Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Informacja o egzaminie dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego przeprowadzonym w dniu 9 października 2017 r.

2017-10-12

W dniu 9 października 2017 r. odbył się drugi z trzech wyznaczonych na rok 2017 egzaminów dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Egzamin polegał na rozwiązaniu testu oraz wykonaniu zadania problemowego. Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania pozytywnych wyników z obu jego części. Wymagało to uzyskania co najmniej 75 punktów z testu (na 100 możliwych) oraz co najmniej 20 punktów za rozwiązanie zadania problemowego (na 30 możliwych).

Test z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe wraz z wytycznymi dotyczącymi sposobu jego rozwiązania zostały opracowane przez zespół do przygotowania pytań i zadań problemowych.

Do egzaminu przystąpiło 56 osób. W dniu 11 października 2017 r. ogłoszone zostały jego wyniki. Wynik pozytywny (z obu części) uzyskały 32 osoby, co stanowi ponad 57 % zdających.

Dotychczas egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego (wcześniej - syndyka) zdało łącznie 1249 osób.

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Jarosław Stebelski | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 12.10.2017 | Data dodania: 12.10.2017 15:55 | Data ostatniej modyfikacji: 12.10.2017 15:57