Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Oświadczenie

2017-10-27
MS

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że artykuł „Zabrali mi dziecko, bo jestem biedna”, opublikowany w dzienniku „Fakt” 27 października 2017 roku, zawiera nieprawdziwe treści. W związku z tym zwróciło się do redakcji „Faktu” o zamieszczenie sprostowania. Prosimy także innych dziennikarzy o niepowielanie niezgodnych z prawdą treści.

Nieprawdą jest, że przyczyną skierowania przez sąd 12-letniej dziewczynki do placówki opiekuńczo-wychowawczej jest trudna sytuacja materialna jej matki. Z informacji uzyskanych przez Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach i od kuratorów sądowych wynika, że powodem takiej decyzji był przede wszystkim stan zdrowia matki, uniemożliwiający właściwe sprawowanie opieki nad dzieckiem. Sąd oparł się w tej sprawie na opinii powołanego przez siebie biegłego. Jednocześnie kobieta negowała potrzebę leczenia.

Za decyzją sądu przemawiały też niedostateczne kompetencje wychowawcze matki, brak współpracy z wyznaczonym przez sąd kuratorem a także szkołą oraz odmowa przyjęcia pomocy asystenta społecznego.

Matka dziecka ma od kilku lat ograniczone prawa rodzicielskie.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Ministerstwo Sprawiedliwości | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 27.10.2017 | Data dodania: 27.10.2017 16:41 | Data ostatniej modyfikacji: 27.10.2017 17:08