Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Delegowanie na czas określony do Ministerstwa Sprawiedliwości w celu pełnienia czynności administracyjnych

2017-10-10

Departament Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych poszukuje urzędnika sądu powszechnego oraz urzędnika sądu wojskowego zainteresowanych delegowaniem na czas określony do Ministerstwa Sprawiedliwości w celu pełnienia czynności administracyjnych w charakterze głównego specjalisty.

Oferta skierowana jest do:

  1. urzędników sądów powszechnych (archiwistów) posiadający wiedzę merytoryczną oraz praktyczną, a także odpowiednie doświadczenie zawodowe, w zakresie czynności kancelaryjno-archiwalnych;

  2. urzędnicy sądów wojskowych posiadający wiedzę merytoryczną oraz praktyczną a także odpowiednie doświadczenie zawodowe, w zakresie biurowości sądowej.

W przypadku urzędnika sądu powszechnego delegowanie nastąpiłoby w pełnym wymiarze czasu pracy, a odnośnie do urzędnika sądu wojskowego - dopuszcza się również delegowanie w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Osoby zainteresowane opisanym powyżej delegowaniem proszone są o nadesłanie drogą elektroniczną, w terminie do dnia 31 października 2017 r., pisemnego zgłoszenia na adres pawel.nalecz@ms.gov.pl wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach naboru.

Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności informacje o wykształceniu kandydata oraz przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, w tym ze wskazaniem komórek organizacyjnych sądów, w których kandydat pracował, oraz krótkim opisem powierzonych mu zadań.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (22) 52-12-872, (22) 52-12-299.

Rozmowy z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone w listopadzie albo w grudniu 2017r.

Ministerstwo Sprawiedliwości nie refunduje kosztów dojazdu kandydatów na rozmowę.

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Ministerstwo Sprawiedliwości | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 10.10.2017 | Data dodania: 10.10.2017 14:49 | Data ostatniej modyfikacji: 10.10.2017 14:52