Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: pozew o zapłatę
Znaleziono 8979 wyników

terminarz-skladania-wnioskow-o-odznaczenia-panstwowe-resortowe-oraz-nagrody-w-2013r_.doc

Terminarz skladania wniosków o odznaczenia panstwowe, resortowe oraz nagrody w 2013r. Rodzaj... stycznia 2013r. 1. wniosek o nadanie orderu - odznaczenia, 2. zapytanie o udzielenie informacji o osobie (wypelnione w okreslonej czesci), 3. oswiadczenie kandydata. Medal KEN 20 stycznia 2013r. 1. wniosek o... . 1. wniosek o przyznanie nagrody Ministra Sprawiedliwosci, 2. oswiadczenie kandydata. Tytul Honorowy Profesora Oswiaty 15 stycznia 2013r. 1. wniosek o przyznanie tytulu honorowego profesora oswiaty, 2
http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/zaklady-poprawcze-schroniska-dla-nieletnich/do-pobrania/nauczycielenagrody-i-odznaczenia/download,2022,0.html

terminarz-2014.doc

Terminarz skladania wniosków o odznaczenia panstwowe, resortowe oraz nagrody w 2014r. Rodzaj... stycznia 2014r. 1. wniosek o nadanie orderu - odznaczenia, 2. zapytanie o udzielenie informacji o osobie (wypelnione w okreslonej czesci), 3. oswiadczenie kandydata. Medal KEN 20 stycznia 2014r. 1. wniosek o... . 1. wniosek o przyznanie nagrody Ministra Sprawiedliwosci, 2. oswiadczenie kandydata. Tytul Honorowy Profesora Oswiaty 20 stycznia 2014r. 1. wniosek o przyznanie tytulu honorowego profesora oswiaty, 2
http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/zp-sdn/dopobrania/nauczyciele/terminarz-2014.doc

07012_wybor2.pdf

Warszawa, dnia 31.05.2007 r. BDG-IV-3820-12/06 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 1... 12 859, faks 022 628 97 85 2. Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego: prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej powyS ej 137.000 euro na: zakup i dostawe przelaczników aktywnych – rozbudowa istniejacej infrastruktury opartej o urzadzenia CISCO. 3. Dane o... okreslonych w SIWZ – oferta o najniS szej cenie. firma: ARAM Sp. z o. o. 1) kod, miejscowosc: 01-756 Warszawa
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/przetargi/archiwum/07012/07012_wybor2.pdf

ogloszenie_o_egzaminie_notarialnym_aplikanci.rtf

OGLOSZENIE O EGZAMINIE NOTARIALNYM Minister Sprawiedliwosci, na podstawie art. 74  5 i 74a  1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 37, poz. 286) oraz art. 17 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2009 r. Nr 37, poz... . Wniosek o dopuszczenie do egzaminu notarialnego nalezy zlozyc w siedzibie komisji wlasciwej ze
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/aktual/ogloszenie_o_egzaminie_notarialnym_aplikanci.rtf

Przegląd wybranych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej / Prawo Unii Europejskiej / Współpraca międzynarodowa / Ministerstwo / Biuletyn Informacji Publicznej

Strona główna Ministerstwo Współpraca międzynarodowa Prawo Unii Europejskiej Przegląd wybranych orzeczeń Trybunału... Drukuj Przegląd wybranych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej   Orzeczenia w sprawach cywilnych Orzeczenia w sprawach karnych Nota informacyjna dotycząca występowania przez sądy krajowe o wydanie orzeczeń wstępnych Nota informacyjna dotycząca występowania przez sądy krajowe o wydanie orzeczeń wstępnych - wersja angielska     O dokumencie Data
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/wspolpraca-miedzynarodowa/prawo-unii-europejskiej/przeglad-wybranych-orzeczen-trybunalu-sprawiedliwosci-unii-europejskiej/

ogloszenie-ii-przetargowe.doc

OGLOSZENIE O II PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAZ SAMOCHODOW SLUZBOWYCH MINISTERSTWA... stycznia 2013 r. o godz. 12.00 w sali nr 615. 3. Miejsce i termin, w którym mozna obejrzec sprzedawane... niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert, a w przypadku przedsiebiorcy informacje o... Oferenta, który nie wniósl wadium, nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt 6 niniejszego... mogloby prowadzic do uznania jej za nowa oferte. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia
http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/download,4655,0.html

ogloszenie-przetargowe.doc

OGLOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAZ SAMOCHODOW SLUZBOWYCH MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOSCI 1... 2012 r. o godz. 12.00 w sali nr 615. 3. Miejsce i termin, w którym mozna obejrzec sprzedawane... przedsiebiorcy informacje o wpisie do CEIDG, 3) oferowana cene za wybrany pojazd objety przedmiotem... danych i dokumentów o których mowa w pkt 6 niniejszego ogloszenia, lub sa one niekompletne... oferte. 11) O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwlocznie Oferenta. 12) W przypadku
http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/download,4497,0.html

wyk_tyt_aktow_prawnych_not_2009.rtf

dniach 21 - 23 pazdziernika 2009 r. Na podstawie art. 74  12 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o... dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemców, 2. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r... prywatne miedzynarodowe, 10. ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludnosci i dowodach osobistych, 11. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, 12. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiegach... 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, 15. ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/aktual/wyk_tyt_aktow_prawnych_not_2009.rtf

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2012 r.

1982 r. – Prawo  o adwokaturze (Dz. U. z 2009 Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) w zw. z art. 332 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm... radcowską w 2012 r.  1.    ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu... .    Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst... czerwca 1974 r. Kodeks pracy, 10.    ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o
http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,3825,ogloszenie-w-sprawie-wykazu-tytulow-aktow.html

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin radcowski, który odbędzie się w 2011 r.

odbędzie się w 2011 r. 2011-01-28 Na podstawie art. 36 ust. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o... dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawa z dnia 10 września 1999 r... 1936 r. – Prawo wekslowe, ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, ustawa z dnia z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,2990,ogloszenie-w-sprawie-wykazu-tytulow-aktow.html
1  ...  81 82 83 84 85 86 87 88 89  ...  100