Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: pozew o zapłatę
Znaleziono 7233 wyników

informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.doc

Skr. Poczt. 33 Centrala tel. 521-28-88 BOF-II-3710-67/13 INFORMACJa O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na ,Zakup infrastruktury techniczno... publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 z pózn. zm.), zwanej dalej ,ustawa", przekazuje informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w... zlozona przez: S&T Services Polska Sp. z o. o. 02-676 Warszawa ul. Postepu 21d - cena I cz. zam.: 2 697
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,5477,29.html

060728_rada_adr_list_nowel_kpc_2.rtf

przy Ministrze Sprawiedliwosci z zadowoleniem przyjmuje proponowany przez rzad projekt ustawy o... obligatoryjnego kierowania do mediacji wszystkich spraw o rozwód i separacje malzonków posiadajacych... dobrze nalezy ocenic zwiekszenie czasu prowadzenia postepowania mediacyjnego w sprawach o rozwód i... wzgledzie. Nasuwaja sie równiez pytania: W jaki sposób i przez kogo strony beda informowane o kosztach mediacji, zwlaszcza o wydatkach mediatora? W jaki sposób beda nimi obciazane? Czy po polowie
http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/mediacje/adr1/060728_rada_adr_list_nowel_kpc_2.rtf

zalacznik-nr-1-do-siwz_wzor-umowy.doc

ust. 2 ponizej. Zamawiajacy zobowiazuje sie do zaplaty za wykonanie zamówienia, o którym mowa w 1... rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego... sportowe 4 wizyt w placówkach dla nieletnich" (znak: .) zostala zawarta niniejsza umowa o nastepujacej... Spolecznego w Priorytecie I Programu Operacyjnego Kapital Ludzki (nr porozumienia o dofinansowanie projektu... , korespondencja zwiazana z realizacja zamówienia powinna zostac opatrzona przez Wykonawce informacja o
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,5417,2.html

podbielski.doc

Wojewódzki w Walbrzychu odrzucil ponowny wniosek skarzacego o zwolnienie z zaplaty kosztów sadowych... Konwencji o ochronie praw czlowieka i podstawowych wolnosci (,Konwencja") oraz odpowiednimi... we Wroclawiu rozpoznaly wnioski skarzacego o zwolnienie z kosztów sadowych. W wyroku z dnia 20... byly zbyt wysokie. Sad ponadto oddalil roszczenie skarzacego o odszkodowanie w zwiazku ze szkoda... pierwszej i drugiej instancji rozpoznaly wniosek skarzacego o zwolnienie go z kosztów sadowych w
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawa_czlowieka/wyroki_polska_bire/podbielski.doc

zalacznik-do-siwz-nr-1---wzor-umowy.doc

Zalacznik nr 1 do SIWZ WZOR UMOWY (wspólny dla wszystkich czesci przedmiotu zamówienia) U M O W... , pod nr KRS ..........., o kapitale zakladowym w wysokosci ........ zl, wplaconym w wysokosci... : ................... w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu... . Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ,ustawa Pzp", zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci... pisemnie (listem, faksem lub e-mailem) Placówke o terminie dostawy narzedzi i/lub urzadzen z minimum
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,5163,2.html

zalacznik-do-siwz-nr-1---wzor-umowy.doc

Zalacznik nr 1 do SIWZ WZOR UMOWY (wspólny dla wszystkich czesci przedmiotu zamówienia) U M O W... , pod nr KRS ..........., o kapitale zakladowym w wysokosci ........ zl, wplaconym w wysokosci... : ................... w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu... . z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ,ustawa Pzp", zostala zawarta umowa o nastepujacej... : ..................................... Wykonawca poinformuje pisemnie (listem, faksem lub e-mailem) Placówke o terminie dostawy
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,5103,2.html

program-sztokholmski.pdf

oparciu o osiagniecia programu z Tampere i programu haskiego sa znaczne. W strefie Schengen... migracyjnej Unii koncentruje sie na dialogu i partnerstwach z panstwami trzecimi w oparciu o... podstawowych Unii Europejskiej oraz w europejskiej Konwencji o ochronie praw czlowieka i podstawowych... Europejskiej 4.5.2010 ( 1 ) O czym powszechnie wiadomo. Unia opiera sie na dwóch trakta­ tach: Traktacie o Unii Europejskiej (TUE) i Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Aby ulatwic
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawo_eu/ue2/program-sztokholmski.pdf

temat-1---czesc-pisemna-egzaminu-komorniczego.rtf

M i n i s t e r s t w o S p r a w i e d l i w o s c i Departament Zawodów Prawniczych i Dostepu do... dokumenty: - wniosek o przeprowadzenie egzekucji (1 karta), - tytul wykonawczy (2 polaczone karty), 3... karty rozliczeniowej (1 karta), - formularz wniosku o wpis do ksiegi wieczystej (2 polaczone karty), - wzór protokolu (1 karta), - wzór zawiadomienia o wszczeciu egzekucji (1 karta), - wzór wezwania... , nalezy o tym niezwlocznie zawiadomic Komisje Egzaminacyjna. Informacja dla zdajacego 1. Temat nalezy
http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/download,3985,0.html

stalking.pdf

RAZEM 101 - 200 ZL 201 - 300 ZL 301 - 500 ZL 501 - 800 ZL SKAZANI OGÓLEM W Y M I A R K A R Y K W O T O W O G R Z Y W N A S A M O I S T N A Strona 1 z 6Art.190a §1 kk Art.190a §2 kk Art.190a §3 kk... 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O G R A N I C Z E N I E W O L N O S C I RAZEM 4 - 6 M-CY 7 - 12 M-CY PONAD 5000 ZL RAZEM 2001-5000 ZL 1501-2000 ZL... K W O T O W O G R Z Y W N A S A M O I S T N A Strona 2 z 6Art.190a §1 kk Art.190a §2 kk Art.190a §3
http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/statystyki/statystyki-2013/download,2350,16.html

I transza / Deregulacja dostępu do zawodów / Ministerstwo Sprawiedliwości

ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Zgodnie z... 2013 r. z wyjątkiem art. 1 (ustawa – Kodeks wykroczeń), art. 5 (ustawa o Straży Granicznej), art. 8 (ustawa o gospodarce nieruchomościami), art. 9 (ustawa o ochronie osób i mienia), art. 10 (ustawa o usługach turystycznych), art. 13 (ustawa o broni i amunicji), art. 15 (ustawa o usługach detektywistycznych), art. 16 (ustawa o transporcie drogowym), art. 17 (ustawa – Prawo lotnicze), art. 24
http://ms.gov.pl/pl/deregulacja-dostepu-do-zawodow/i-transza/
1  ...  81 82 83 84 85 86 87 88 89  ...  100