Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Wiceminister Łukasz Piebiak na nieformalnym spotkaniu ministrów sprawiedliwości Unii Europejskiej

2017-07-12
Wiceminister Łukasz Piebiak na nieformalnym spotkaniu ministrów sprawiedliwości Unii Europejskiej

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak reprezentował Polskę na spotkaniu unijnej Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA) w Tallinie. W stolicy Estonii, która sprawuje obecnie prezydencję Unii Europejskiej, ministrowie sprawiedliwości krajów UE dyskutowali o kierunku dalszych prac prowadzonych obecnie w Radzie.

Rada potwierdziła mandat Grupy Roboczej ds. Wymiany Informacji i Ochrony Danych (DAPIX). Grupa ta prowadzi obecnie prace nad przyjęciem wspólnego dla  Unii Europejskiej stanowiska w sprawie przechowywania danych telekomunikacyjnych. Ministrowie zgodzili się, że w kolejnych miesiącach Grupa powinna przeanalizować wszystkie możliwe rozwiązania, w tym również te związane z pracami legislacyjnymi nad projektem rozporządzenia e-Privacy w sprawie ochrony prywatności w łączności elektronicznej.

Ministrowie zgodzili się również, co do konieczności dalszego prowadzenia  prac nad „dyrektywą towarową”, która ma wprowadzić jednolity w całej UE standard ochrony konsumenckiej dla sprzedaży tradycyjnej i online.

Tematem rozmów była również przyszłość e-sprawiedliwości, czyli informatyzacji postępowania sądowego.  W szczególności zwrócono uwagę na rozwój systemu e-CODEX, jako narzędzia wymiany informacji w obszarze wymiaru sprawiedliwości pomiędzy państwami członkowskimi UE. Zagadnienie to stanowi jeden z priorytetów prezydencji estońskiej.

Ministrowie dyskutowali ponadto, nad formą instrumentu prawnego dotyczącego wzajemnego uznawania nakazów konfiskaty. Projekt ten, przedłożony przez KE jako rozporządzenie na początku 2017 r., pomimo postępu negocjacyjnego nie zyskał jak dotąd konsensusu co do właściwej formy aktu prawnego.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Ministerstwo Sprawiedliwości | Edytor: Jerzy Kubrak
Data wytworzenia: 12.07.2017 | Data dodania: 12.07.2017 08:37 | Data ostatniej modyfikacji: 12.07.2017 11:02