przetargi/archiwum/09014/09014_siwz_zal1.pdf

nmf--przyjazne-pokoje-przesluchan--ogloszenie-konkurs-uzupelniajacy-08.09.15.docx

konkursie na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie pomieszczenia spełniającego warunki określone w... 2015 r. Projekt przewiduje utworzenie w sądach rejonowych minimum 13 pomieszczeń spełniających kryteria... oraz Dyrektorami Rejonowych bądź - w przypadku, gdy nie powołano Dyrektora Sądu Rejonowego... rejonowe, które dotychczas w swoich zasobach nie posiadają pomieszczeń przystosowanych do przesłuchań... planów finansowych odpowiednich sądów apelacyjnych, w obszarze których znajdują się ww. sądy rejonowe
http://bip.ms.gov.pl/pl/ogloszenia/download,7467,0.html

adamscy.doc

. 2 lipca 1996 r. skarżący złożyli wniosek egzekucyjny do komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w... Rejonowy w Kościanie zobowiązał byłą żonę skarżącego i jej syna - dalej jako druga strona postępowania... skarżącemu i jego siostrze dostępu do mieszkania. 18 kwietnia 1997 r. Prokurator Rejonowy w... . 21. 19 maja 1999 r. Sąd Rejonowy w Kościanie oddalił pozew o pozbawienie wykonalności tytułu... r. Sąd Rejonowy w Kościanie oddalił kolejny wniosek byłej żony skarżącego i jej syna o zawieszenie
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/download,125,0.html

gibas.doc

pracy w Sądzie Wojewódzkim w Bielsku-Białej. Komisja pragnie zauważyć, iż postępowanie w sprawie skarżącego zostało wszczęte w dniu 8 grudnia 1977 roku, kiedy to skarżący złożył pozew w Sądzie Rejonowym... roku należało zastąpić sędziego referenta ponieważ sędzia ten musiał zaprzestać pracy w Sądzie... w przedmiocie własności skarżącego, co spowodowało zawieszenie postępowania sądowego w grudniu. W... zawieszenie postępowania sądowego w grudniu. W dniu 28 lipca 1983 roku minister Administracji unieważnił
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/download,457,0.html
1  ...  45 46 47 48 49 50 51 52 53  ...  100