Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

468 osób zdawało egzamin notarialny

2017-09-12
MS

Powołane przez Ministra Sprawiedliwości komisje egzaminacyjne przeprowadziły w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu egzamin notarialny.

W czasie trwającego trzy dni (5-7 września) egzaminu zdający rozwiązywali zadania polegające na opracowaniu projektów aktów notarialnych, a także przygotowaniu odmowy dokonania czynności notarialnej lub uzasadniania jej dopuszczalności. Mogli korzystać z przyniesionych przez siebie aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa. Dodatkowo, komisje egzaminacyjne zapewniły dostęp do stanowisk komputerowych, zawierających systemy informacji prawnych. Zdający mogli rozwiązywać zadania odręcznie lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

Zadania egzaminacyjne, wraz z opisami istotnych zagadnień, są obecnie dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości:

Zadania egzaminacyjne

Frekwencja na egzaminie była bardzo wysoka. Według informacji uzyskanych z poszczególnych komisji do egzaminu przystąpiło 468 zdających spośród 474 osób, które zostały dopuszczone do egzaminu. Ostateczne dane będą znane po przesłaniu Ministrowi Sprawiedliwości dokumentacji z przebiegu egzaminu, w tym protokołów i odpisów uchwał.

Do ogłoszenia wyników egzaminu notarialnego przez poszczególne komisje egzaminacyjne ma dojść w pierwszej dekadzie października 2017 roku.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Wioletta Olszewska | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 08.09.2017 | Data dodania: 08.09.2017 16:08 | Data ostatniej modyfikacji: 12.09.2017 11:22