Ministerstwo Sprawiedliwości | ZP i SdN | PO KL | Kontakt
Szkolenia kursowe i modułowe

Ministerstwo zorganizowało szkolenia z zakresu rozwijania umiejętności społecznych oraz psychologiczno-pedagogicznych dla kluczowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Szkolenia odbywały się bezpośrednio na terenie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Przeprowadzono III edycje szkoleń:

I. Pierwsza edycja realizowana była od 19.10.2009 r. do 11.12.2009 r., przeprowadzono 35 szkoleń 2-3 dniowych, w których udział wzięło 571 osób.

II. Druga edycja szkoleń realizowana była od 04.11.2010 r. do 04.12.2010 r., przeprowadzono 18 szkoleń 2-3 dniowych, w których udział wzięło 256 osób.

III. Trzecia edycja szkoleń realizowana była od 10.06.2013 r. do 22.11.2013 r. (z wyłączeniem przerwy wakacyjnej), przeprowadzono 75 szkoleń 2-3 dniowych, w których udział wzięło 971 osób.

Tematyka szkoleń:

 1. Mobbing w grupie.
 2. Radzenie sobie ze stresem.
 3. Rozwiązywanie konfliktów.
 4. Socjoterapia.
 5. Stres w pracy nauczyciela.
 6. Skuteczne i konstruktywne sposoby zapobiegania i niwelowania agresji w oparciu o poznawczo behawioralne metody zmiany zachowań.
 7. Metody pracy profilaktycznej i przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym.
 8. Przyczyny i przejawy agresji u nieletnich.
 9. Zastosowanie współczesnej wiedzy na temat psychopatii w ocenie nieprzystosowania społecznego nieletnich.
 10. Opozycyjno-buntownicze zaburzenia zachowań u nieletnich

Wszystkie w/w szkolenia zawierały dwa moduły:

 • teoretyczny - charakter wykładowy,
 • praktyczny, warsztatowy - ćwiczenia przeplatane wykładami prowadzącego.

Warto podkreślić, iż prezentacja ćwiczeń niewątpliwie wspomogła proces uczenia się i pozwoliła uczestnikom pełniej skorzystać z doświadczeń.

Uczestnicy otrzymali zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Z anonimowych ankiet wypełnianych przez uczestników zajęć wynika, że obydwie edycje szkoleń odpowiedziały na potrzeby pracowników, w znacznym stopniu podniosły ich kwalifikacje, wzbogaciły własny warsztat pracy. Zdecydowana większość uczestników oceniła przebieg zajęć, atmosferę pracy i efektywność szkolenia bardzo wysoko. Tematyka szkolenia choć ciekawa nie była łatwa, gdyż angażowała przede wszystkim do pracy nad sobą, co miało ułatwić transfer na pracę z wychowankami. Cenne dla uczestników, kadry kierowniczej i prowadzących okazały się uzyskane od grupy informacje zwrotne, podkreślające wagę poruszanych problemów i otwartej dyskusji oraz wymiany poglądów wychowawców, nauczycieli. Na podkreślenie zasługuje również uzasadnienie potrzeby dalszej organizacji szkoleń, bo "prowadzone szkolenia miało pozytywny wpływ na relacje pracowników poprzez danie im okazji do przebywania razem w atmosferze wspólnej pracy, akceptacji, otwartości".

logotypy
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
O projekcie | Studia podyplomowe | Studia uzupełniające | Szkolenia kursowe i modułowe | Szkolenia (kursy) zawodowe | Kontakt