Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Wiceminister Marcin Warchoł na międzynarodowej konferencji o upadłości konsumenckiej

2017-12-11
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł otworzył w dniu 11 grudnia w Warszawie międzynarodową konferencję naukową o upadłości konsumenckiej.
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł otworzył w dniu 11 grudnia w Warszawie międzynarodową konferencję naukową o upadłości konsumenckiej.
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł otworzył w dniu 11 grudnia w Warszawie międzynarodową konferencję naukową o upadłości konsumenckiej.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł otworzył dziś (11 grudnia) w Warszawie międzynarodową konferencję naukową o upadłości konsumenckiej. Tematem debaty są rozwiązania, które powinny zapobiegać wykluczeniu społecznemu osób nadmiernie zadłużonych.

- Nasza gospodarka rozwija się dynamicznie, a możliwości finansowe polskich obywateli są coraz większe. Nie oznacza to jednak, że nie występuje problem wykluczenia społecznego, związanego najczęściej z nadmiernym zadłużeniem. Wprost przeciwnie. Coraz większe oparcie rozwoju gospodarki na kredycie i konsumpcji pociąga za sobą ryzyko popadnięcia w spiralę zadłużenia. Wiąże się to z negatywnymi konsekwencjami, jak nieustające egzekucje komornicze, ubóstwo, przejście w szarą strefę, trudności zawodowe, problemy zdrowotne i rodzinne. W efekcie tracimy na tym wszyscy – zaznaczył wiceminister, rozpoczynając w warszawskim hotelu Radisson Blu Sobieski konferencję„Efektywność regulacji prawnych dotyczących niewypłacalności osób fizycznych”.

Druga szansa

W dwudniowej debacie eksperci przedstawią modele upadłości konsumenckiej w krajach europejskich i w USA.

- Ludzie zasługują na drugą szansę. Interes obywateli powinien być w centrum prac legislacyjnych nad upadłością konsumencką – mówił Lorcan O’Connor, dyrektor irlandzkiej Agencji ds. Upadłości.

Agencja, jak wyjaśniał, powstała po zmodernizowaniu w Irlandii systemu upadłości konsumenckiej. Przyczyną był krach gospodarczy z 2007 r., po którym wielu Irlandczyków straciło pracę i nie było w stanie wyjść z ogromnych długów. Ogólna wartość zadłużenia wynosiła w najgorszym okresie nawet 20 miliardów euro. Nowe prawo umożliwiło między innymi całkowite umorzenie długów osób najbiedniejszych, które korzystały z pomocy społecznej. Wprowadzono również ścieżkę dobrowolnego porozumienia (układu) dłużnika z wierzycielami, na mocy którego część zadłużenia można umorzyć, a cześć podlega spłacie.

Potrzebna zmiana

Podobne rozwiązania stosowane są w Anglii, Wali i Szkocji. Poza przedstawicielami tych krajów w konferencji biorą również udział eksperci z Finlandii, Czech, Węgier, Litwy, Łotwy, Estonii i USA. Zebrane doświadczenia zostaną wykorzystane w pracach nad przygotowywanym w Ministerstwie Sprawiedliwości projektem ustawy, która umożliwi w Polsce skuteczną pomoc dla zadłużonych i będzie przełomem w wychodzeniu z niewypłacalności.

- Obecny system upadłości konsumenckiej w Polsce trudno uznać za efektywny. Nie daje on odpowiedzi na realne potrzeby społeczne. Trudności z bieżącymi płatnościami mogą dotyczyć w naszym kraju dwóch milionów obywateli, a wartość przeterminowanych długów sięga nawet 50 miliardów złotych. Nowa ustawa ma skutecznie rozwiązywać ten problem – podkreślił wiceminister Marcin Warchoł.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Ministerstwo Sprawiedliwości | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 11.12.2017 | Data dodania: 11.12.2017 15:52 | Data ostatniej modyfikacji: 11.12.2017 15:52