Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: pozew o zapłatę
Znaleziono 12326 wyników

etpcz-orzecznictwo-dot.-przemocy-wobec-kobiet.pdf

zawiadomienie o napasci i pobiciu jej przez meza kablem elektrycznym. Gdy wrócila na posterunek w... nia, odeszla od niego i zlozyla pozew rozwodowy, zabierajac ze soba ich trzyletniego syna (równiez... o uprowadzenie chlopca, co doprowadzilo sad do wydania decyzji o sprawowaniu wspólnej opieki nad... rzekomo doprowadzilo do kolejnych aktów przemocy. Wnioski skarzacej o powierzenie jej tymczasowej... , a skladane przez nia wnioski o wszczecie postepowania karnego byly oddalane z uwagi na fakt, iz dotyczyly
http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/ppwr/akty_prawne/miedzynarodowe/etpcz-orzecznictwo-dot.-przemocy-wobec-kobiet.pdf

projekt-1-calosc.pdf

zdanie o tradycyjnych lekcjach i wykładach. Tym bardziej zachęcam, aby Państwo – słowa te kieruję do... o nim wiedzieć jak najwięcej i dobrze je poznać po to, by złatwością mogły poruszać się nie tylko w... poprowadziłem osobiście. Wcielając się w rolę nauczyciela, miałem okazję przekonać się o tym, jak... prośbą o rozszerzenie tego programu na inne miasta. Podobne prośby płyną z kuratoriów. To dowód na to,że... cywilnego od karnego. Blisko 30% nie wie, co to jest pozew, natomiast 82% respondentów nie wie,że
http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/aktual/2011/projekt-1-calosc.pdf

giszczak.doc

2008 roku przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej do Trybunału na podstawie Artykułu 34 Konwencji o... Czwartej zarządził o zakomunikowaniu skargi Rządowi. Podjęto również decyzję o jednoczesnym orzekaniu w... skarżący złożył wniosek o udzielenie mu przepustki losowej w celu odwiedzenia w szpitalu umierającej córki. W dniu 29 kwietnia 2009 roku matka skarżącego złożyła w jego imieniu wniosek o wydanie przepustki... do Zakładu Karnego w Tarnowskich Górach o sporządzenie opinii dotyczącej resocjalizacji skarżącego
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/download,334,0.html

staroszczyk.pdf

. Otrzymali zapłatę. 14. Po sprzedaży wielokrotnie dopytywali się o przyznanie im działki bu- dowlanej na... na podsta- wie art. 34 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolno ści („Konwencja... do Urzędu Miejskiego w Pruszkowie o przy- znanie działki zamiennej. Ich syn również złożył wniosek... r. syn skarżących został poinformo- wany,że jego wniosek o przyznanie działki na terenie Pruszkowa... reprezentowanemu przez Urząd Miejski w Pruszkowie. Wnioskowali do Sądu Rejonowego w Pruszkowie o
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/download,375,0.html

z9.pdf

. 10 ust. 2) W przypadku procedury sprostowania lub uchylenia, o której mowa w art. 10 ust. 2... podejmą decyzję o sprostowaniu bądź uchyleniu za świadczenia, za świadczenie to traci ważność. Po... czasie, gdy postępowanie było w toku, może złożyć wniosek o jego uchylenie niezależnie od powodów swojej... urzędowy będący przedmiotem wniosku o wydanie za świadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego. PL... sądy okręgowe postępują zgodnie z art. 167 ustawy nr 99/1963 (ustawa o postępowaniu cywilnym), z
http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/projekty_in/tf2006/zm1/z9.pdf

Szukaj / Biuletyn Informacji Publicznej

Współpraca z OECD Alimenty Majątek Ogłoszenia o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego... Dodatkowe informacje o elektronicznym dostępie do KRS Ogólne informacje o Krajowym Rejestrze Sądowym Ogólne informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce Akty prawne regulujące... sądowe o dokonanie wpisu zastawu do Rejestru Zastawów Formularze wniosków w postępowaniu sądowym o wpis... Formularze wniosków kierowanych do Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych Wykaz sądów
http://bip.ms.gov.pl/pl/szukaj/advanced.html

100729_zad_kar_egz_rad.doc

tytułową i informacją dla zdającego). W razie braku którejkolwiek ze stron, należy o tym niezwłocznie... przypadku uznania, że brak jest podstaw do jej sporządzenia, opinię prawną o braku podstaw do... i posiadał atest, 3. pokrzywdzony został poinformowany o wniesieniu aktu oskarżenia i pouczony o... kawiarniany. Spisaliśmy dane 2 osób, które zostały poproszone przez pokrzywdzonego o pozostanie w lokalu... alkoholu o godz. 19.15 oraz 0,92 mg alkoholu o godz. 19.30. (podpis) sierż. sztab. Piotr Polak RSD 234/10
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/aktual/100729_zad_kar_egz_rad.doc

1c-pierwszy-dzien---tytul-wykonawczy.docx

Sygn. akt I C 100/00W Y R O KW I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E JDnia 31... wykonaly, a gdy o to prawnie beda wezwane, udzielily pomocy. Orzeczenie podlega wykonaniu jako... I C 100/00P o s t a n o w i e n i eDnia 30 grudnia 2013 r.Sad Okregowy w Siedlcach Wydzial I Cywilny... Nowakowi o zaplatew przedmiocie nadania klauzuli wykonalnosci p o s t a n a w i anadac klauzule... Jolanta Giz(podpis)U z a s a d n i e n i e W dniu 23 grudnia 2013 r. powód wystapil o nadanie klauzuli
http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/download,5933,2.html

zalacznik-do-siwz-nr-2---wzor-umowy.doc

Prawo Zamówień Publicznych t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. o następującej treści : § 1... do wysokości łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, w zależności... przypadku braku wzoru Wykonawca opracuje w terminie do 3 dni roboczych, w oparciu o dostarczone... terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o takich okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać... budżetowym, Zmiany przez Wykonawcę materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy na materiały o
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2015/download,7005,3.html

08043_siwz_zal1_umowa.pdf

fakturą będzie stanowił podstawę dokonania zapłaty. 6. Protokoły, o których mowa w ust. 3 i 4... postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (BDG-III-3820-33/08... majątkowych, o których mowa w § 11 umowy, wszelkie opłaty związane z pozyskaniem zezwoleń i certyfikatów, o których mowa w §6 umowy oraz wszelkie opłaty celne i podatki. 3. Wynagrodzenie będzie płatne... i faksów) w okresie gwarancji. W przypadku jakichkolwiek zmian danych o serwisie Sprzedawca
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/przetargi/archiwum/08043/08043_siwz_zal1_umowa.pdf
1  ...  81 82 83 84 85 86 87 88 89  ...  100