Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: pozew o zapłatę
Znaleziono 6746 wyników

Deklaracja przedstawicieli Rządów Państw - sygnatariuszy Konwencji z Lugano będących członkami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu / Konwencja z Lugano / Współpraca międzynarodowa / Ministerstwo / Biuletyn Informacji Publicznej

Lugano będących członkami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu   Przy podpisaniu Konwencji o... Nr 3 o stosowaniu artykułu 57, będą przestrzegane ustanowione przez Konwencję przepisy o jurysdykcji, jak również o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń. Na dowód czego niżej podpisani złożyli swoje podpisy pod niniejszą Deklaracją.   O dokumencie Autor: Piotr Potrebka
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/wspolpraca-miedzynarodowa/konwencja-z-lugano/deklaracja-przedstawicieli-rzadow-panstw---sygnatariuszy-konwencji-z-lugano-bedacych-czlonkami-europejskiego-stowarzyszenia-woln/

Zakład Poprawczy w Tarnowie

Drukuj Rok 2010 Zakład Poprawczy w Tarnowie   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej... ) O dokumencie Autor: Piotr Potrebka Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości Edytor... Piotr Potrebka 2011-05-13 15:49 1 Schronisko dla nieletnich w Chojnicach   Oświadczenie o... ) O dokumencie Autor: Piotr Potrebka Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości Edytor... ; Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej (liczba pobrań: 475) Sprawozdanie z wykonania planu
http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/zaklady-poprawcze-schroniska-dla-nieletnich2/kontrola-zarzadcza/rok-2010/

BOF-II-3710-60/13

Warszawie. Pliki Ogłoszenie o zamówieniu (liczba pobrań: 70) SIWZ (liczba pobrań: 186) Załącznik 1... pobrań: 160) Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. (liczba pobrań: 157) Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do... nr 2 do wzoru umowy - Zgłoszenie awarii (liczba pobrań: 154) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (liczba pobrań: 12) powrót do listy aktualności O dokumencie Autor: Piotr Niemczuk Podmiot
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/news,5629,bof-ii-3710-6013.html

BOF-II-3710-66/13

Ogłoszenie o zamówieniu (liczba pobrań: 80) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (liczba pobrań: 247... ) Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz o nazwie oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (liczba pobrań: 140) Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz o nazwie oświadczenie o braku podstaw... do SIWZ - Formularz ofertowy (liczba pobrań: 160) powrót do listy aktualności O dokumencie Autor
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2014/news,5690,bof-ii-3710-6613.html

zalacznik-nr-7-do-siwz---formularz-oswiadczenia-art.-24-ust.-1--klima-went.doc

Zalacznik nr 7 do SIWZ Wykonawca Ministerstwo Sprawiedliwosci Aleje Ujazdowskie 11 00 - 567 Warszawa O S W I A D C Z E N I E z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ) Przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie... postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznosciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. - a w tym samym nie podlegam/-y wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,5448,8.html

zalacznik-nr-4-do-siwz---lista-podmiotow-albo-informacja.doc

Warszawa LISTA PODMIOTOW NALEZACYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ, O KTOREJ MOWA W ART. 24 UST. 2 PKT 5 USTAWY ALBO INFORMACJA O TYM, ZE NIE NALEZY DO GRUPY KAPITALOWEJ z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia... .) Przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu... z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm... rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,5435,5.html

zalacznik-nr-7-do-siwz---lista-podmiotow-nalezacych-do-tej-grupy-kapitalowej.doc

00-950 Warszawa LISTA PODMIOTOW NALEZACYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ, O KTOREJ MOWA W ART. 24 UST. 2 PKT 5 USTAWY ALBO INFORMACJA O TYM, ZE NIE NALEZY DO GRUPY KAPITALOWEJ z art. 26 ust. 2d ustawy z... do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu... : ? naleze(-ymy) do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie... kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,5434,9.html

zalacznik-do-siwz-nr-4---lista-podmiotow-albo-informacja-w-zakresie-grupy-kapitalowej.doc

Warszawa LISTA PODMIOTOW NALEZACYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ, O KTOREJ MOWA W ART. 24 UST. 2 PKT 5 USTAWY ALBO INFORMACJA O TYM, ZE NIE NALEZY DO GRUPY KAPITALOWEJ z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia... udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu... kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50... kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,5418,7.html

zalacznik-nr-4-do-siwz---lista-podmiotow-albo-informacja-w-zakresie-grupy-kapitalowej.doc

Ujazdowskie 11 00-567 Warszawa LISTA PODMIOTOW NALEZACYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ, O KTOREJ MOWA W ART. 24 UST. 2 PKT 5 USTAWY ALBO INFORMACJA O TYM, ZE NIE NALEZY DO GRUPY KAPITALOWEJ z art. 26... pózn. zm.) Przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w... grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów... tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,5432,7.html

zalacznik-nr-4-do-siwz-lista-podmiotow-albo-informacja.doc

Warszawa LISTA PODMIOTOW NALEZACYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ, O KTOREJ MOWA W ART. 24 UST. 2 PKT 5 USTAWY ALBO INFORMACJA O TYM, ZE NIE NALEZY DO GRUPY KAPITALOWEJ z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia... .) Przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu... lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm.) i... ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,5630,5.html
1  ...  81 82 83 84 85 86 87 88 89  ...  100