Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: pozew o zapłatę
Znaleziono 9521 wyników

plechanow.rtf

przeciwko Gminie Warszawa- Centrum o zaplate. Przyznal, ze skarzacy poniesli szkode na skutek decyzji... Andrzeja Plechanow (,Skarzacy") na podstawie Artykulu 34 Konwencji o ochronie praw czlowieka i... dekretu z dnia 26 pazdziernika 1945r. o wlasnosci i uzytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U... prawny skarzacych (F.P) zlozyl w dniu 31 marca 1949 r. (w terminie ) wniosek o przyznanie mu prawa wlasnosci czasowej w trybie art. 7 dekretu z dnia 26 pazdziernika 1945 r. o wlasnosci i uzytkowaniu
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/orzeczenia-w-sprawach-dotyczacych-polski/download,339,0.html

zestawienie-uwag.doc

Tabela zgloszonych uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych... sie odpowiednio przepisy o nieruchomosciach gruntowych. 3. koniecznosc zmiany art. 15 i 16 ustawy o dochodach j.s.t. Minister Finansów Uwaga zasadna. Prosba o przygotowanie propozycji przepisów przez... ew. strat Minister Finansów Wydaje sie, ze trudno mówic o stratach; prawo zabudowy ma byc dodatkowym... zostal przewidziana w zalozeniach projektu ustawy o odrebnej wlasnosci budynków Minister Finansów
http://bip.ms.gov.pl/pl/projekty-aktow-prawnych/prawo-cywilne/download,847,1.html

08050_siwz_zal1.pdf

Zalacznik nr 1 do SIWZ WZÓR UMOWY (wspólny dla czesci I, II, III przedmiotu zamówienia) U M O W... przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego... dnia zawarcia umowy. 2. Wykonawca poinformuje faksem Zamawiajacego o terminie dostarczenia urzadzen z... jakichkolwiek zmian danych o serwisie Wykonawca niezwlocznie poinformuje o tym Zamawiajacego pisemne... . Urzadzenia i oprogramowanie, o których mowa w § 1, zostaly zakupione w oficjalnym kanale sprzedaS y
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/przetargi/archiwum/08050/08050_siwz_zal1.pdf

080018_cz1_zal1_umowa.pdf

- 1 - Zalacznik nr 1 do SIWZ WZÓR UMOWY CZESC I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA U M O W A Nr ........ zawarta... przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu... okresie gwarancji. W przypadku jakichkolwiek zmian danych o serwisie Sprzedawca niezwlocznie poinformuje o tym Kupujacego/US ytkownika. § 3 1. Sprzedawca gwarantuje, S e dostarczony sprzet w ramach... pózniej niS w ciagu 3 dni roboczych od otrzymania informacji o awarii w sposób podany w ust. 4 i do
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/przetargi/archiwum/080018/080018_cz1_zal1_umowa.pdf

07055_siwz_zal1.pdf

- 1 - Zalacznik nr 1 do SIWZ WZÓR UMOWY CZESC I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA U M O W A Nr ........ zawarta... przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu... jakichkolwiek zmian danych o serwisie Sprzedawca niezwlocznie poinformuje o tym Kupujacego/US ytkownika... od otrzymania informacji o awarii w sposób podany w ust. 4 i do usuniecia awarii w terminie 5 dni... sprzet komputerowy zastepczy o takich samych parametrach i standardzie lub uzgodniony sprzet o
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/przetargi/archiwum/07055/07055_siwz_zal1.pdf

publikacja.docx

standardów z zakresu ochrony praw czlowieka o charakterze ponadnarodowym. W wyniku tych dzialan powstala... 1953 i 1954 r., Zgromadzenie Ogólne ONZ zadecydowalo o potrzebie poddania ich konsultacjom, które... . 2 Paktu czlonkami Komitetu powinni byc ludzie o wysokim poziomie moralnym i uznanej kompetencji w dziedzinie praw czlowieka, przy czym nalezy uwzglednic celowosc udzialu pewnej liczby osób o... . W niektórych sytuacjach Komitet zwracal sie do panstwa o zlozenie sprawozdania z pominieciem tego
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawa_czlowieka/onz/publikacja.docx

informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.doc

Skr. Poczt. 33 Centrala tel. 521-28-88 BOF-II-3710-3/13 INFORMACJa O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na ,Wdrozenie Centralnego Systemu... 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ,ustawa", przekazuje informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a mianowicie: oferty nr 1 zlozonej przez: NEXTIRAONE POLSKA Sp. z o. o. 00-805 Warszawa ul. Chmielna 85/87 Cena oferty: 1 596
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,4832,28.html

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia.doc

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w... . Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na... obowiazku informowania Wykonawcy na biezaco w trakcie okresu ubezpieczenia o zmianach w wartosci, ilosci i... koniec rozliczanego okresu. Kwota skladki do zwrotu bedzie obliczana w oparciu o te róznice i stawki... przez Zamawiajacego. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego powiadomienia Wykonawcy o nowej
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,5290,1.html

zalacznik-nr-6-do-siwz---wykaz-osob-ktore-beda-uczestniczyc-w-wykonaniu-zamowienia.doc

: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na ,Opracowanie i wdrozenie Systemu Zarzadzania... technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Lp. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o... sklad którego lacznie wchodza (lacznie beda wchodzili): Imie i nazwisko Informacja o nazwie ukonczonej uczelni Informacja o posiadaniu waznego certyfikatu PRINCE2 Practitioner lub PMI Project Management Professional lub IPMA na poziomie C Informacja o nazwie projektu, jego wartosci wraz z okresleniem
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,5240,18.html

zmiana-tresci-siwz-z-dnia-24.04.2013-r.---zalacznik-nr-6-do-siwz---wykaz-osob-ktore-beda-uczestniczyc-w-wykonaniu-zamowienia.doc

: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na ,Opracowanie i wdrozenie Systemu Zarzadzania... technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Lp. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o... sklad którego lacznie wchodza (lacznie beda wchodzili): Imie i nazwisko Informacja o nazwie ukonczonej uczelni Informacja o posiadaniu waznego certyfikatu PRINCE2 Practitioner lub PMI Project Management Professional lub IPMA na poziomie C Informacja o nazwie projektu, jego wartosci wraz z okresleniem
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,5240,27.html
1  ...  81 82 83 84 85 86 87 88 89  ...  100