Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Zadania egzaminacyjne

Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin notarialny, który został przeprowadzony w dniach 5 - 7 września 2017 r.

2017-09-08
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin notarialny, przeprowadzony w dniach 5 - 7 września 2017 r.
 
Zgodnie z art. 74 § 14 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1796, z późn. zm.), zadania egzaminacyjne wraz z opisami istotnych zagadnień na każdą część egzaminu sporządził zespół do przygotowania zadań na egzamin notarialny, składający się z 7 członków: 4 przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości i 3 przedstawicieli delegowanych przez Krajową Radę Notarialną.
 
Ocena prac egzaminacyjnych dokonywana jest przez egzaminatorów, w oparciu o kryteria zawarte w art. 74e § 2 ustawy – Prawo o notariacie, a więc kryterium zachowania wymogów formalnych, właściwości zastosowanych przepisów prawa i umiejętności ich interpretacji oraz poprawności zaproponowanego przez zdającego sposobu rozstrzygnięcia problemu.
 
Opis istotnych zagadnień nie ma charakteru wiążącego i nie tworzy nowych kryteriów ocen, gdyż te zawarte są wyłącznie w ustawie – Prawo o notariacie. Posługiwanie się przez egzaminatorów i komisje egzaminacyjne opisem istotnych zagadnień, tj. schematem poprawnego standardowego rozwiązania zadania egzaminacyjnego, stanowi zatem wyłącznie instrument pomocniczy.
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Magdalena Orłowska | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 08.09.2017 | Data dodania: 08.09.2017 13:45 | Data ostatniej modyfikacji: 02.10.2017 15:35