Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: pozew o zapłatę
Znaleziono 9615 wyników

zalacznik-nr-1-do-siwz---wzor-umowy.doc

Zalacznik nr 1 do SIWZ - Wzór umowy BOF-II-3710-21/13 U M O W A Nr ............. zawarta w dniu... prowadzonego przez Sad Rejonowy .. .. Wydzial Gospodarczy, pod nr KRS .., o kapitale zakladowym w... przez: ........... w wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego... Pzp", zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:  1 Przedmiot Umowy Zamówienie jest realizowane w... Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej ,SIWZ" w ramach postepowania o udzielenie
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,5037,2.html

3politowicz.pdf

plaszczyznach – S e ustawa czesto pozo- staje o krok za S yciem, co moS e w konkretnych przypadkach... ska- zanego – do grzywien [por. M. C z e c h - O s o w i c z, Nawiazka w Kodeksie karnym i w prze- pisach pozakodeksowych – zagadnienia wybrane, Cz.PKiNP 2004, nr 2, poz. 141 oraz A. Z o l l, (w:) K. B u c h a l a, A. Z o l l, Kodeks karny. Czesc ogólna. Komentarz, Kraków 1998, s. 328; J. W o j c i e c h o w s k a, (w:) E. B i en k o w s k a, B. K u n i c k a - M i c h a l s k a, G. R e j m a n, J
http://ms.gov.pl/pl/probacja/2011/download,1338,3.html

zalacznik-nr-1-do-siwz-wzor-umowy.doc

: ......... ........... ...... .... ...... ........ ....... ........... .... ... ........ w wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego... , dostarczenia rekordów statystycznych w formie plików o formacie kompatybilnym z MS Access na plycie CD za rok... : udostepnienia Zleceniobiorcy danych o osobach i podmiotach zbiorowych zawartych w bazach danych systemu... przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o statystyce publicznej oraz do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o Zleceniodawcy w szczególnosci dotyczacych realizowanego przedmiotu
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2010/download,2869,2.html

d_p.doc

Europejskiej Komisji Praw Czlowieka (,Komisja") na podstawie dawnego artykulu 25 Konwencji o Ochronie Praw... wrzesnia 1996 r. Przewodniczacy Izby uwzglednil wniosek skarzacego o to, by jego nazwisko nie bylo... Wroclawia postawil skarzacemu zarzut popelnienia kwalifikowanego oszustwa i zdecydowal o zastosowaniu... inne przedmioty o lacznej wartosci 1.050.000 PLN. Dodatkowo skarzacemu postawiony zostal zarzut... . 10 lipca 1995 r. skarzacy zwrócil sie do prokuratora wojewódzkiego z Wroclawia o zwolnienie z
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/orzeczenia-w-sprawach-dotyczacych-polski/download,110,0.html

zalacznik-nr-6-do-siwz---wzor-umowy.doc

zobowiazany bedzie do zaplaty kary umownej w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  5... , bedzie on zobowiazany do zaplaty kary umownej w wysokosci 10 %.wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  5... Rejestru Przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez ......... , pod nr KRS ..... , o... ......, zwany dalej ,Wykonawca", reprezentowana przez: ......... w wyniku rozstrzygnietego postepowania o... . Nr 113, poz. 759 z póz. zm.), zwanej dalej ,ustawa Pzp", zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,4925,7.html

finster.doc

Artykulu 34 Konwencji o Ochronie Praw Czlowieka i Podstawowych Wolnosci (,Konwencja"), przez obywatela... marca 2009 roku Przewodniczacy Sekcji Czwartej zadecydowal o zakomunikowaniu Rzadowi skargi. Zadecydowano takze o rozpatrzeniu w tym samym czasie skargi, co do jej meritum oraz dopuszczalnosci (Artykul... zarzutem handlu narkotykami W dniu 9 marca 2006 roku Sad Rejonowy w Gdansku zadecydowal o zastosowaniu tymczasowego aresztowania w oparciu o uzasadnione podejrzenie, ze popelnil on zarzucane mu
http://ms.gov.pl/pl/orzeczenia-etpcz/download,292,0.html

kania.rtf

urodzil sie w 1962 r. i mieszka we Wroclawiu (Polska). Powództwo o zaplate i dalsze postepowanie W... . przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie artykulu 34 Konwencji o Ochronie Praw Czlowieka i... skarzacego w sprawie zadoscuczynienia jako przedawnione, jak równiez pozostale jego roszczenia o... przyznal mu 8.000 zlotych odszkodowania. W odniesieniu do roszczenia o zadoscuczynienie pozwany... 2000 r. Sad Apelacyjny we Wroclawiu oddalil apelacje. W sprawie roszczen o zadoscuczynienie sad
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/orzeczenia-w-sprawach-dotyczacych-polski/download,189,0.html

Obyw-w-post-cywilnym-calosc51.pdf

49 Wzór nr 7 – wniosek o ustanowienie pelnomocnika z urzedu Rzeszów, dnia 1 czerwca 2009 r. Janina... Nieletnich ul. Konopnickiej 12 35-001 Rzeszów Sygn. akt: I RC 27/09 Wniosek o ustanowienie pelnomocnika z urzedu Na podstawie art. 117 k.p.c. wnosze o ustanowienie dla mnie pelnomocnika z urzedu do postepowania w sprawie o zasadzenie alimentów na moja rzecz od mojego meza, Zbigniewa Kowalskiego. Uzasadnienie Przed Sadem Rejonowym w Rzeszowie toczy sie sprawa o zasadzenie alimentów od mojego meza, Zbigniewa
http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/prawa_i_obowiazki/post_cyw/Obyw-w-post-cywilnym-calosc51.pdf

spr027.rtf

telefonicznej prosby o wypowiedz Ministra Sprawiedliwosci odnoszaca sie do sprawy opisanej w ,Fakcie" z dnia 5-6 i 7 marca,. wnosze o opublikowanie w calosci (bez skrótów) nastepujacego komentarza... , ale wylacznie w oparciu o publikacje w gazecie nie jest mozliwa ocena wiarygodnosci informacji insynuujacej, ze jakas osoba dopuscila sie czynu zabronionego o podlozu korupcyjnym. O ile redakcja... do prokuratury zawiadomienie o popelnieniu przestepstwa i udostepnic wszystkie materialy, mogace
http://ms.gov.pl/pl/o-ministerstwie/sprostowania-odpowiedzi-polemiki/rok-2005/download,167,0.html

spr027.rtf

telefonicznej prosby o wypowiedz Ministra Sprawiedliwosci odnoszaca sie do sprawy opisanej w ,Fakcie" z dnia 5-6 i 7 marca,. wnosze o opublikowanie w calosci (bez skrótów) nastepujacego komentarza... , ale wylacznie w oparciu o publikacje w gazecie nie jest mozliwa ocena wiarygodnosci informacji insynuujacej, ze jakas osoba dopuscila sie czynu zabronionego o podlozu korupcyjnym. O ile redakcja... do prokuratury zawiadomienie o popelnieniu przestepstwa i udostepnic wszystkie materialy, mogace
http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/sprostowania/2005/spr027.rtf
1  ...  81 82 83 84 85 86 87 88 89  ...  100