Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: pozew o zapłatę
Znaleziono 6925 wyników

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Ministerstwa Sprawiedliwości

Strona główna Ministerstwo Majątek Ogłoszenia o zbędnych składnikach rzeczowych... Drukuj Ogłoszenia o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Ministerstwa Sprawiedliwości Ogłoszenie o... , 00-950 Warszawa, zawierający w szczególności: - nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie, - wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka... ;protokole zdawczo – odbiorczym. Formularz wniosku o nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/majatek/ogloszenia-o-zbednych-skladnikach-rzeczowych-majatku/news,3820,ogloszenie-o-zbednych-skladnikach-majatku.html

zalacznik-nr-1d-do-siwz---anlieta-ewaliacyjna-szkolenia.doc

ocenia organizacje szkolenia: bardzo wysoko wysoko srednio nisko bardzo nisko Prosze o ew. uzasadnienie... srednio nisko bardzo nisko Prosze o ew. uzasadnienie ............................................................................. b) Trener II bardzo wysoko wysoko srednio nisko bardzo nisko Prosze o ew... przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE prosze o ew. uzasadnienie... wysoko srednio nisko bardzo nisko Prosze o ew. uzasadnienie
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,5662,16.html

zalacznik-nr-4-do-umowy---ankieta-ewaluacyjna-szkolenia.doc

bardzo nisko Prosze o ew. uzasadnienie... ? a) Trener I bardzo wysoko wysoko srednio nisko bardzo nisko Prosze o ew. uzasadnienie... srednio nisko bardzo nisko Prosze o ew. uzasadnienie... z programem szkolenia? ( TAK ( NIE W przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE prosze o ew. uzasadnienie... program szkolenia? bardzo wysoko wysoko srednio nisko bardzo nisko Prosze o ew. uzasadnienie
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,5692,7.html

zalacznik-nr-4-do-umowy---ankieta-ewaluacyjna-szkolenia_2.doc

bardzo nisko Prosze o ew. uzasadnienie... ? a) Trener I bardzo wysoko wysoko srednio nisko bardzo nisko Prosze o ew. uzasadnienie... srednio nisko bardzo nisko Prosze o ew. uzasadnienie... z programem szkolenia? ( TAK ( NIE W przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE prosze o ew. uzasadnienie... program szkolenia? bardzo wysoko wysoko srednio nisko bardzo nisko Prosze o ew. uzasadnienie
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,5692,44.html

zalacznik-nr-4-do-umowy---ankieta-ewaluacyjna-szkolenia_3.doc

bardzo nisko Prosze o ew. uzasadnienie... ? a) Trener I bardzo wysoko wysoko srednio nisko bardzo nisko Prosze o ew. uzasadnienie... srednio nisko bardzo nisko Prosze o ew. uzasadnienie... z programem szkolenia? ( TAK ( NIE W przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE prosze o ew. uzasadnienie... program szkolenia? bardzo wysoko wysoko srednio nisko bardzo nisko Prosze o ew. uzasadnienie
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,5692,82.html

informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.doc

Skr. Poczt. 33 Centrala tel. 521-28-88 BOF-II-3710-31/13 INFORMACJa O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na ,Swiadczenie uslug pocztowych w... , przemieszczania i doreczania przesylek listowych o wadze do 50 gram zgodnie z ustawa z dnia 23 listopada 2012 r... . z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ,ustawa", przekazuje informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a mianowicie
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,5250,13.html

wyrok-ws--janusz-bialas-p--polsce.doc

funkcjonariusza Strazy Granicznej o zaplate odsetek z tytulu nieterminowej wyplaty naleznego mu uposazenia... dochodzenia przez funkcjonariuszy sluzb mundurowych roszczen o odsetki za nieterminowa zaplate naleznych... równorzednych pozycjach. W szczególnosci nie mozna wykluczyc, ze roszczen o zaplate powstalych na... wlasciwego sadu cywilnego o odsetki za nieterminowa zaplate naleznych odsetek. Rzad uwazal, ze droga... wynika, ze ,roszczenie funkcjonariusza sluzb mundurowych o zaplate odsetek z tytulu niewyplacenia
http://ms.gov.pl/pl/orzeczenia-etpcz/download,342,0.html

eb.pdf

, Pan Dragoljub POPOVI C, Pan Sverre Erik JEBENS, sedziowie, oraz Pan Michael O’BOYLE, Zastepca... Francuskiej do Europejskiego Trybuna lu Praw Cz lowieka na podstawie art. 34 Konwencji o Ochronie Praw Cz... ”). Przewodniczacy Wielkiej Izby przychylil sie do wniosku skar zacej o utajnienie danych osobowych... etapie ubiegania sie o zgod e na do- konanie przez nia adopcji, doznawala dyskryminacyjnego traktowania... , Kanclerz sekcji, zdecydowali o przekazaniu jurysdykcji na rzecz Wielkiej Izby, czemu zadna ze stron nie
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawa_czlowieka/wyroki_inne_bire/eb.pdf

I transza / Deregulacja dostępu do zawodów / Ministerstwo Sprawiedliwości

ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Zgodnie z... 2013 r. z wyjątkiem art. 1 (ustawa – Kodeks wykroczeń), art. 5 (ustawa o Straży Granicznej), art. 8 (ustawa o gospodarce nieruchomościami), art. 9 (ustawa o ochronie osób i mienia), art. 10 (ustawa o usługach turystycznych), art. 13 (ustawa o broni i amunicji), art. 15 (ustawa o usługach detektywistycznych), art. 16 (ustawa o transporcie drogowym), art. 17 (ustawa – Prawo lotnicze), art. 24
http://ms.gov.pl/pl/deregulacja-dostepu-do-zawodow/i-transza/

ogloszenie-wykaz_tytulow_egzamin_radcowski-2012.doc

dniach 28 - 31 sierpnia 2012 r. Na podstawie art. 36 ust. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach... , ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postepowania w sprawach o wykroczenia, ustawa z dnia 10... , ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o wlasnosci lokali, ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiegach wieczystych i hipotece, ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego, ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o
http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/download,3810,0.html
1  ...  81 82 83 84 85 86 87 88 89  ...  100