Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: pozew o zapłatę
Znaleziono 8525 wyników

08011_zawiad_o_wyborze_oferty.pdf

PG Warszawa, dnia 28.05.2008 r. BDG-III-3824-05/08 INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cene na... listopada 2007 r. Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej „ustawa”, przekazuje informacje o wyborze... , Zamawiajacy, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, przekazuje informacje, o nazwach (firmach... Ministerstwa Sprawiedliwosci /-/ Mariusz Kramarczuk Przewodniczacy Komisji Przetargowej R Z E C Z P O S P
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/przetargi/archiwum/08011/08011_zawiad_o_wyborze_oferty.pdf

dw-3.rtf

DW-3 WNIOSEK O PODANIE NUMERU POZYCJI REJESTRU ZASTAWOW WNIOSKUJACY Imie i nazwisko / Nazwa Ulica Nr domu Nr lokalu Kraj - Miejscowosc Poczta Kod pocztowy SYGNATURA AKT POSTEPOWANIA ____ . _________ NsRejZa _______________ / _________ / _________
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/rz/formularze/dw-3.rtf

zalacznik-nr-3-do-siwz---formularz-oswiadczenia-art.-24-ust.-1-ustawy-pzp.doc

Warszawa O S W I A D C Z E N I E O B R A K U P O D S T A W D O W Y K L U C Z E N I A z art. 24 ust... zm.) Przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie... samochodu osobowego" oswiadczam(-y): o braku podstaw do wykluczenia mnie/nas z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznosciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. - a w tym samym nie podlegam(-y) wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie w art
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2010/download,2777,6.html

statement_on_good_practice_pl.doc

Oswiadczenie o polskiej praktyce w zakresie pomocy wzajemnej w sprawach karnych Majac na celu... przez Rade Unii Europejskiej na podstawie Artykulu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej dotyczacymi dobrej... pod uwage deklaracje panstw czlonkowskich Unii Europejskiej o stosowaniu w odniesieniu do pomocy... do zastosowania nastepujacych zasad: Wnioski o udzielenie pomocy prawnej w sprawach karnych... w Polsce, w szczególnosci Europejskiej Konwencji o wzajemnej pomocy prawnej z dnia 20 kwietnia 1959
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/ue_koop/statement_on_good_practice_pl.doc

Ratyfikacja Konwencji o kontaktach z dziećmi, Strasburg 15 maja 2003 roku. Podpisana przez Polskę w dniu 24 września 2003 roku / Rada Europy / Współpraca międzynarodowa / Ministerstwo / Biuletyn Informacji Publicznej

Strona główna Ministerstwo Współpraca międzynarodowa Rada Europy Ratyfikacja Konwencji o kontaktach z dziećmi,... Drukuj Ratyfikacja Konwencji o kontaktach z dziećmi, Strasburg 15 maja 2003 roku. Podpisana przez Polskę w dniu 24 września 2003 roku Tekst Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, Strasbourg 15 maja 2003 roku   Projekt uzasadnienia wniosku o ratyfikację Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 roku O dokumencie Autor: Piotr
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/wspolpraca-miedzynarodowa/rada-europy/ratyfikacja-konwencji-o-kontaktach-z-dziecmi-strasburg-15-maja-2003-roku-podpisana-przez-polske-w-dniu-24-wrzesnia-2003-roku/

BOF-II-3710-42/13

Sprawiedliwości Pliki Ogłoszenie o zamówieniu (liczba pobrań: 104) Specyfikacja Istotnych Warunków... SIWZ- Formularz ofertowy (liczba pobrań: 207) Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz o nazwie oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy pzp. (liczba pobrań: 196) Załącznik nr 4a do SIWZ - Formularz o nazwie... ) Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz o nazwie oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1... ) Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o dysponowaniu obiektami sportowo-rekreacyjnymi (liczba pobrań
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/news,5434,bof-ii-3710-4213.html

zalacznik-nr-3-do-siwz---formularz-oswiadczenia-art.-24-ust.-1-ustawy.doc

Warszawa O S W I A D C Z E N I E O B R A K U P O D S T A W D O W Y K L U C Z E N I A z art. 24 ust... zm.) Przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w... Ministerstwa Sprawiedliwosci" oswiadczam(-y): o braku podstaw do wykluczenia mnie/nas z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznosciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. - a w tym samym nie podlegam(-y) wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,5435,4.html

zalacznik-nr-4-do-siwz---formularz-o-nazwie-oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia-z-art.-24-ust.-1-ustawy-pzp.doc

00-950 Warszawa O S W I A D C Z E N I E O B R A K U P O D S T A W D O W Y K L U C Z E N I A z art... zm.) Przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w... ", oswiadczam(-y): o braku podstaw do wykluczenia mnie/nas z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznosciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. - a w tym samym nie podlegam(-y) wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie w art. 24 ust. 1 ustawy
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,5434,6.html

zalacznik-do-siwz-nr-3---formularz-oswiadczenia-art.-24-ust.-1-ustawy-pzp.doc

Warszawa O S W I A D C Z E N I E O B R A K U P O D S T A W D O W Y K L U C Z E N I A z art. 24 ust... .) Przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie... wyposazenia pracowni fryzjerskich do placówek dla nieletnich" oswiadczam (-y): o braku podstaw do wykluczenia mnie/nas z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznosciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. - a tym samym nie podlegam(-y) wykluczeniu z postepowania o udzielenie
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,5418,6.html

zalacznik-nr-3-do-siwz---formularz-oswiadczenia-art--24-ust--1-ustawy-pzp.doc

Ujazdowskie 11 00-567 Warszawa O S W I A D C Z E N I E O B R A K U P O D S T A W D O W Y K L U C Z E N I... ., poz. 907 z pózn. zm.) Przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego... odbioru oraz skladania odrecznego podpisu przez odbiorce przesylki sadowej" oswiadczam (-y): o braku podstaw do wykluczenia mnie/nas z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznosciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. - a w tym samym nie podlegam(-y) wykluczeniu z postepowania o
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,5432,6.html
1  ...  81 82 83 84 85 86 87 88 89  ...  100