Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: pozew o zapłatę
Znaleziono 12513 wyników

fundusz-rozp-ms-6.02.2014--publikacja-w-dzu.pdf

Funduszu. 2. Dysponent ogłasza konkurs ofert na realizację zadania. 3. W ogłoszeniu o konkursie ofert... o konkursie ofert może zawierać dodatkowo: 1) opis sposobu oceny ofert w zakresie każdego z kryteriów oceny ofert; 2) termin dokonania wyboru ofert; 3) informację o możliwości odwołania konkursu przed... wyłonionych wykonawców zadania; 5) informację o uprawnieniu komisji konkursowej do zmniejszenia kwoty wnioskowanej dotacji lub zmiany kosztorysu o kwoty, które w ocenie komisji nie odpowiadają rzeczywistemu
http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/download,5810,2.html

100520_test_marzec_2010.pdf

, sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd upadłościowy w składzie: a. trzech sędziów zawodowych... upadłościowe i naprawcze, po złoSeniu przez dłuSnika wniosku o ogłoszenie upadłości sąd d okonuje... . Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu o ogłoszenie upadłości, na... składu sądu rozpoznającego wniosek o ogłoszenie upadłości. 3 6. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe i... . Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe i naprawcze, w przypadku wydania postanowienia o ogłoszeniu
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/aktual/100520_test_marzec_2010.pdf

przyjemski.doc

artykułu 34 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności ("Konwencja") przez obywatela tego... czerwca 2008 r. Przewodniczący czwartej sekcji podjął decyzję o powiadomieniu Rządu o wpłynięciu... , co do kwestii słusznego zadośćuczynienia. Przewodniczący izby postanowił jednak o niewłączaniu do akt... sądowego, sądy regularnie postanawiały o przedłużeniu tymczasowego aresztowania skarżącego oraz oddalały jego wnioski o zwolnienie z tych samych, co powyżej wskazanych względów. W każdym przypadku sądy
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/download,277,0.html

etpcz-orzecznictwo-dot.-przemocy-wobec-kobiet.pdf

zawiadomienie o napasci i pobiciu jej przez meza kablem elektrycznym. Gdy wrócila na posterunek w... nia, odeszla od niego i zlozyla pozew rozwodowy, zabierajac ze soba ich trzyletniego syna (równiez... o uprowadzenie chlopca, co doprowadzilo sad do wydania decyzji o sprawowaniu wspólnej opieki nad... rzekomo doprowadzilo do kolejnych aktów przemocy. Wnioski skarzacej o powierzenie jej tymczasowej... , a skladane przez nia wnioski o wszczecie postepowania karnego byly oddalane z uwagi na fakt, iz dotyczyly
http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/ppwr/akty_prawne/miedzynarodowe/etpcz-orzecznictwo-dot.-przemocy-wobec-kobiet.pdf

07030_siwz_zal3_wzor_umowy.pdf

BDG-III-3820-5/07 Załącznik nr 3 do SIWZ -Wzór umowy U M O W A Nr ........ zawarta w dniu... . Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu... , wskazanej w Załączniku nr 2 do umowy, o którym Wykonawca zostanie poinformowany na co najmniej 21 dni... uzgodni z Wykonawcą w terminie jednego tygodnia od powiadomienia Wykonawcy o zaistnieniu przypadku... poinformowania o awarii. Wykonawca naprawi sprzęt lub dostarczy w tym terminie urządzenia zastępcze o
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/przetargi/archiwum/07030/07030_siwz_zal3_wzor_umowy.pdf

projekt-1-calosc.pdf

zdanie o tradycyjnych lekcjach i wykładach. Tym bardziej zachęcam, aby Państwo – słowa te kieruję do... o nim wiedzieć jak najwięcej i dobrze je poznać po to, by złatwością mogły poruszać się nie tylko w... poprowadziłem osobiście. Wcielając się w rolę nauczyciela, miałem okazję przekonać się o tym, jak... prośbą o rozszerzenie tego programu na inne miasta. Podobne prośby płyną z kuratoriów. To dowód na to,że... cywilnego od karnego. Blisko 30% nie wie, co to jest pozew, natomiast 82% respondentów nie wie,że
http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/aktual/2011/projekt-1-calosc.pdf

kita.rtf

także o rozpatrzeniu meritum skargi oraz o jej dopuszczalności (Artykuł 29 § 3). FAKTY I... Z. J. oraz H. O. tak bardzo zajmowali się polityką zatrudnienia w lokalnych szkołach, iż nie mieli... . Kiedy skarżący poinformował burmistrzów T. B. oraz K. S., a także przewodniczącego Rady Miejskiej, o... tegoż transportu. Skarżący wspomniał, iż H. O. wiedziała o zaistniałej sytuacji, a mimo to nie podjęła... zachowywali się oni uczciwie i dbali o wspólne dobro Kazimierzy Wielkiej czy raczej o swój własny
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/download,208,0.html

ciechonska.docx

o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności ("Konwencja"), przez obywatela polskiego, Panią... czerwca 2006 roku Przewodniczący Sekcji Czwartej zadecydował o zakomunikowaniu Rządowi skargi. Zadecydowano także o rozpatrzeniu w tym samym czasie skargi, co do jej meritum oraz... 2002 roku skarżąca wniosła pozew cywilny w postępowaniu karnym domagając się odszkodowania w kwocie 400.000 zł zgodnie z artykułem 62 Kodeksu postępowania karnego. Zwróciła się także do sądu o
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/download,312,0.html

rozporzadzenie-minstra-sprawiedliwosci-z-dnia-6-lutego-2014-r.-w-sprawie-funduszu-pomocy-pokrzywdzonym-oraz-pomocy-postpenitencjarnej.pdf

Funduszu. 2. Dysponent ogłasza konkurs ofert na realizację zadania. 3. W ogłoszeniu o konkursie ofert... o konkursie ofert może zawierać dodatkowo: 1) opis sposobu oceny ofert w zakresie każdego z kryteriów oceny ofert; 2) termin dokonania wyboru ofert; 3) informację o możliwości odwołania konkursu przed... wyłonionych wykonawców zadania; 5) informację o uprawnieniu komisji konkursowej do zmniejszenia kwoty wnioskowanej dotacji lub zmiany kosztorysu o kwoty, które w ocenie komisji nie odpowiadają rzeczywistemu
http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-pomocy-pokrzywdzonym-oraz-pomocy-postpenitenacjarnej/pomoc-postpenitencjarna/download,1763,0.html

rozporzadzenie-minstra-sprawiedliwosci-z-dnia-6-lutego-2014-r.-w-sprawie-funduszu-pomocy-pokrzywdzonym-oraz-pomocy-postpenitencjarnej.pdf

Funduszu. 2. Dysponent ogłasza konkurs ofert na realizację zadania. 3. W ogłoszeniu o konkursie ofert... o konkursie ofert może zawierać dodatkowo: 1) opis sposobu oceny ofert w zakresie każdego z kryteriów oceny ofert; 2) termin dokonania wyboru ofert; 3) informację o możliwości odwołania konkursu przed... wyłonionych wykonawców zadania; 5) informację o uprawnieniu komisji konkursowej do zmniejszenia kwoty wnioskowanej dotacji lub zmiany kosztorysu o kwoty, które w ocenie komisji nie odpowiadają rzeczywistemu
http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-pomocy-pokrzywdzonym-oraz-pomocy-postpenitenacjarnej/pomoc-postpenitencjarna/download,3052,0.html
1  ...  81 82 83 84 85 86 87 88 89  ...  100