Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: pozew o zapłatę
Znaleziono 12271 wyników

kruk.doc

Rzeczypospolitej Polskiej do Trybunału Praw Człowieka na podstawie art. 34 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i... . Przewodniczący Czwartej Sekcji podjął decyzję o zakomunikowaniu Rządowi skargi dotyczącej długości... do Okręgowej Komisji do spraw Szkód Górniczych we Wrocławiu o odszkodowanie za szkody górnicze... prawo, które przewidywało właściwość sądów cywilnych do rozpatrywania wniosków o odszkodowanie za... do ... rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez ... sąd...przy rozstrzyganiu o jego
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/download,139,0.html

sprawa-lewnadowska-malec-p--polsce.doc

, wniesionej w dniu 31 sierpnia 2007 roku do Trybunału na podstawie Artykułu 34 Konwencji o Ochronie Praw... zakomunikowana Rządowi. Zdecydowano również o łącznym rozpatrzeniu dopuszczalności i meritum skargi... 2001 roku. 11. Zdaniem skarżącej, w 2003 roku została anonimowo poinformowana o finansowych i innych nieprawidłowościach w pracy burmistrza. Wraz z innym radnym gminy zwróciła się do prokuratury o... skarżącej śledztwo nie było prowadzone dokładnie, a postanowienia o umorzeniu zostały wydane w oparciu o
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/download,28,0.html

zalacznik-nr-1-do-siwz---umowa.doc

przypadajacego Wykonawcy do zaplaty z uwzglednieniem naliczonych kar umownych. Jezeli zwloka, o której mowa... zawierajacych informacje o skazaniu obywateli polskich przez sady panstw obcych dla Krajowego Rejestru... przez Sad Rejonowy ...... Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS ....., o... ,Wykonawca" reprezentowanym przez: ................................ w wyniku rozstrzygnietego postepowania o... . 907 z pózn. zm.), o nastepujacej tresci: 1 Przedmiotem umowy jest swiadczenie uslug tlumaczenia
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,5657,2.html

ochrona-wspolnotowych-znakow-towarowych-2008-2011.pdf

na okres nast epny O naruszenie znaku towarowego Wspólnoty 16 17 3 O zagro zenie naruszenia znaku towarowego Wspólnoty –– – O stwierdzenie, ze naruszenie nie mia lo miejsca –– – O dzia lania podejmowane po dacie publikacji zg loszenia o rejestracj e znaku towarowego Wspólnoty, jakie by lyby zabronione po publikacji rejestracji znaku towarowego, z mocy takiej publikacji –– – O roszczenia wzajemne o uznanie praw za wygas le –– – O roszczenia wzajemne o stwierdzenie niewa zno sci znaku towarowego
http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/statystyki/statystyki-2012/download,1928,5.html

etpc_kedzior.docx

podstawie Artykułu 34 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności ("Konwencja... Konwencji.4. Dnia 7 maja 2009 roku skarga została zakomunikowana Rządowi. Zdecydowano też o łącznym... kuratora w osobie jego brata, pana Zbigniewa Kędziora. Następnie, kurator ten wystąpił do sądu o... Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej o przyjęcie skarżącego. 13. W dniu 8 lutego 2002 roku... Przemyślu oddalił wniosek skarżącego o wszczęcie postępowania mającego na celu przywrócenie mu pełnej
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/download,33,0.html

temat-1---wniosek-o-wszczecie-i-przeprowadzenie-egzekucji.doc

. Bombowa 23 60-518 Poznan dluznik: Bogdan Lipski ul. Spokojna 55/1 43-300 Bielsko-Biala Wniosek o... postepowaniu upominawczym - nakaz zaplaty w postepowaniu upominawczym z 15 pazdziernika 2011 r., sygn. akt VI Nc-e 211211/11, KOD: kd32d6g7nn8f4f087c, wraz z postanowieniem o nadaniu klauzuli wykonalnosci z dnia 22 marca 2012 r., sygn. akt VI Nc-e 211211/11, KOD 6d3456asdf2345zxcv12, wierzyciel wnosi o: 1... , ze korzysta z prawa wyboru komornika, stosownie do art. 8 ust. 6 ustawy o komornikach sadowych i
http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/download,4934,1.html

ust_ms_prawo_restrukturyzacyjne.docx

USTAWAz dnia ........ 2014 r.Prawo restrukturyzacyjneCzesc IPrzepisy ogólne o postepowaniach... w nastepujacych postepowaniach (postepowania restrukturyzacyjne):1)postepowanie o zatwierdzenie... . Postepowania restrukturyzacyjne moga byc wszczete tylko na wniosek dluznika, o ile ustawa nie stanowi... przyspieszonego postepowania ukladowego.Dzial III Plan restrukturyzacyjnyArt. 8. 1. W postepowaniu o... wersji elektronicznej. Podlega on obwieszczeniu.Art. 9. Dluznik wraz z wnioskiem o otwarcie
http://ms.gov.pl/pl/informacje/download,6029,0.html

wykaz-prawidlowych-odpowiedzi-do-testu.pdf

, poz. 404, ze zm.) 4 85. A art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w... 1 Wykaz prawidłowych odpowiedzi do testu na egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy... k.p.a. 64. A art. 134 k.p.a. 65. A art. 149 § 1 k.p.a. 66. A art. 28 § 1 k.r. i o. 67. C art. 37 § 2 k.r. i o. w zw. z art. 37 § 1 pkt. 1 k.r. i o. 68. A art. 115 ust. 1 Konstytucji RP. 69. A art. 4 ust. 4b pkt 1-7 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j.: Dz. U. z 2015 r
http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/download,8188,1.html

dojs.doc

Polskiej do Trybunału na podstawie artykułu 34 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych... . sąd oddalił wniosek o podział mienia na nierówne części. 13. 28 maja 1993 r. sąd oddalił wniosek skarżącej o wyłączenie z postępowania jednego z sędziów. Następnie zażalenie skarżącej zostało odrzucone... poinformował, że postępowanie z powodu nadmiernej długości zostało objęte jego nadzorem o charakterze... zwróciły się o zarządzenie kolejnych opinii biegłych. 17. 18 kwietnia 1994 r. skarżąca zmieniła swoje
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/download,148,0.html

12-zalacznik-nr-7-do-umowy-deklaracja-wekslowa.doc

przypadku, o którym mowa w 12 Umowy oraz  13 pkt. 3 Umowy; - równowartosc niewykorzystanej czesci dotacji w przypadku, o którym mowa w 16 pkt 2 i 3 Umowy, - nalezne odsetki, liczone jak dla zaleglosci podatkowych, - koszty dochodzenia zaplaty z weksla przed organami ochrony prawnej. Zawiadomienie o... uprawniony do wypelnienia weksla "in blanco" w kazdym czasie o nastepujace brakujace elementy weksla... informowania Ministra Sprawiedliwosci o kazdej zmianie swojego adresu lub siedziby. W razie
http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/download,5468,11.html
1  ...  81 82 83 84 85 86 87 88 89  ...  100