Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: pozew o zapłatę
Znaleziono 11515 wyników

100113_test_syndyk.pdf

upadlosci; b. wydanie decyzji o rozloSeniu zaplaty podatku na raty; c. wszczecie postepowania w sprawie... 2 1. Zgodnie z ustawa - Prawo upadlosciowe i naprawcze, jeSeli z wnioskiem o ogloszenie upadlosci... o ogloszenie upadlosci rozpoznaje sad upadlosciowy: a. tylko na rozprawie; b. tylko na posiedzeniu... przypadku wydania postanowienia o ogloszeniu upadlosci po ponownym rozpoznaniu sprawy w nastepstwie... postanowienia o ogloszeniu upadlosci; b. date stwierdzenia prawomocnosci postanowienia o ogloszeniu
http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/aktual/100113_test_syndyk.pdf

tlumaczenie-w-spr.-olszewski-p.polsce.doc

przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej do Trybunalu na podstawie Artykulu 34 Konwencji o Ochronie Praw... zakomunikowana Rzadowi. Zdecydowano tez o lacznym rozpatrzeniu kwestii dopuszczalnosci i meritum skargi (Artykul... Sadu Najwyzszego z wnioskiem o wznowienie postepowania. 14. W dniu 20 czerwca 2005 roku Sad Rejonowy w Gostyninie wyznaczyl adwokata z urzedu do reprezentowania skarzacego przy skladaniu wniosku o... wniosek o wznowienie postepowania. Podniósl w nim, ze od czasu skazania skarzacego pojawily sie nowe
http://ms.gov.pl/pl/orzeczenia-etpcz/download,351,0.html

sprawa-z-przeciwko-polsce.docx

w Łodzi pozew o odszkodowanieprzeciwko szpitalowi im. Pirogowa.49. W dniu 7kwietnia 2009... podstawie Artykułu 34 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności ("Konwencja") przez... skarga została zakomunikowana Rządowi. Zdecydowano również o łącznym rozpatrzeniu dopuszczalności i... wypisanajutrona własną prośbę".22. Skarżąca nie zgodziła się. Utrzymywała, że??Y nie prosiła o wypisanie... . Pirogowanie oparłodmowywykonaniapełnejendoskopiina "klauzuli sumienia". Decyzja o nieprzeprowadzeniu
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/download,38,0.html

piechota.doc

Europejskiej Komisji Praw Człowieka ("Komisja") na podstawie dawnego artykułu 25 Konwencji o Ochronie... czasu uzyskania przez spadkobierców M.P. postanowienia o nabyciu spadku. Postępowanie zostało... rozprawy przeprowadzonej dnia 19 marca 1996 r. skarżący złożył do sądu wniosek o przeprowadzenie... zdrowotnych. 28. Dnia 19 sierpnia 1998 r. skarżący złożył wniosek o wyłączenie sędziego. Dnia 24... na postanowienie oddalające wniosek o wyłączenie sędziego nie zostało jeszcze rozpoznane. Skarżący
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/download,68,0.html

bereza.doc

Polskiej na podstawie artykułu 34 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności... . W dniu 3 kwietnia 2008 r. Przewodniczący czwartej sekcji podjął decyzję o powiadomieniu Rządu o... toku postępowania sądowego skarżący wielokrotnie zwracał się z wnioskiem o umożliwienie mu... zostały ocenzurowane. Jeżeli chodzi o korespondencję skierowaną do skarżącego przed tym dniem... wniósł o wszczęcie postępowania karnego w sprawie ocenzurowania skierowanej do niego korespondencji
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/download,282,0.html

zalacznik-nr-3-do-wzoru-umowy---protokol-odbioru.docx

fakturę kwalifikuje do zapłaty:1. pełnej wysokości tj. w kwocie*:2. niepełnej wysokości tj. w kwocie*z
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2015/download,7055,5.html

07053_siwz.pdf

R Z E C Z P O S P O L I T A P O L S K A MINISTERSTW O SPRAWIEDLIW OŚCI Al. Ujazdowskie 11 00-950... pracy, od poniedziałku do piątku. Pracownicy rozpoczynają pracę o godz. 8.15, a kończą ją o godz. 16.15. Rozdział II: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest... dwie części zamówienia. Rozdział V: INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH... . Zamawiający informuje, S e zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/przetargi/archiwum/07053/07053_siwz.pdf

100729_zestaw_pytan_egz_not.doc

o stwierdzenie nabycia spadku, C. moze wynikac z dowolnego dokumentu, którego tresc zawiera... lub pomieszczenia mieszkalnego na zasadach okreslonych w ustawie o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w kazdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczen i ustawy o ksiegach wieczystych i hipotece: A. wygasa najpózniej z... sie od skutków prawnych zlozonego wczesniej oswiadczenia o przyjeciu lub o odrzuceniu spadku: A. moze
http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/aktual/100729_zestaw_pytan_egz_not.doc

ogloszenie-o-zamowieniu---ms.pdf

- Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/10 17/10/2012 S200 http://ted.europa.eu/TED Panstwa czlonkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do... 2012/S 200-329066 Ogloszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja... lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesylac na adres: Powyzszy(-e) punkt(-y... Panstwa czlonkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2012/download,4397,0.html

09040_siwz_zal3.pdf

świadczenia usług przez wymiar sprawiedliwości” (umowa o dofinansowanie projektu nr... (ym) przez: …………………………… § 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania o... MS oraz Resorcie Sprawiedliwości, w oparciu o standardy, zalecenia i dobre praktyki zawarte w... logotypy PO KL i Unii Europejskiej oraz zawierać informację o współfinansowaniu projektu przez Unię... zgłosi produkty do odbioru. 4. W przypadku modyfikacji, o których mowa w § 3 ust. 3, termin określony w
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2009/download,1498,4.html
1  ...  81 82 83 84 85 86 87 88 89  ...  100