Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: pozew o zapłatę
Znaleziono 7720 wyników

zalaczmnik-nr-7-do-siwz---wzor-umowy.doc

wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu... liczby i ilosci egzemplarzy przez caly okres obowiazywania niniejszej umowy. W przypadku zmian, o... opóznienia. Opóznienie bedzie liczone od terminów, o których mowa w  1 ust. 2 umowy. Kary umowne moga byc... : ............................). Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku: zaistnienia okolicznosci, o... wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ulegnie odpowiedniej zmianie (zmianie ulega kwota brutto wynagrodzenia
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,5435,8.html

weber.doc

przeliczona na polskie zlote po kursie z dnia zaplaty, powiekszona o podatek, który moze byc pobrany; b) od... Europejskiego Trybunalu Praw Czlowieka na podstawie artykulu 34 Konwencji o Ochronie Praw Czlowieka i... Starym Saczu. Mieli oni zawiadomic o zgonie dyzurnego prokuratora. Nastepnie lekarz z przychodni... zwlok. -/- 7. Nastepnego dnia, w niedziele o godz. 14.00, przed wydaniem oficjalnego aktu zgonu, zmarly... Starym Saczu. W istocie, wydaje sie, ze postanowienie o nie wszczynaniu postepowania karnego bylo oparte
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/orzeczenia-w-sprawach-dotyczacych-polski/download,267,0.html

zmiana-ogloszenia-o-zamowieniu.doc

Numer ogloszenia: 135176 - 2012; data zamieszczenia: 26.04.2012 OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA Ogloszenie dotyczy: Ogloszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogloszeniu: 118576 - 2012 data 16.04.2012 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJACY Ministerstwo Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa... : IV.4.4. W ogloszeniu jest: Termin skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub ofert... Warszawa, Biuro Podawcze. W ogloszeniu powinno byc: Termin skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2012/download,3956,11.html

zalacznik-nr-3-do-siwz---oswiadczenie-z-art.-24.doc

. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA z przetargu ograniczonego na... Systemu Nowa Ksiega Wieczysta oraz wykonywanie modyfikacji Systemu", oswiadczam/y o braku podstaw do wykluczenia mnie/nas z przedmiotowego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznosciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. - a w tym samym nie podlegam(-y) wykluczeniu z przedmiotowego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie w art. 24 ust. 1 ustawy
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2011/download,3553,4.html

zmiana-ogloszenia-o-zamowieniu.doc

Ogloszenie powiazane: Ogloszenie nr 364936-2010 z dnia 2010-11-10 r. Ogloszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest usluga tlumaczenia przysieglego pisemnego dokumentów zawierajacych dane o skazaniu obywateli polskich przez sady panstw obcych (tj. wyciagi z rejestrów karnych panstw... - 2010; data zamieszczenia: 12.11.2010 OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA Ogloszenie dotyczy: Ogloszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogloszeniu: 364936 - 2010 data 10.11.2010 r. SEKCJA I
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2010/download,2773,11.html

Wyniki z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka z dnia 14 września i 27 września - 1 października 2010 r. 2010 roku.

Strona główna Ogłoszenia Drukuj Ogłoszenia Wyniki z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję... osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej (Dz. U. Nr 37, poz. 207) przedstawiamy listę osób z wynikiem pozytywnym ubiegających się o licencję syndyka. Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka - 14 września 2010 r. i 27 września - 1 października 2010 r. powrót do listy aktualności O dokumencie Autor: Rafał Matusiak
http://bip.ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,2441,wyniki-z-egzaminu-dla-osob-ubiegajacych-sie-o.html

zalacznik-nr-5-do-siwz---oswiadczenie-z-art.-24.doc

Zalacznik nr 5 do SIWZ BOF-II-3710-51/13 Wykonawca(-y): Ministerstwo Sprawiedliwosci Al. Ujazdowskie 11 00-567 Warszawa OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA z przetargu nieograniczonego na... srodków transportu", oswiadczam/y o braku podstaw do wykluczenia mnie/nas z przedmiotowego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznosciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. - a w tym samym nie podlegam(-y) wykluczeniu z przedmiotowego postepowania o udzielenie zamówienia
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,5290,10.html

zaswiadczenie.rtf

. 33 Wniosek o wydanie zaswiadczenia o dokonanym wpisie na liste tlumaczy przysieglych Na podstawie art. 217  l Kodeksu postepowania administracyjnego zwracam sie z prosba o wydanie zaswiadczenia o... * podstawa prawna: art. 1 ust. 1 pkt l lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/aktualnosci/download,4808,2.html

wniosek-o-zaswiadczenie.rtf

adres zamieszkania data . imie i nazwisko tlumacz przysiegly jezyka . Nr TP . (prosimy wypelnic drukowanymi literami) Wydzial Tlumaczy Przysieglych Departament Zawodów Prawniczych i Dostepu do Pomocy Prawnej Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa Skr. Poczt. 33 Wniosek o wydanie zaswiadczenia o... administracyjnego zwracam sie z prosba o wydanie zaswiadczenia o dokonanym wpisie na liste tlumaczy przysieglych... z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z pózn. zm.). Oplate
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/formularze/download,646,8.html

temat-1---czesc-pisemna-egzaminu-komorniczego.rtf

M i n i s t e r s t w o S p r a w i e d l i w o s c i Departament Zawodów Prawniczych i Dostepu do... dokumenty: - wniosek o przeprowadzenie egzekucji (1 karta), - tytul wykonawczy (2 polaczone karty), 3... karty rozliczeniowej (1 karta), - formularz wniosku o wpis do ksiegi wieczystej (2 polaczone karty), - wzór protokolu (1 karta), - wzór zawiadomienia o wszczeciu egzekucji (1 karta), - wzór wezwania... , nalezy o tym niezwlocznie zawiadomic Komisje Egzaminacyjna. Informacja dla zdajacego 1. Temat nalezy
http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/download,3985,0.html
1  ...  81 82 83 84 85 86 87 88 89  ...  100