Rada do spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem

Rada do spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości

31 grudnia 2015 r. zakończyła działalność Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości, powołana 19 maja 2014 r. Na ostatnim posiedzeniu, które miało miejsce 15 grudnia 2015 r., Rada przyjęła ostateczny kształt formularzy indywidualnej oceny szczególnych potrzeb osoby pokrzywdzonej w zakresie ochrony.

Zadaniem Rady była implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującej decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW. W wyniku współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Głównej Policji, Prokuratury Generalnej oraz organizacji pozarządowych stworzono narzędzia, które powinny być użyteczne w codziennej pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem.

Punktem wyjścia dla nich był kwestionariusz oceny sytuacji ofiary, opracowany w ramach europejskiego projektu EVVI realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości Francji, Ministerstwo Sprawiedliwości Hiszpanii, Prokuraturę Generalną Wielkiej Brytanii, organizację APAV z Portugalii oraz Ministerstwo Sprawiedliwości RP. Formularze – jeden dla organizacji pozarządowych, które zajmują się pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem, drugi, dla służb mających bezpośredni kontakt z pokrzywdzonymi w trakcie postępowania karnego, zostały poddane konsultacjom społecznym i praktycznej ocenie w ramach pilotażu realizowanego przez wybrane jednostki organizacyjne prokuratury, Policji i organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem współfinansowanej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Mają stanowić istotną pomoc dla wszystkich, do których zwrócą się pokrzywdzeni z prośbą o niezbędne wsparcie, umożliwiając prawidłową ocenę potrzeb pokrzywdzonych.

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Przemysław Nozdryn-Płotnicki | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 19.03.2014 | Data dodania: 04.10.2010 12:05 | Data modyfikacji: 02.03.2016 12:27