Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

DZIEŃ Z PRAWEM – WARSZTATY W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI

Miejsce zajęć:

Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa, Aleje Ujazdowskie 11, sala 63

Termin zajęć:

Proszę wybrać jeden z terminów z listy

Tematyka zajęć:

1. „O administracji rządowej”

2. Spotkanie z sędzią, prokuratorem lub mediatorem

3. Spotkanie z wiceministrem

4. Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL – zwiedzanie muzeum przy ulicy Rakowieckiej 37

Propozycje zajęć do wyboru (do 2 godzin zajęć)

Szkoła zgłaszająca się do udziału w zajęciach:

(nazwa, adres)

Planowana liczba uczestników zajęć (do 40 osób):

Dane opiekuna grupy uczniów

(imię, nazwisko, stanowisko)

Dane kontaktowe:

(numer telefonu)

(adres e-mail)