Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: pozew o zapłatę
Znaleziono 7892 wyników

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE NOTARIALNYM

Drukuj Ogłoszenia OGŁOSZENIE O EGZAMINIE NOTARIALNYM 2009-05-29 Minister Sprawiedliwości , na podstawie art. 74 § 5 i 74a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 37, poz. 286) oraz art. 17 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie... r. godz. 10.00. – część trzecia. Zobacz pełną treść ogłoszenia O dokumencie Ministerstwo
http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,2383,ogloszenie-o-egzaminie-notarialnym.html

OGŁOSZENIE O MIEJSCU I TERMINIE CZĘŚCI PISEMENJ EGZAMINU DLA OSÓB UBIEGAJACYCH SIĘ O LICENCJĘ SYNDYKA ORAZ O GODZINIE REJESTRACJI OSÓB ZDAJĄCYCH

Drukuj Ogłoszenia OGŁOSZENIE O MIEJSCU I TERMINIE CZĘŚCI PISEMENJ EGZAMINU DLA OSÓB UBIEGAJACYCH SIĘ O LICENCJĘ SYNDYKA ORAZ O GODZINIE REJESTRACJI OSÓB ZDAJĄCYCH 2010-05-10 Przewodniczący Komisji... lutego 2008 roku w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej (Dz. U. Nr 37, poz. 207) zawiadamia, że części pisemna egzaminu dla osób ubiegających się o... rejestracja osób dopuszczonych do egzaminu rozpocznie się o godz. 9.00. Przewodniczący Komisji
http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,2315,ogloszenie-o-miejscu-i-terminie-czesci-pisemenj-.html

ladent.rtf

Trybunalu Praw Czlowieka, na podstawie artykulu 34 Konwencji o ochronie praw czlowieka i podstawowych... powiadomic Rzad o wplynieciu skargi. Zgodnie artykulem 29  3 Konwencji przyjeto, ze sprawa zostanie... którym zona skarzacego posiadala mieszkanie, wniósl prywatny akt oskarzenia przeciwko skarzacemu o... . Nastepnie wydal postanowienie o sporzadzeniu listu gonczego w celu ustalenia miejsca pobytu i... wydanie wyroku w rozsadnym terminie. Potrzeba wydania postanowienia o zastosowaniu tymczasowego
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/orzeczenia-w-sprawach-dotyczacych-polski/download,203,0.html

nowicka.doc

dnia zaplaty; 3. ODDALA pozostale roszczenia skarzace o odszkodowanie. Sporzadzono w jezyku... Konwencji o Ochronie Praw Czlowieka i Podstawowych Wolnosci (,Konwencja") przez obywatelke polska, pania... . wniósl przeciwko niej oskarzenie prywatne. Pelnomocnik pana H. D. poprosil sad o wystapienie do Poradni Zdrowia Psychicznego o informacje, czy skarzaca byla pacjentka tej poradni, a jesli tak, aby... pózniejszym terminie, a ponadto, ze wystapi o informacje na temat karalnosci skarzacej oraz
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/orzeczenia-w-sprawach-dotyczacych-polski/download,72,0.html

zal--nr-1-do-siwz-ipu-dla-cz.-i.doc

, Zamawiajacemu przysluguje roszczenie o zaplate odszkodowania uzupelniajacego przewyzszajacego wysokosc... doreczanie przesylek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym o masie powyzej 50 gram oraz ich... 30 % wartosci umowy, o której mowa w pkt. 11 oraz zmiany ilosci zakupowanych uslug okreslone formularzem cenowym, o którym mowa w pkt. 10 ppkt. 2. Wykonawcy nie przysluguje z tego tytulu roszczenie
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2012/download,3956,2.html

zal-nr-1a-do-siwz---ipu-dla-cz.-ii.doc

przysluguje roszczenie o zaplate odszkodowania uzupelniajacego przewyzszajacego wysokosc kar... przesylek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym o masie powyzej 50 gram oraz ich zwrotów zgodnie... % wartosci umowy, o której mowa w pkt. 11 oraz zmiany ilosci zakupowanych uslug okreslone formularzem cenowym, o którym mowa w pkt. 10 ppkt. 2. Wykonawcy nie przysluguje z tego tytulu roszczenie
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2012/download,3956,3.html

zalacznik-do-siwz-nr-1---wzor-umowy-na-organizacje-i-realizacje-150-warsztatow-w-szkolach-gimnazjalnych.doc

czesci Umowy, o nastepujacej tresci:  1. W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia... , flipchart z kolorowymi flamastrami i papierem do flipchartu; pisemne informowanie Zamawiajacego o... zwloki przekazac komplet dokumentacji do Zamawiajacego i powiadomic pisemnie o tej czynnosci Wykonawce... podstawie umowy o prace przez Wykonawce ani nie pozostaje w zadnym, budzacym watpliwosci stosunku... 10 wykladowców o wyksztalceniu na poziomie magistra prawa, doktora prawa, profesora prawa, doktora
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,5415,2.html

zalacznik-nr-3-do-siwz--formularz-oswiadczenia-z-art.-24-ust.-1-ustawy.doc

Zalacznik nr 3 do SIWZ Pieczec Wykonawcy Ministerstwo Sprawiedliwosci Aleje Ujazdowskie 11 00 - 567 Warszawa O S W I A D C Z E N I E O B R A K U P O D S T A W D O W Y K L U C Z E N I A z art. 24 ust... ze zm.) Przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w... wykluczenia mnie/nas z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznosciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. - a w tym samym nie podlegam(-y) wykluczeniu z postepowania o udzielenie
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,5079,4.html

zalacznik-nr-3-do-siwz---oswiadczenie-z-art-24.doc

Zalacznik nr 3 do SIWZ Pieczec Wykonawcy Ministerstwo Sprawiedliwosci Aleje Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa O S W I A D C Z E N I E O B R A K U P O D S T A W D O W Y K L U C Z E N I A z art. 24 ust... postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie... wykluczenia mnie/nas z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznosciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. - a w tym samym nie podlegam(-y) wykluczeniu z postepowania o udzielenie
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,5037,7.html

zalacznik-nr-5-do-siwz---oswiadczenie-z-art-24.doc

Zalacznik nr 5 do SIWZ Pieczec Wykonawcy Ministerstwo Sprawiedliwosci Aleje Ujazdowskie 11 00-567 Warszawa O S W I A D C Z E N I E O B R A K U P O D S T A W D O W Y K L U C Z E N I A z art. 24 ust... postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie... postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznosciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. - a w tym samym nie podlegam(-y) wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,5191,11.html
1  ...  81 82 83 84 85 86 87 88 89  ...  100