Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: pozew o zapłatę
Znaleziono 6472 wyników

Wzór podpisu oraz odcisk pieczęci

Strona główna Rejestry i ewidencje Tłumacze przysięgli Aktualności Drukuj Aktualności Wzór podpisu oraz odcisk pieczęci 2012-01-24 Wydział Tłumaczy Przysięgłych uprzejmie przypomina, iż zgodnie z art. 19 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, tłumacz przysięgły ma obowiązek złożyć wzór podpisu... Wydział Tłumaczy Przysięgłych zwraca się z uprzejmą prośbą o przesyłanie niniejszych wzorów tylko i wyłącznie w uzasadnionym przypadku np. zmiana nazwiska. powrót do listy aktualności O dokumencie
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/aktualnosci/news,3755,wzor-podpisu-oraz-odcisk-pieczeci.html

wniosek-o-egzamin.rtf

. Poczt. 33 Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu na tlumacza przysieglego Zwracam sie z uprzejma prosba o wyznaczenie daty egzaminu na tlumacza przysieglego z jezyka ........... Jednoczesnie informuje... listopada 2004 r. o zawodzie tlumacza przysieglego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702 z pózn. zm.) oraz
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/formularze/download,646,7.html

wniosek-skreslenie.rtf

data . imie i nazwisko adres zamieszkania tlumacz przysiegly jezyka . Nr TP . (prosimy wypelnic drukowanymi literami) Wydzial Tlumaczy Przysieglych Departament Zawodów Prawniczych i Dostepu do Pomocy Prawnej Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa Skr. Poczt. 33 Wniosek o skreslenie z listy tlumaczy przysieglych Zwracam sie z uprzejma prosba o skreslenie mojej osoby z listy tlumaczy przysieglych... listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z pózn. zm.). Oplate mozna wniesc
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/formularze/download,646,9.html

Projekt nowelizacji ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw skierowany do konsultacji i uzgodnień

wniosku o pierwszy wpis oraz wniosku o zarejestrowanie zmian umowy w zakresie zmiennych postanowień... założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw... o.o. przez wprowadzenie testu wypłacalności, który poprzedzałby każdą wypłatę z majątku spółki
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,5174,projekt-nowelizacji-ustawy--kodeks-spolek.html

ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

- Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/10 30/09/2011 S188 http://ted.europa.eu/TED Panstwa czlonkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do... Ogloszenie o zamówieniu Dostawy Sekcja I: Instytucja zamawiajaca I.1) Nazwa, adresy i punkty... skladanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udzialu Nie dotyczy Wiecej informacji mozna uzyskac pod... (-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2011/download,3538,0.html

piotr_nowak.doc

Konwencji o ochronie praw czlowieka i podstawowych wolnosci (,Konwencja") przez obywatela polskiego, pana... Trybunalu postanowil powiadomic Rzady Polski i Ukrainy o wplynieciu skargi 5. W dniu 11 pazdziernika... dzwonil równiez do sadu pytajac o postepy w sprawie. Rzad zakwestionowal to stwierdzenie i utrzymywal, ze... stwierdzil, ze skarzacy nie poinformowal sadu o nowym adresie korespondencyjnym. 9. W dniu 12 lutego... Lwowie, by poinformowac o kradziezy samochodu kolegi. Funkcjonariusze sprawdzili jego paszport, dane
http://ms.gov.pl/pl/orzeczenia-etpcz/download,296,0.html

rozporzadzenie-ministra-sprawiedliwosci--z-dnia-3-stycznia-2012-r.-w-sprawie--funduszu-pomocy-pokrzywdzonym-i-pomocy-postpenitencjarnej.pdf

gospodarki finansowej Funduszu. § 2. 1. Przyznanie dotacji celowych podmiotom, o których mowa w § 1... zawierac informacje o: 1) rodzaju zadania sposród wskazanych w art. 43 § 8 pkt 1, 3 i 4 ustawy z... celowej; 4) informacje o wczesniejszej dzialalnosci podmiotu skladajacego oferte w zakresie, którego zadanie dotyczy; 5) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych oraz stanie kadrowym i jego... informacje o sposobie wykorzysta- nia srodków finansowych Funduszu w roku poprzednim, ze szczególnym
http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-pomocy-pokrzywdzonym-oraz-pomocy-postpenitenacjarnej/pomoc-postpenitencjarna/download,1763,0.html

rozporzadzenie-ministra-sprawiedliwosci--z-dnia-3-stycznia-2012-r.-w-sprawie--funduszu-pomocy-pokrzywdzonym-i-pomocy-postpenitencjarnej.pdf

gospodarki finansowej Funduszu. § 2. 1. Przyznanie dotacji celowych podmiotom, o których mowa w § 1... zawierac informacje o: 1) rodzaju zadania sposród wskazanych w art. 43 § 8 pkt 1, 3 i 4 ustawy z... celowej; 4) informacje o wczesniejszej dzialalnosci podmiotu skladajacego oferte w zakresie, którego zadanie dotyczy; 5) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych oraz stanie kadrowym i jego... informacje o sposobie wykorzysta- nia srodków finansowych Funduszu w roku poprzednim, ze szczególnym
http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-pomocy-pokrzywdzonym-oraz-pomocy-postpenitenacjarnej/pomoc-pokrzywdzonym/download,1764,0.html

wybor---inform.-na-str.-internet.-i-na-tablice.doc

. 33 Centrala tel. 52 12 888 Warszawa, dn. 20 lutego 2012 r. BDG-II-3710-56/11 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na ,Wykonanie prac... , jako Zamawiajacy w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, decyzja Zastepujacej... warunki niniejszego zamówienia. Ponizej Zamawiajacy przekazuje informacje o nazwach (firmach) albo... sp. z o. o. ul. Konarskiego 13A 05 - 501 PIASECZNO Adres do korespondencji: ul. Domaniewska 50A 02
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2012/download,3752,10.html

wyjasnienia-tresci-siwz-z-dn.-23-lipca-2013-r_2.doc

11 00-567 WARSZAWA Centrala tel. 521-28-88 BOF-II-3710-27/13 DO WYKONAWCOW Dotyczy: postepowania o... - Opis przedmiotu zamówienia oraz Zalacznika nr 10 do SIWZ - WZOR UMOWY O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Zwracamy sie z prosba o wyjasnienie czy w ramach opracowania i implementacji procesów... nr 3 do Umowy - WZOR UMOWY O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, w którym mowa jest o powierzeniu danych tylko osób szkolonych. W zwiazku z powyzszym prosimy o wyjasnienie czy dane nt
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,5057,22.html
1  ...  81 82 83 84 85 86 87 88 89  ...  100