Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: pozew o zapłatę
Znaleziono 12306 wyników

07053_siwz_zal1.pdf

, huraganu (rozumianego jako działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niS 18 m/s), deszczu nawalnego, gradu... ekonomiczne, polityczne, religijne, etniczne, ideologiczne, społeczne lub inne o podobnym charakterze) z... . Ujazdowskich 11 w Warszawie o wartości 11.402.954,45 zł, b) budynek przy ul. Zwycięzców 34 w Warszawie o wartości 9.977.210,11 zł, c) budynki przy ul. Jachowicza 4a i 4b w Falenicy o wartości 2.723.558,59 zł, d) budynek przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie o wartości 12.734.073,30 zł, e) kompleks
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/przetargi/archiwum/07053/07053_siwz_zal1.pdf

strzalkowski.rtf

Trybunału Praw Człowieka na podstawie art. 34 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności... r. Przewodniczący Czwartej Sekcji zadecydował zakomunikować Rządowi o wniesieniu skargi. Ponadto, na podstawie art. 29 ust. 3 Konwencji, postanowiono o jednoczesnym rozpoznaniu zarówno zasadności jak... samego dnia, powołując się na treść art. 451 Kodeksu postępowania karnego, sąd podjął decyzję o wyznaczeniu na dzień 3 października 2001 r. posiedzenia w przedmiocie podjęcia decyzji o sprowadzeniu
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/download,242,0.html

wolnicka.rtf

obywatelkę polską, panią Janinę Wolnicką (dalej : « skarżąca ») na podstawie artykułu 34 Konwencji o... Zagranicznych. 3. Dnia 13 marca 2008 r. Przewodniczący Sekcji Czwartej podjął decyzję o zakomunikowaniu Rządowi skargi. Zgodnie z art. 29 § 3 Konwencji zdecydowano również o jednoczesnym rozpatrzeniu... powództwem o dział spadku po jej zmarłym ojcu. 6. W okresie od 1992 r. do 1996 r. przeprowadzono siedem... w dniu 20 lutego 1997 r., kiedy to wyznaczony z urzędu pełnomocnik zainteresowanej wystąpił o
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/download,231,0.html

02001r0044-20100514-pl.pdf

funkcjonowania rynku wewnętrznego. (2) Różnice pomiędzy przepisami poszczególnych państw o... jest wydanie przepisów celem ujednolicenia przepisów o jurysdykcji w sprawach cywilnych i handlowych... brukselską o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, której tekst został zmieniony przez Konwencje o przystąpieniu nowych Państw Członkowskich do tej konwencji ( 4... 1988 r. konwencję z Lugano o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawo_eu/ue1/02001r0044-20100514-pl.pdf

09020_siwz_zal1.pdf

: ……………………………………………………………. § 1 Przedmiot Umowy 1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie... . Protokoły, o których mowa w ust. 3 i 4, sporządzane będą przez komisję odbioru Zamawiającego i podpisane... zabezpieczenia zostanie zwolnione nie później niS w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji, o którym... , adresy, numery telefonów i faksów) w okresie gwarancji. W przypadku jakichkolwiek zmian danych o serwisie Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego pisemnie (dopuszczalny faks). Projekt
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/przetargi/archiwum/09020/09020_siwz_zal1.pdf

temat-1---wniosek-o-wszczecie-i-przeprowadzenie-egzekucji.doc

. Bombowa 23 60-518 Poznan dluznik: Bogdan Lipski ul. Spokojna 55/1 43-300 Bielsko-Biala Wniosek o... postepowaniu upominawczym - nakaz zaplaty w postepowaniu upominawczym z 15 pazdziernika 2011 r., sygn. akt VI Nc-e 211211/11, KOD: kd32d6g7nn8f4f087c, wraz z postanowieniem o nadaniu klauzuli wykonalnosci z dnia 22 marca 2012 r., sygn. akt VI Nc-e 211211/11, KOD 6d3456asdf2345zxcv12, wierzyciel wnosi o: 1... , ze korzysta z prawa wyboru komornika, stosownie do art. 8 ust. 6 ustawy o komornikach sadowych i
http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/download,4934,1.html

zalacznik-nr-1-do-siwz---umowa.doc

przypadajacego Wykonawcy do zaplaty z uwzglednieniem naliczonych kar umownych. Jezeli zwloka, o której mowa... zawierajacych informacje o skazaniu obywateli polskich przez sady panstw obcych dla Krajowego Rejestru... przez Sad Rejonowy ...... Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS ....., o... ,Wykonawca" reprezentowanym przez: ................................ w wyniku rozstrzygnietego postepowania o... . 907 z pózn. zm.), o nastepujacej tresci: 1 Przedmiotem umowy jest swiadczenie uslug tlumaczenia
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,5657,2.html

ust_ms_prawo_restrukturyzacyjne.docx

USTAWAz dnia ........ 2014 r.Prawo restrukturyzacyjneCzesc IPrzepisy ogólne o postepowaniach... w nastepujacych postepowaniach (postepowania restrukturyzacyjne):1)postepowanie o zatwierdzenie... . Postepowania restrukturyzacyjne moga byc wszczete tylko na wniosek dluznika, o ile ustawa nie stanowi... przyspieszonego postepowania ukladowego.Dzial III Plan restrukturyzacyjnyArt. 8. 1. W postepowaniu o... wersji elektronicznej. Podlega on obwieszczeniu.Art. 9. Dluznik wraz z wnioskiem o otwarcie
http://ms.gov.pl/pl/informacje/download,6029,0.html

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia.doc

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w... spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu: Formularz 3.1.1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.; Formularz 3.1.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których... kapitałowej/ INFORMACJA o braku przynależności do grupy kapitałowej Formularz 3.2. Wiedza i
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2015/download,7386,1.html

ochrona-wspolnotowych-znakow-towarowych-2008-2011.pdf

na okres nast epny O naruszenie znaku towarowego Wspólnoty 16 17 3 O zagro zenie naruszenia znaku towarowego Wspólnoty –– – O stwierdzenie, ze naruszenie nie mia lo miejsca –– – O dzia lania podejmowane po dacie publikacji zg loszenia o rejestracj e znaku towarowego Wspólnoty, jakie by lyby zabronione po publikacji rejestracji znaku towarowego, z mocy takiej publikacji –– – O roszczenia wzajemne o uznanie praw za wygas le –– – O roszczenia wzajemne o stwierdzenie niewa zno sci znaku towarowego
http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/statystyki/statystyki-2012/download,1928,5.html
1  ...  81 82 83 84 85 86 87 88 89  ...  100